Sveiki atvykę į FinBee

Tarpusavio skolinimo platforma

Paprasčiau nei banke

Didelė investicijų grąža

Šiuo metu FinBee investuotojai uždirba
daugiau kaip 27% metinių palūkanų

> plačiau

Mažai vėluojančių klientų

Su kiekvienu klientu susitinkame gyvai.
Tik 7 iš 100 gauna paskolą.

> plačiau

Paskolų įvairovė

Galite investuoti ne tik į
paskolas žmonėms, bet ir verslui

> plačiau

Paskolų sąrašas

+
Slapyvardis:
kandelas
Paskolos tipas:
/ Verslo
Suma:
9000€
Terminas:
11 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
15%
Užstatas:
 • Paskola
 • Veikla (trumpai)
 • Finansai
 • Užtikrinimo priemonės
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
9 000€
Paskolos terminas
11 mėn.
Palūkanų norma
15%
Paskolos paskirtis
Apyvartinėms lėšoms
Progresas
80%
Aukciono pabaiga
2017-08-01 15:50:17
Aukcionas baigiasi už
7 d.
Įmonės tipas
UAB
Sektorius
Elektros dalys ir įranga; Elektros montavimo medžiagos; Šviesos sistemos, šviestuvai //Electrical pa
Produktas/paslauga
Elektros dalys ir įranga; Elektros montavimo medžiagos; Šviesos sistemos, šviestuvai //Electrical parts and equipment; Electrical installation materials; Lighting systems
Verslo regionas
-
Veiklos periodas (metais)
6
Darbuotojų skaičius
6

Įmonės aprašymas

Kandelas, UAB pagrindinė veikla – prekyba ir konsultavimas apšvietimo sprendimais Klaipėdoje ir Vilniuje. Įmonė veiklą pradėjo 2011 metais, už 2016 metus pardavimai – 377 tūkstančių EUR. Paskolos lėšos bus panaudotos apyvartinėms lėšoms papildyti. Už paskolą asmeniškai garantuoja įmonės vadovas. Daugiau apie įmonę http://kandelas.lt/

Papildomas komentaras dėl finansinių ataskaitų:
- Pirmą 2017 metų ketvirtį įmonė atidarė naują prekybos saloną Vilniuje, į kurio atidarymą investuota apie 50 tūkstančių EUR. Dėl su parduotuvės atidarymu išaugusių sąnaudų įmonės veikla nebuvo pelninga;
- Įmonė planuoja kad nebeaugant sąnaudų struktūrai (reikalingi darbuotojai ir kitos investicijos atliktos), nauja parduotuvė leis išauginti pardavimus beveik du kartus;
- Finansiniai įsipareigojimai – 87 855 EUR.

Kandelas, UAB main activity – trade and consulting of lighting solutions in Klaipeda and Vilnius. Company was launched in 2011 and for 2016 its sales reached EUR 377 thousand. Loan funds will be used for working capital financing. Loan is secured by the guaranty of the CEO. More about the company http://kandelas.lt/

Additional comment on financial statements:
- In the first quarter of 2017, the company opened a new retail store in Vilnius, where it invested around 50 thousand euros. Due to opening of new store, company incurred additional fixed expenses that resulted in drop of profitability;
- Company estimates that going forward the structure of costs should remain the same, while new store shall allow to increase its sales volumes almost twice;
- Financial liabilities - 87 855 EUR.

Pelno (nuostolio) ataskaita

Suma eurais (€)
2017-03-312016-12-312015-12-31
Pardavimo pajamos
109034377250392468
Pardavimo savikaina
70527234119242747
Bendrasis pelnas (nuostolis)
38507143131149721
Veiklos sąnaudos
43611158825124279
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
-5104-1569425442
Kitos pajamos
725601
Finansinė ir investicinė veikla
-1668-12634082
Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)
-6772-1623221961
Pagautė
Netekimai
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
-6772-1623221961
Pelno mokestis
3710
Grynasis pelnas (nuostoliai)
-6772-1623218251

Balansas

Suma eurais (€)
2017-03-312016-12-312015-12-31
Ilgalaikis turtas
224062324229304
Nematerialus turtas
Materialus turtas
224062324229304
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
351419338758267598
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
258970250173197331
Per vienerius metus gautinos sumos
49354424243
Kitas trumpalaikis turtas
599996
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
869158316570024
Turtas iš viso
373825362000296902
Nuosavas kapitalas
511755794775379
Įstatinis kapitalas
289628962896
Perkainavimo rezervas (rezultatai)
Rezervai
300300
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
479795475172483
Dotacijos subsidijos
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
322650304053221523
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
922546638366380
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
230396237670155143
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:
373825362000296902
Direktoriaus/savininko garantija
Taip
Papildomi priedai
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
lenerus
Paskolos tipas:
/ Verslo
Suma:
30000€
Terminas:
12 mėn.
Rizikos balas:
a
Palūkanų norma:
10%
Užstatas:
 • Paskola
 • Veikla (trumpai)
 • Finansai
 • Užtikrinimo priemonės
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
30 000€
Paskolos terminas
12 mėn.
Palūkanų norma
10%
Paskolos paskirtis
Kita
Progresas
27%
Aukciono pabaiga
2017-08-03 15:46:38
Aukcionas baigiasi už
9 d.
Įmonės tipas
UAB
Sektorius
Kita veikla
Produktas/paslauga
Kita veikla
Verslo regionas
-
Veiklos periodas (metais)
-
Darbuotojų skaičius
1

Įmonės aprašymas

Lenerus, UAB pagrindinė veikla – turto valdymas. Įmonė veiklą pradėjo 2017-06-20. Įmonė įsteigta su tikslu įsigyti ir nuomoti 220 kv.m. patalpas Žvėryne, Vytauto g. 32. Patalpos įsigytos už nuosavas akcininkų lėšas, patalpų vertė 161 000 EUR. Paskola reikalinga įsigytų patalpų remontui.

Paskolos užtikrinimui įkeičiamos įsigytos 220 kv.m. patalpos Vytauto g. 32, Vilniuje (vertė – 161 000 EUR).
Už paskolą taip pat garantuoja 3 asmenys:
1) UAB Legal line, pardavimai 2016 metais - 40 tūkstančių EUR (finansai pridedami);
2) UAB Interway LT, pardavimai 2016 metais - 43 tūkstnačiai EUR (finansai pridedami);
3) Paskolos gavėjo, pagrindinis akcininkas (fizinis asmuo);

Reikalinga paskola suteikiama etapais. Pirmame etape suteikiama 30 000 EUR. Vėliau, naudojant tokias pat užtikrinimo priemones galimos papildomos paskolos, tačiau bendra visų suteiktų paskolų suma, kurios užtikrintos patalpų Vytauto g. 32, Vilniuje įkeitimu ir aukščiau nurodytų asmenų garantijomis, negali būti didesnė nei 80 000 EUR. Maksimalus paskolos (-ų) ir turto santykis (LTV) – 50%


Lenerus UAB main activity - asset management. The company started its operations on 20th of June 2017. It was established with the aim of acquiring and renting 220 sq.m. premises at Vytauto st. 32, Vilnius. These premises were purchased by own funds of shareholders. The required loan will be used for renovation of the acquired premises.

Loan is secured by the pledge of 220 sq.m. premises at Vytauto st. 32, Vilnius (marker value 161 000 EUR).
Loan will be also secured by guarantees of 3 persons:
1) UAB Legal Line, sales in 2016 - 40 thousand EUR (financials enclosed);
2) UAB "Interway LT", sales in 2016 - EUR 43 thousand (financials enclosed);
3) The borrower’s, main shareholder (private person).

The required loan (-s) will be granted in stages. In the first stage, EUR 30 000 will be issued. Subsequently, an additional loan (-s) can be provided using the same collateral, however the total amount of all loans issued to the borrower will not be higher than 80 000 EUR. Maximum loan (-s) / asset ratio (LTV) – 50%.

Pelno (nuostolio) ataskaita

Suma eurais (€)
----
Pardavimo pajamos
----
Pardavimo savikaina
----
Bendrasis pelnas (nuostolis)
----
Veiklos sąnaudos
----
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
----
Kitos pajamos
----
Finansinė ir investicinė veikla
----
Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)
----
Pagautė
----
Netekimai
----
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
----
Pelno mokestis
----
Grynasis pelnas (nuostoliai)
----

Balansas

Suma eurais (€)
----
Ilgalaikis turtas
----
Nematerialus turtas
----
Materialus turtas
----
Finansinis turtas
----
Kitas ilgalaikis turtas
----
Trumpalaikis turtas
----
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
----
Per vienerius metus gautinos sumos
----
Kitas trumpalaikis turtas
----
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
----
Turtas iš viso
----
Nuosavas kapitalas
----
Įstatinis kapitalas
----
Perkainavimo rezervas (rezultatai)
----
Rezervai
----
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
----
Dotacijos subsidijos
----
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
----
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
----
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
----
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:
----
Direktoriaus/savininko garantija
Taip
Papildomi priedai
-
Užstato vieta
Vilnius, Vytauto g. 32-5
Unikalus kodas
1094-0451-4014:0014
Rinkos vertė
161000EUR€
Vertintojo pavadinimas
VĮ Registrų centras
Vertinimo data
2017-06-14
Trumpas turto aprašymas
-
Turto savininkas
UAB ,,Lenerus"
Kiti priedai

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
Dainorakaz
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
3100€
Terminas:
18 mėn.
Rizikos balas:
d
Palūkanų norma:
24%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
3 100€
Paskolos terminas
18 mėn.
Palūkanų norma
24%
Paskolos paskirtis
Paskolų refinansavimui
Progresas
46%
Aukciono pabaiga
2017-08-09 13:42:05
Aukcionas baigiasi už
14 d.
Registracijos data
2017-07-24
Amžius
42
Lytis
Moteris
Miestas
Šiaulių r.
Vedybinis statusas
Nevedęs/netekėjusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
0
Būsto tipas
Nuosavas
Išsilavinimas
Vidurinis
Pareigos
Sukirpėja / Cutter
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
36
Darbo stažas (metais)
15
Grynosios pajamos
584 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
600 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
16 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
39% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2016-06-14

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
Bernadeta
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
4390€
Terminas:
58 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
23%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
4 390€
Paskolos terminas
58 mėn.
Palūkanų norma
23%
Paskolos paskirtis
Medicininėms išlaidoms
Progresas
79%
Aukciono pabaiga
2017-08-09 11:19:05
Aukcionas baigiasi už
14 d.
Registracijos data
2017-07-25
Amžius
52
Lytis
Moteris
Miestas
Vilnius
Vedybinis statusas
Vedęs/ištekėjusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
0
Būsto tipas
Gyvenu pas tėvus
Išsilavinimas
Magistras
Pareigos
Mokytoja / Teacher
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
18
Darbo stažas (metais)
30
Grynosios pajamos
728 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
728 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
0 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
20% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2017-07-21

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
Egidijus17
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
1450€
Terminas:
50 mėn.
Rizikos balas:
d
Palūkanų norma:
26%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
1 450€
Paskolos terminas
50 mėn.
Palūkanų norma
26%
Paskolos paskirtis
Paskolų refinansavimui
Progresas
43%
Aukciono pabaiga
2017-08-09 14:52:09
Aukcionas baigiasi už
14 d.
Registracijos data
2017-07-25
Amžius
42
Lytis
Vyras
Miestas
Kuršėnai
Vedybinis statusas
Nevedęs/netekėjusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
0
Būsto tipas
Gyvenu pas tėvus
Išsilavinimas
Vidurinis
Pareigos
Šaltkalvis / Locksmith
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
60
Darbo stažas (metais)
15
Grynosios pajamos
201 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
201 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
0 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
27% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas nepilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2016-04-01

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
sinetok
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
5000€
Terminas:
54 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
18%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
5 000€
Paskolos terminas
54 mėn.
Palūkanų norma
18%
Paskolos paskirtis
Verslui
Progresas
22%
Aukciono pabaiga
2017-08-09 14:29:57
Aukcionas baigiasi už
14 d.
Registracijos data
2017-07-25
Amžius
53
Lytis
Vyras
Miestas
Kaunas
Vedybinis statusas
Vedęs/ištekėjusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
0
Būsto tipas
Nuosavas
Išsilavinimas
Profesinis išsilavinimas
Pareigos
Apsaugos darbuotojas / Security worker
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
09
Darbo stažas (metais)
30
Grynosios pajamos
391 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
391 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
0 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
39% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
AlgimantasM
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
6250€
Terminas:
36 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
15%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
6 250€
Paskolos terminas
36 mėn.
Palūkanų norma
15%
Paskolos paskirtis
Paskolų refinansavimui
Progresas
24%
Aukciono pabaiga
2017-08-09 14:13:15
Aukcionas baigiasi už
14 d.
Registracijos data
2017-07-25
Amžius
54
Lytis
Vyras
Miestas
Klaipėda
Vedybinis statusas
Išsiskyręs/išsiskyrusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
0
Būsto tipas
Kita
Išsilavinimas
Vidurinis
Pareigos
Operatorius / Operator
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
72 ir daugiau
Darbo stažas (metais)
10
Grynosios pajamos
949 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
949 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
0 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
25% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2013-04-22

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
miku
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
1090€
Terminas:
15 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
14%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
1 090€
Paskolos terminas
15 mėn.
Palūkanų norma
14%
Paskolos paskirtis
Namų remontui
Progresas
75%
Aukciono pabaiga
2017-08-09 14:37:28
Aukcionas baigiasi už
14 d.
Registracijos data
2017-07-25
Amžius
49
Lytis
Vyras
Miestas
Radviliškio r.
Vedybinis statusas
Išsiskyręs/išsiskyrusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
0
Būsto tipas
Nuosavas
Išsilavinimas
Profesinis išsilavinimas
Pareigos
Šaltkalvis / Locksmith
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
03
Darbo stažas (metais)
10
Grynosios pajamos
246 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
246 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
0 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
34% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2011-01-26

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
Savekas
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
1330€
Terminas:
48 mėn.
Rizikos balas:
d
Palūkanų norma:
26%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
1 330€
Paskolos terminas
48 mėn.
Palūkanų norma
26%
Paskolos paskirtis
Namų remontui
Progresas
54%
Aukciono pabaiga
2017-08-09 14:43:52
Aukcionas baigiasi už
14 d.
Registracijos data
2017-07-25
Amžius
37
Lytis
Vyras
Miestas
Kaunas
Vedybinis statusas
Išsiskyręs/išsiskyrusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
0
Būsto tipas
Nuosavas
Išsilavinimas
Vidurinis
Pareigos
Vadybininkas / Manager
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
24
Darbo stažas (metais)
3
Grynosios pajamos
271 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
355 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
84 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
38% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2015-10-07

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
germinta
Paskolos tipas:
/ Verslo
Suma:
14000€
Terminas:
18 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
15%
Užstatas:
 • Paskola
 • Veikla (trumpai)
 • Finansai
 • Užtikrinimo priemonės
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
14 000€
Paskolos terminas
18 mėn.
Palūkanų norma
15%
Paskolos paskirtis
Apyvartinėms lėšoms
Progresas
100%
Aukciono pabaiga
2017-07-25 13:23:00
Įmonės tipas
UAB
Sektorius
Apskaita; Nekilnojamasis turtas //Accounting; real estate
Produktas/paslauga
Apskaita; Nekilnojamasis turtas //Accounting; real estate
Verslo regionas
-
Veiklos periodas (metais)
7
Darbuotojų skaičius
13

Įmonės aprašymas

Germinta, UAB pagrindinė veikla – stalinių dirbinių gamyba. Įmonė veiklą pradėjo 2010 metais, už 2016 metus pardavimai – 378 tūkst. EUR (29% augimas per 2016 metus). Sparčiai augančiai veiklai trūksta apyvartinių lėšų, paskola bus panaudota apyvartinėms lėšoms papildyti. Už paskolą asmeniškai garantuoja įmonės vadovas. 

Germinta, UAB main activity – manufacturing of carpentry goods. Company was established in 2010, for 2016 its sales EUR 378 thousand (29% growth in 2016). The fast-growing business lacks working capital, the loan will be used for working capital financing. Loan is secured by the guaranty of the CEO.

Pelno (nuostolio) ataskaita

Suma eurais (€)
2017-03-312016-12-312015-12-31
Pardavimo pajamos
91686378861292725
Pardavimo savikaina
28916207305131750
Bendrasis pelnas (nuostolis)
62770171556160975
Veiklos sąnaudos
36744139797-150617
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
260263175910358
Kitos pajamos
-90
Finansinė ir investicinė veikla
-1350-4237-3116
Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)
24676274327242
Pagautė
Netekimai
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
24676274327242
Pelno mokestis
41511076
Grynasis pelnas (nuostoliai)
24676232816166

Balansas

Suma eurais (€)
2017-03-312016-12-312015-12-31
Ilgalaikis turtas
761515891767017
Nematerialus turtas
Materialus turtas
761515891767017
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
239668229730148050
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
12190986114191
Per vienerius metus gautinos sumos
13663141529114
Kitas trumpalaikis turtas
1199109
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
212616205608124745
Turtas iš viso
315819288647215067
Nuosavas kapitalas
169447144771121490
Įstatinis kapitalas
289628962896
Perkainavimo rezervas (rezultatai)
Rezervai
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
166551141875118594
Dotacijos subsidijos
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
14637214387693577
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
5295258125
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
934208575193577
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:
315819288647215067
Direktoriaus/savininko garantija
Taip
Papildomi priedai
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
c

Apie FinBee

FinBee yra viena greičiausiai augančių tarpusavio skolinimo platformų Europoje. Mūsų vertybės ir profesionali komanda sukūrė verslo aplinką kurioje laimi visi. Paskolų gavėjai gauna pigias paskolas, investuotojai aukštą investicijų grąžą, o FinBee – laimingus klientus.

> plačiau

Išbandyk FinBee

> pasiskolinkarba> investuok
Pranešti apie klaidą