Sveiki atvykę į FinBee

Tarpusavio skolinimo platforma

Paprasčiau nei banke

Didelė investicijų grąža

Šiuo metu FinBee investuotojai uždirba
daugiau kaip 27% metinių palūkanų

> plačiau

Mažai vėluojančių klientų

Su kiekvienu klientu susitinkame gyvai.
Tik 7 iš 100 gauna paskolą.

> plačiau

Kompensacinis fondas

Kompensacinio fondo tikslas
yra padengti visas vėluojančias įmokas

> plačiau

Paskolų sąrašas

+
Slapyvardis:
Dairana
Paskolos tipas:
/ Verslo
Suma:
8000€
Terminas:
36 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
16%
Investuotojų palūkanų norma:
16.00%
Užstatas:
 • Paskola
 • Veikla (trumpai)
 • Finansai
 • Užtikrinimo priemonės
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
8 000€
Paskolos terminas
36 mėn.
Palūkanų norma
16%
Paskolos paskirtis
Apyvartinėms lėšoms
Progresas
69%
Vid. palūkanų norma
16.00% pasiūlyta 257 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-05-03 16:39:25
Aukcionas baigiasi už
4 d.
Įmonės tipas
UAB
Sektorius
Miškininkystė
Produktas/paslauga
Medienos ruošos paslaugos // logging services
Verslo regionas
-
Veiklos periodas (metais)
11
Darbuotojų skaičius
17

Įmonės aprašymas

Dairana, UAB teikia miško kirtimo ir tvarkymo paslaugas visoje Lietuvoje. Įmonė veiklą pradėjo 2005 metais, už 2016 metus pardavimai - 261 tūkst. EUR. Įmonė pradėjo teikti paslaugas ne tik urėdijoms, bet ir privačiam sektoriui, ko pasekoje išaugo apyvartinio kapitalo poreikis. Paskolos lėšos bus naudojamos apyvartinėms lėšoms papildyti. Už paskolą asmeniškai garantuoja įmonės vadovas. 

///

Dairana, UAB provides logging and forest management services in Lithuania. Company was launched in 2005, for 2016 its sales reached EUR 261 thousand. Dairana, UAB started to expanded its clients based and lacks working capital for it’s business. Loan funds will be used for working capital financing. Loan is secured by the guaranty of the CEO.

Pelno (nuostolio) ataskaita

Suma eurais (€)
2016-12-312015-12-31
Pardavimo pajamos
261590263670
Pardavimo savikaina
260582245753
Bendrasis pelnas (nuostolis)
100817919
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
100817917
Kitos pajamos
Finansinė ir investicinė veikla
Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)
100817917
Pagautė
Netekimai
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
100817917
Pelno mokestis
Grynasis pelnas (nuostoliai)
100817917

Balansas

Suma eurais (€)
2016-12-312015-12-31
Ilgalaikis turtas
73294516
Nematerialus turtas
Materialus turtas
70024037
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
327479
Trumpalaikis turtas
4052935601
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
1422822024
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
2630113577
Turtas iš viso
4785840117
Nuosavas kapitalas
1450443
Įstatinis kapitalas
28962896
Perkainavimo rezervas (rezultatai)
Rezervai
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
-1446-2453
Dotacijos subsidijos
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
4640839674
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
6000
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
4640833674
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:
4785840117
Direktoriaus/savininko garantija
Taip
Papildomi priedai
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
Sanrenta
Paskolos tipas:
/ Verslo
Suma:
8000€
Terminas:
24 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
14%
Investuotojų palūkanų norma:
14.00%
Užstatas:
 • Paskola
 • Veikla (trumpai)
 • Finansai
 • Užtikrinimo priemonės
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
8 000€
Paskolos terminas
24 mėn.
Palūkanų norma
14%
Paskolos paskirtis
Apyvartinėms lėšoms
Progresas
52%
Vid. palūkanų norma
14.00% pasiūlyta 157 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-05-05 12:23:27
Aukcionas baigiasi už
5 d.
Įmonės tipas
UAB
Sektorius
Statybos įrangos nuoma, inžinerinių sistemų montavimas // Construction equipment rent, engineering
Produktas/paslauga
Statybos įrangos nuoma, inžinerinių sistemų montavimas // Construction equipment rent, engineering systems installation
Verslo regionas
-
Veiklos periodas (metais)
1
Darbuotojų skaičius
6

Įmonės aprašymas

Sanrenta, UAB pagrindinė veikla - statinių inžinerinių sistemų montavimas bei statybos įrankių ir įrengimų nuoma. Įmonė veiklą pradėjo 2015 metų pabaigoje, už 2016 metus pardavimai - 47 tūkst. EUR. Tolimesnei verslo plėtrai trūksta apyvartinių lėšų. Paskolos lėšos bus naudojamos apyvartinėms lėšoms papildyti. Už paskolą asmeniškai garantuoja įmonės vadovas

//


Sanrenta, UAB is engaged in installation of buildings engineering systems and rent of equipment. Company was launched at the end of 2015, for 2016 its sales reached EUR 47 thousand. Further business expansion requires additional working capital. Loan funds will be used for working capital financing. Loan is secured by the guaranty of the CEO.

Pelno (nuostolio) ataskaita

Suma eurais (€)
2016-12-312015-12-31
Pardavimo pajamos
47062
Pardavimo savikaina
-17860-91
Bendrasis pelnas (nuostolis)
29202
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
29202
Kitos pajamos
-3209
Finansinė ir investicinė veikla
Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)
25993
Pagautė
Netekimai
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
25993
Pelno mokestis
-1300
Grynasis pelnas (nuostoliai)
24693-91

Balansas

Suma eurais (€)
2016-12-312015-12-31
Ilgalaikis turtas
3697
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
3697
Trumpalaikis turtas
335666512
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
3056
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
305106512
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Turtas iš viso
372636512
Nuosavas kapitalas
271002407
Įstatinis kapitalas
Perkainavimo rezervas (rezultatai)
Rezervai
217
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
Dotacijos subsidijos
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
99464105
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
99464105
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:
372636512
Direktoriaus/savininko garantija
Taip
Papildomi priedai
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
Excursus
Paskolos tipas:
/ Verslo
Suma:
14000€
Terminas:
18 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
15%
Investuotojų palūkanų norma:
15.00%
Užstatas:
 • Paskola
 • Veikla (trumpai)
 • Finansai
 • Užtikrinimo priemonės
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
14 000€
Paskolos terminas
18 mėn.
Palūkanų norma
15%
Paskolos paskirtis
Apyvartinėms lėšoms
Progresas
37%
Vid. palūkanų norma
15.00% pasiūlyta 212 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-05-09 13:57:44
Aukcionas baigiasi už
9 d.
Įmonės tipas
UAB
Sektorius
Autobusų, mikroautobusų nuoma; Kelionės // bus rent, travels
Produktas/paslauga
Autobusų, mikroautobusų nuoma; Kelionės // bus rent, travels
Verslo regionas
-
Veiklos periodas (metais)
20
Darbuotojų skaičius
12

Įmonės aprašymas

Excursus, UAB pagrindinė veikla – kelionių organizavimas. Jos klientai vertina patikimumą bei aukštą paslaugos kokybę, todėl įmonė sėkmingai veikia jau daugiau kaip 20 metų. Už 2016 metus pardavimai – 926 tūkstančių EUR (9% augimas lyginant su 2015 metais). Paskolos lėšos bus panaudotos avansams sumokėti, atliekant stovyklų ir viešbučių rezervacijas. Už paskolą asmeniškai garantuoja įmonės vadovas.
Kiekvienas investavęs į paskolą gaus papildomą 5% nuolaidą šios vasaros vaikų stovykloms, vyksiančioms Italijoje, Bulgarijoje, Ispanijoje. Daugiau apie stovyklas http://www.excursus.lt/stovyklos
//
Excursus, UAB main activity - travel organization. Its customers appreciate the reliability and high quality of service, so the company has been operating more than 20 years. For 2016 its sales reached 926 thousand EUR (increased 9% compared to 2015). Loan funds will be used to pay in advance for camps and hotels reservations. The loan is secured by the guaranty of the CEO.
Each one, who invested into the loan, will receive and additional 5% discount for this summer children's camps in Italy, Bulgaria, Spain. More information about those camps: http://www.excursus.lt/stovyklos

Pelno (nuostolio) ataskaita

Suma eurais (€)
2016-12-312015-12-31
Pardavimo pajamos
926097847943
Pardavimo savikaina
726689687198
Bendrasis pelnas (nuostolis)
199408160745
Veiklos sąnaudos
164735157237
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
346733508
Kitos pajamos
18942866
Finansinė ir investicinė veikla
-5363-1080
Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)
369726474
Pagautė
Netekimai
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
312045294
Pelno mokestis
308
Grynasis pelnas (nuostoliai)
312044986

Balansas

Suma eurais (€)
2016-12-312015-12-31
Ilgalaikis turtas
441908101
Nematerialus turtas
273912
Materialus turtas
121473447
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
46524652
Trumpalaikis turtas
304886272843
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
140027167967
Per vienerius metus gautinos sumos
8000582678
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
8485422198
Turtas iš viso
349076280944
Nuosavas kapitalas
4223011026
Įstatinis kapitalas
1193211932
Perkainavimo rezervas (rezultatai)
Rezervai
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
30298-906
Dotacijos subsidijos
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
306846269918
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
306846269918
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:
349076280944
Direktoriaus/savininko garantija
Taip
Papildomi priedai
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
Litrental
Paskolos tipas:
/ Verslo
Suma:
25000€
Terminas:
9 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
14%
Investuotojų palūkanų norma:
14.00%
Užstatas:
 • Paskola
 • Veikla (trumpai)
 • Finansai
 • Užtikrinimo priemonės
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
25 000€
Paskolos terminas
9 mėn.
Palūkanų norma
14%
Paskolos paskirtis
Apyvartinėms lėšoms
Progresas
50%
Vid. palūkanų norma
14.00% pasiūlyta 367 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-05-09 14:55:00
Aukcionas baigiasi už
9 d.
Įmonės tipas
UAB
Sektorius
Statyba; Transporto paslaugos // Construction, transport services
Produktas/paslauga
Statyba; Transporto paslaugos // Construction, transport services
Verslo regionas
-
Veiklos periodas (metais)
5
Darbuotojų skaičius
22

Įmonės aprašymas

Litrental, UAB pagrindinė veikla – prekyba žemės ūkio technika ir birių krovinių transportavimas. Įmonė veiklą pradėjo 2011 metais, už 2016 metus pardavimai – 1,9 milijono EUR (260% augimas lyginant su 2015 metais). Įmonė yra laimėjusi konkursą tiekti žvyrą, skaldą ir asfalta į Vilniaus oro uosto projektą, užsakymo dydis 250.000 EUR. Paskolos lėšos bus panaudotos dėl šio užsakymo išaugusioms apyvartinėms lėšoms. Už paskolą asmeniškai garantuoja įmonės vadovas.
//
Litrental, UAB main activity - trade of agricultural machinery and bulk cargo transportation. The company was launched in 2011 and for 2016 its sales reached 1,9 million EUR (260% increase compared to 2015). The company won a contest to supply gravel, crushed stone and asphalt to Vilnius airport project. Order size - 250.000 EUR. Loan funds will be used for increased working capital due to this order.Loan is secured by the guaranty of the CEO.

Pelno (nuostolio) ataskaita

Suma eurais (€)
2016-12-312015-12-31
Pardavimo pajamos
1913354529048
Pardavimo savikaina
1660378316202
Bendrasis pelnas (nuostolis)
252976212846
Veiklos sąnaudos
251250247213
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
1726-34367
Kitos pajamos
7319644000
Finansinė ir investicinė veikla
-13431-1068
Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)
614918565
Pagautė
Netekimai
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
614918565
Pelno mokestis
1634
Grynasis pelnas (nuostoliai)
614916931

Balansas

Suma eurais (€)
2016-12-312015-12-31
Ilgalaikis turtas
217281112488
Nematerialus turtas
Materialus turtas
217281112488
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
123220697837
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
6478164360
Per vienerius metus gautinos sumos
21861353333
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
36577740144
Turtas iš viso
1449487210325
Nuosavas kapitalas
198068137945
Įstatinis kapitalas
28962896
Perkainavimo rezervas (rezultatai)
12942662
Rezervai
290290
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
193588132097
Dotacijos subsidijos
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
125141972380
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
63512
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
118790772380
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:
1449487210325
Direktoriaus/savininko garantija
Taip
Papildomi priedai
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
Algeda
Paskolos tipas:
/ Verslo
Suma:
9000€
Terminas:
36 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
15%
Investuotojų palūkanų norma:
15.00%
Užstatas:
 • Paskola
 • Veikla (trumpai)
 • Finansai
 • Užtikrinimo priemonės
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
9 000€
Paskolos terminas
36 mėn.
Palūkanų norma
15%
Paskolos paskirtis
Kita
Progresas
34%
Vid. palūkanų norma
15.00% pasiūlyta 130 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-05-09 15:46:04
Aukcionas baigiasi už
9 d.
Įmonės tipas
UAB
Sektorius
Automobilių dalys; eksportas; importas; // car parts; export; import
Produktas/paslauga
Automobilių dalys; eksportas; importas; // car parts; export; import
Verslo regionas
-
Veiklos periodas (metais)
9
Darbuotojų skaičius
2

Įmonės aprašymas

Algeda Logistics, UAB pagrindinė veikla – automobilinių dalių užsakomoji prekybą internetu. Įmonė automobilių dalis sugeba pristatyti visame pasaulyje nuo Čilės iki Australijos. Įmonė veiklą pradėjo 2007 metais, už 2016 metus pardavimai – 68 tūkstančių EUR (52% augimas lyginant su 2015 metais). Paskolos lėšos bus panaudotos naujai darbo vietai sukurti bei internetinio puslapio tobulinimui. Už paskolą asmeniškai garantuoja įmonės vadovas

Algeda Logistics, UAB main activity – online sale of car parts. The company is able to deliver car parts all over the world from Chile to Australia. The company was launched in 2007 and for 2016 its sales reached EUR 68 thousand (52% increase compared to 2015). Loan funds will be used to create additional working place and for website development. Loan is secured by the guaranty of the CEO.

Pelno (nuostolio) ataskaita

Suma eurais (€)
2016-12-312015-12-31
Pardavimo pajamos
6858144993
Pardavimo savikaina
2405611532
Bendrasis pelnas (nuostolis)
4452533461
Veiklos sąnaudos
3496726541
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
95586920
Kitos pajamos
Finansinė ir investicinė veikla
Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)
95586920
Pagautė
Netekimai
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
95586920
Pelno mokestis
478346
Grynasis pelnas (nuostoliai)
90806574

Balansas

Suma eurais (€)
2016-12-312015-12-31
Ilgalaikis turtas
150150
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
150150
Trumpalaikis turtas
2221512534
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
96775552
Per vienerius metus gautinos sumos
91934846
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
33452136
Turtas iš viso
2236512684
Nuosavas kapitalas
2155112471
Įstatinis kapitalas
28962896
Perkainavimo rezervas (rezultatai)
Rezervai
290290
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
183659285
Dotacijos subsidijos
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
814213
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
814213
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:
2236512684
Direktoriaus/savininko garantija
Taip
Papildomi priedai
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
Frankosalonas
Paskolos tipas:
/ Verslo
Suma:
15000€
Terminas:
60 mėn.
Rizikos balas:
a
Palūkanų norma:
10%
Investuotojų palūkanų norma:
10.00%
Užstatas:
 • Paskola
 • Veikla (trumpai)
 • Finansai
 • Užtikrinimo priemonės
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
15 000€
Paskolos terminas
60 mėn.
Palūkanų norma
10%
Paskolos paskirtis
Kita
Progresas
37%
Vid. palūkanų norma
10.00% pasiūlyta 147 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-05-10 15:35:42
Aukcionas baigiasi už
10 d.
Įmonės tipas
UAB
Sektorius
Kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla // Hairdressing and other beauty treatment
Produktas/paslauga
Kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla // Hairdressing and other beauty treatment
Verslo regionas
-
Veiklos periodas (metais)
16
Darbuotojų skaičius
1

Įmonės aprašymas

UAB „Franko salonas" pagrindinė veikla - grožio patalpų nuoma. Savo veiklą įmonė pradėjo 2000-aisiais metais, o 2016-ais metais pardavimai siekė 16 tūkst. eurų. Paskolos lėšos bus panaudotos grožio salono atnaujinimui (kirpyklos įrangos, vėdinimo, ventiliacijos sistemoms bei kitiems remonto darbams).
Darbai bus atliekami keliais etapais:
Pirmojo etapo įgyvendinimui skiriama 15 tūkst. eurų;
Antrojo etapo įgyvendinimui skiriama taip pat 15 tūkst eurų;
Trečiojo etapo reikiama suma dar tikslinama, tačiau nepaisant to, visa suteiktų paskolų suma už kurią įkeičiamos patalpos, esančios Pilies g. 23, Vilniuje, negalės būti didesnės nei 84 tūkst. eurų.
Įkeičiamo grožio salono patalpų Vilniuje rinkos vertė - 188200 eurų. Didžiausia paskolos suma, kurią paskolos gavėjas galės pasiskolinti verslo plėtrai už įkeičiamą turtą - 84000 tūkst. eurų, didžiausias galimas paskolos ir turto santykis (LTV) - 45%.
//
Franko salonas, UAB main activity - beauty salon's rooms for rent. The company was launched in 2000, for 2016 its sales- 16 thousand EUR. The loan funds will be used for beauty salon's renewal (hairdressing equipment, air-conditioning and ventilation system, other repairs). Work will be performed in stages. On the first stage is provided 15 000 EUR loan, for the second - 15 000. The third phase of the loan is still adjusting, but in any case, all of the loans for which is pledged beauty salon, located in Pilies st. 23, Vilnius, cannot exceed 84 000 EUR.
For the loan is pledged the beauty salon, located in Pylimo g. 23, Vilnius- market value - 188 200 EUR. The maximum loan amount that the borrower will be able to borrow for business development for the pledged proprety - 84 000 EUR, loan-to-value- ratio (LTV-45%)

Pelno (nuostolio) ataskaita

Suma eurais (€)
2016-12-312015-12-31
Pardavimo pajamos
1685016850
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostolis)
1685016850
Veiklos sąnaudos
83648697
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
84868153
Kitos pajamos
676
Finansinė ir investicinė veikla
Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)
84868829
Pagautė
Netekimai
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
84868829
Pelno mokestis
420428
Grynasis pelnas (nuostoliai)
80848401

Balansas

Suma eurais (€)
2016-12-312015-12-31
Ilgalaikis turtas
12171
Nematerialus turtas
Materialus turtas
12171
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
340316
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
7557
Per vienerius metus gautinos sumos
259259
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
7
Turtas iš viso
1557317
Nuosavas kapitalas
-63181-71264
Įstatinis kapitalas
28962896
Perkainavimo rezervas (rezultatai)
Rezervai
290
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
-66367-74160
Dotacijos subsidijos
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
6473971581
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
6473971581
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:
1558317
Direktoriaus/savininko garantija
Ne
Papildomi priedai
-
Užstato vieta
Pilies g. 23, Vilnius
Unikalus kodas
1097-9007-1012:0058
Rinkos vertė
188200€
Vertintojo pavadinimas
UAB ,,Baltijos turto vertinimo agentūra"
Vertinimo data
2017-02-23
Trumpas turto aprašymas
Grožio salono patalpos
Turto savininkas
UAB ,,FRANKO SALONAS"
Kiti priedai

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
JustiniskiuTurgus
Paskolos tipas:
/ Verslo
Suma:
15000€
Terminas:
9 mėn.
Rizikos balas:
a
Palūkanų norma:
10%
Investuotojų palūkanų norma:
10.00%
Užstatas:
 • Paskola
 • Veikla (trumpai)
 • Finansai
 • Užtikrinimo priemonės
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
15 000€
Paskolos terminas
9 mėn.
Palūkanų norma
10%
Paskolos paskirtis
Kita
Progresas
63%
Vid. palūkanų norma
10.00% pasiūlyta 154 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-05-12 15:11:34
Aukcionas baigiasi už
12 d.
Įmonės tipas
UAB
Sektorius
Nekilnojamasis turtas; Turgavietės // Real estate, markets
Produktas/paslauga
rent of real estate
Verslo regionas
-
Veiklos periodas (metais)
16
Darbuotojų skaičius
1

Įmonės aprašymas

UAB „Justiniškių turgus“ pagrindinė veikla – turto nuoma. Įmonė veiklą pradėjo 2000-aisiais metais, už 2016-uosius metus pardavimai siekia 1,7 miliono EUR. Paskolos lėšos bus panaudotos įkeičiamo buto esančio Gabijos g. 38, Vilnius įrengimui. 
Už paskolą įkeičiamas neikilnojamas turtas neįrengtas 84 kv.m. butas, esantis Gabijos g. 38, Vilnius. Registrų centre nurodyta rinkos vertė - 99 900 EUR. Daugiau apie įkeičiamą turtą: https://www.aruodas.lt/butai-vilniuje-pasilaiciuose-gabijos-g-parduoda-savininkas-parduodamas-butas-1-2212687/

Justiniškių Turgus, UAB main activity – rent of property. The company was launched in 2000, for 2016 its sales reached EUR 1,7 million. Loan funds will be used for installation of a flat at Gabijos st. 38, Vilnius.
Collateral of the loan – 84 sq.m. flat, located at Gabijos st. 38, Vilnius. According to states register, market value of pledged collateral - 99 900 EUR. More about collateral https://www.aruodas.lt/butai-vilniuje-pasilaiciuose-gabijos-g-parduoda-savininkas-parduodamas-butas-1-2212687/

Pelno (nuostolio) ataskaita

Suma eurais (€)
2017-03-312016-12-31
Pardavimo pajamos
181621696100
Pardavimo savikaina
1571203
Bendrasis pelnas (nuostolis)
18162124897
Veiklos sąnaudos
10238207000
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
7924-82103
Kitos pajamos
Finansinė ir investicinė veikla
-42-3965
Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)
7882-86068
Pagautė
Netekimai
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
7882-86068
Pelno mokestis
Grynasis pelnas (nuostoliai)
7882-86068

Balansas

Suma eurais (€)
2017-03-312016-12-31
Ilgalaikis turtas
52575248
Nematerialus turtas
Materialus turtas
52575248
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
119787252600
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
19172077
Per vienerius metus gautinos sumos
117135246715
Kitas trumpalaikis turtas
90120
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
6453688
Turtas iš viso
125044257848
Nuosavas kapitalas
9580387921
Įstatinis kapitalas
29002900
Perkainavimo rezervas (rezultatai)
Rezervai
85508550
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
8435376471
Dotacijos subsidijos
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
29241169927
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
29241169927
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:
125044257848
Direktoriaus/savininko garantija
Ne
Papildomi priedai
-
Užstato vieta
Vilnius
Unikalus kodas
4400-3068-6130:4981
Rinkos vertė
99900€
Vertintojo pavadinimas
Registrų centras
Vertinimo data
2015-12-11
Trumpas turto aprašymas
Neįrengtas butas, Gabijos g. 38-16, Vilnius
Turto savininkas
UAB Amhaus INV
Kiti priedai

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
Ramunelis
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
6250€
Terminas:
60 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
24%
Investuotojų palūkanų norma:
0.00%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
6 250€
Paskolos terminas
60 mėn.
Palūkanų norma
24%
Paskolos paskirtis
Paskolų refinansavimui
Progresas
0%
Vid. palūkanų norma
0.00% pasiūlyta 0 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-05-14 16:23:30
Aukcionas baigiasi už
14 d.
Registracijos data
2017-04-29
Amžius
28
Lytis
Vyras
Miestas
Gargždai
Vedybinis statusas
Vedęs/ištekėjusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
0
Būsto tipas
Nuomojamas
Išsilavinimas
Profesinis išsilavinimas
Pareigos
Spaudėjo padejėjas / Presser's assistant
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
36
Darbo stažas (metais)
4.5
Grynosios pajamos
1 050 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
1 241 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
191 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
32% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2013-12-11

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
atsaa
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
4020€
Terminas:
60 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
20%
Investuotojų palūkanų norma:
18.80%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
4 020€
Paskolos terminas
60 mėn.
Palūkanų norma
20%
Paskolos paskirtis
Paskolų refinansavimui
Progresas
100%
Vid. palūkanų norma
18.80% pasiūlyta 148 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-04-27 16:30:01
Registracijos data
2017-04-26
Amžius
38
Lytis
Moteris
Miestas
Vilnius
Vedybinis statusas
Išsiskyręs/išsiskyrusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
0
Būsto tipas
Nuosavas
Išsilavinimas
Vidurinis
Pareigos
Kasininkė / Cashier
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
36
Darbo stažas (metais)
4
Grynosios pajamos
359 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
393 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
34 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
39% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
b
+
Slapyvardis:
tis
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
7040€
Terminas:
60 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
20%
Investuotojų palūkanų norma:
20.54%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
7 040€
Paskolos terminas
60 mėn.
Palūkanų norma
20%
Paskolos paskirtis
Namų remontui
Progresas
100%
Vid. palūkanų norma
20.54% pasiūlyta 201 skolintojo
Aukciono pabaiga
2017-04-28 14:06:05
Registracijos data
2017-04-27
Amžius
33
Lytis
Vyras
Miestas
Eišiškės
Vedybinis statusas
Vedęs/ištekėjusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
1
Būsto tipas
Nuomojamas
Išsilavinimas
Vidurinis
Pareigos
Mechanikas / Mechanic
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
12
Darbo stažas (metais)
5
Grynosios pajamos
591 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
591 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
0 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
36% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2011-06-27

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
b

Apie FinBee

FinBee yra viena greičiausiai augančių tarpusavio skolinimo platformų Europoje. Mūsų vertybės ir profesionali komanda sukūrė verslo aplinką kurioje laimi visi. Paskolų gavėjai gauna pigias paskolas, investuotojai aukštą investicijų grąžą, o FinBee – laimingus klientus.

> plačiau

Išbandyk FinBee

> pasiskolinkarba> investuok
Pranešti apie klaidą