Sveiki atvykę į FinBee

Tarpusavio skolinimo platforma

Paprasčiau nei banke

Didelė investicijų grąža

Šiuo metu FinBee investuotojai uždirba
daugiau kaip 27% metinių palūkanų

> plačiau

Mažai vėluojančių klientų

Su kiekvienu klientu susitinkame gyvai.
Tik 7 iš 100 gauna paskolą.

> plačiau

Paskolų įvairovė

Galite investuoti ne tik į
paskolas žmonėms, bet ir verslui

> plačiau

Paskolų sąrašas

+
Slapyvardis:
jurfa
Paskolos tipas:
/ Verslo
Suma:
15000€
Terminas:
6 mėn.
Rizikos balas:
a
Palūkanų norma:
9%
Investuotojų palūkanų norma:
9.00%
Užstatas:
 • Paskola
 • Veikla (trumpai)
 • Finansai
 • Užtikrinimo priemonės
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
15 000€
Paskolos terminas
6 mėn.
Palūkanų norma
9%
Paskolos paskirtis
Apyvartinėms lėšoms
Progresas
84%
Vid. palūkanų norma
9.00% pasiūlyta 213 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-07-05 15:53:31
Aukcionas baigiasi už
10 d.
Įmonės tipas
UAB
Sektorius
Grindys, grindų dangos // Flooring
Produktas/paslauga
Grindys, grindų dangos // Flooring
Verslo regionas
-
Veiklos periodas (metais)
2
Darbuotojų skaičius
6

Įmonės aprašymas

Jurfa, UAB pagrindinė veikla – būsto remonto darbai. Įmonė veiklą pradėjo 2015 metais. Už 2016 metus pardavimai – 68 tūkstančiai EUR (22% augimas per 2016 metus). Paskola reikalinga apyvartinėms lėšoms papildyti. Už paskolą įkeičiamas 33 kv.m. butas Klaipėdoje, Registrų centro nurodyta buto vertė – 22 800 EUR, butas priklauso paskolos gavėjui (Jurfa, UAB).

Jurfa, UAB main activity – apartments renovation works. Company started its activity in 2015, its sales for 2016 - EUR 68 thousand (22% growth in 2016). Loan funds will be used for working capital financing. Loan is secured by the pledge of a 33 sq. m. flat in Klaipeda, flat value determined by Centre of registers – EUR 22 800, flat belongs to the borrower (Jurfa, UAB)

Pelno (nuostolio) ataskaita

Suma eurais (€)
2016-12-312015-12-31
Pardavimo pajamos
6887456623
Pardavimo savikaina
2562819633
Bendrasis pelnas (nuostolis)
4324636990
Veiklos sąnaudos
1375318927
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
2949318063
Kitos pajamos
-24000
Finansinė ir investicinė veikla
-187-52
Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)
530618011
Pagautė
Netekimai
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
530618011
Pelno mokestis
265901
Grynasis pelnas (nuostoliai)
504117110

Balansas

Suma eurais (€)
2016-12-312015-12-31
Ilgalaikis turtas
3100
Nematerialus turtas
Materialus turtas
3100
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
3051326149
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
1104350
Per vienerius metus gautinos sumos
1172615088
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
1768310710
Turtas iš viso
3361326149
Nuosavas kapitalas
2465119610
Įstatinis kapitalas
25002500
Perkainavimo rezervas (rezultatai)
Rezervai
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
2215117110
Dotacijos subsidijos
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
89626539
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
89626539
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:
3361326149
Direktoriaus/savininko garantija
Ne
Papildomi priedai
-
Užstato vieta
Klaipėda
Unikalus kodas
2197-4002-0010:0119
Rinkos vertė
22800€
Vertintojo pavadinimas
VĮ Registrų centras
Vertinimo data
2017-04-17
Trumpas turto aprašymas
33kv.m butas Klaipėdoje
Turto savininkas
UAB ,,Jurfa"
Kiti priedai
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
silumosprojektai
Paskolos tipas:
/ Verslo
Suma:
10000€
Terminas:
24 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
15%
Investuotojų palūkanų norma:
15.00%
Užstatas:
 • Paskola
 • Veikla (trumpai)
 • Finansai
 • Užtikrinimo priemonės
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
10 000€
Paskolos terminas
24 mėn.
Palūkanų norma
15%
Paskolos paskirtis
Apyvartinėms lėšoms
Progresas
36%
Vid. palūkanų norma
15.00% pasiūlyta 126 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-07-06 14:09:17
Aukcionas baigiasi už
11 d.
Įmonės tipas
UAB
Sektorius
Pramonės įrengimai; Santechnika; Statyba; Šildymas, įrenginiai; Vamzdynai, vandentiekis // Plumbing,
Produktas/paslauga
Pramonės įrengimai; Santechnika; Statyba; Šildymas, įrenginiai; Vamzdynai, vandentiekis // Plumbing, construction, heating, equipment, plumbing
Verslo regionas
-
Veiklos periodas (metais)
3
Darbuotojų skaičius
5

Įmonės aprašymas

Šilumos projektai, UAB pagrindinė veikla – metalinių dirbinių, vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų̨̇ prekyba. Įmonė veiklą pradėjo 2013 metais, už 2016 metus pardavimai – 150 tūkst. EUR (40% augimas per 2016 metus). Įmonei reikalinga paskola apyvartinėms lėšoms. Už paskolą asmeniškai garantuoja įmonės vadovas. 

Silumos projektai, UAB main activity – sale of metal products, plumbing and heating equipment and accessories. Company was established in 2013, for 2016 its sales EUR 150 thousand. Company requires a loan for working capital financing. Loan is secured by a guaranty of the CEO.

Pelno (nuostolio) ataskaita

Suma eurais (€)
2016-12-312015-12-31
Pardavimo pajamos
150130107305
Pardavimo savikaina
5147667302
Bendrasis pelnas (nuostolis)
9865440003
Veiklos sąnaudos
4465223092
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
5400216911
Kitos pajamos
-6133
Finansinė ir investicinė veikla
-3761-223
Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)
4410816688
Pagautė
Netekimai
543
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
4410816145
Pelno mokestis
2300246
Grynasis pelnas (nuostoliai)
4180815899

Balansas

Suma eurais (€)
2016-12-312015-12-31
Ilgalaikis turtas
1318921725
Nematerialus turtas
195498
Materialus turtas
1299421227
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
9409227830
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
8601924484
Per vienerius metus gautinos sumos
80483346
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
25
Turtas iš viso
10728149555
Nuosavas kapitalas
5262910820
Įstatinis kapitalas
28962896
Perkainavimo rezervas (rezultatai)
Rezervai
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
497337924
Dotacijos subsidijos
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
5465238735
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
5465238735
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:
10728149555
Direktoriaus/savininko garantija
Taip
Papildomi priedai
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
IBS
Paskolos tipas:
/ Verslo
Suma:
20000€
Terminas:
4 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
13%
Investuotojų palūkanų norma:
13.00%
Užstatas:
 • Paskola
 • Veikla (trumpai)
 • Finansai
 • Užtikrinimo priemonės
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
20 000€
Paskolos terminas
4 mėn.
Palūkanų norma
13%
Paskolos paskirtis
Apyvartinėms lėšoms
Progresas
32%
Vid. palūkanų norma
13.00% pasiūlyta 161 skolintojo
Aukciono pabaiga
2017-07-07 10:43:41
Aukcionas baigiasi už
12 d.
Įmonės tipas
UAB
Sektorius
Projektavimas; Statyba // Designing, construction
Produktas/paslauga
Projektavimas; Statyba // Designing, construction
Verslo regionas
-
Veiklos periodas (metais)
8
Darbuotojų skaičius
34

Įmonės aprašymas

Išskirtinio būsto statyba, UAB (toliau – IBS) pagrindinė veikla – statybos darbai. Įmonė veiklą pradėjo 2009 metas, už 2016 metus pardavimai – 132 tūkst. EUR (2% augimas lyginant su 2015 metais). Pasirašytų statybos darbų sutarčių vykdymui įmonei reikalinga trumpalaikė paskola apyvartinėms lėšoms papildyti. Už paskolą asmeniškai garantuoja įmonės akcininkas (fizinis asmuo). Daugiau apie įmonę http://ibstatyba.lt

Isskirtinio busto statyba, UAB (further – IBS) main activity – construction works. Company was established in 2009, for 2016 its sales EUR 132 thousand (2% increase compared to 2015). For the execution of signed contracts, company requires a short-term loan for working capital financing. Loan is secured by the guaranty of the owner (private person). More about the company at http://ibstatyba.lt

Pelno (nuostolio) ataskaita

Suma eurais (€)
2016-12-312015-12-31
Pardavimo pajamos
132038129526
Pardavimo savikaina
5870218123
Bendrasis pelnas (nuostolis)
73336111403
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
73336111403
Kitos pajamos
-6739-111258
Finansinė ir investicinė veikla
Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)
66597145
Pagautė
Netekimai
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
66597145
Pelno mokestis
336328
Grynasis pelnas (nuostoliai)
63234117

Balansas

Suma eurais (€)
2016-12-312015-12-31
Ilgalaikis turtas
4044952525
Nematerialus turtas
Materialus turtas
4044952525
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
178794100180
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
6216630868
Per vienerius metus gautinos sumos
11662869312
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Turtas iš viso
219243152705
Nuosavas kapitalas
15461191377
Įstatinis kapitalas
Perkainavimo rezervas (rezultatai)
Rezervai
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
Dotacijos subsidijos
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
6463261328
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
1314829017
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
5148432311
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:
219243152705
Direktoriaus/savininko garantija
Taip
Papildomi priedai
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
kaval
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
3300€
Terminas:
30 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
24%
Investuotojų palūkanų norma:
23.55%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
3 300€
Paskolos terminas
30 mėn.
Palūkanų norma
24%
Paskolos paskirtis
Vartojimui
Progresas
100%
Vid. palūkanų norma
23.55% pasiūlyta 150 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-06-25 10:17:15
Aukcionas baigiasi už
2 val.
Registracijos data
2017-06-22
Amžius
31
Lytis
Vyras
Miestas
Alytus
Vedybinis statusas
Vedęs/ištekėjusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
2
Būsto tipas
Nuosavas
Išsilavinimas
Bakalauras
Pareigos
Vairuotojas / Driver
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
06
Darbo stažas (metais)
7
Grynosios pajamos
488 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
488 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
0 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
33% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2017-03-30

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
beli
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
340€
Terminas:
36 mėn.
Rizikos balas:
d
Palūkanų norma:
27%
Investuotojų palūkanų norma:
20.42%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
340€
Paskolos terminas
36 mėn.
Palūkanų norma
27%
Paskolos paskirtis
Namų remontui
Progresas
100%
Vid. palūkanų norma
20.42% pasiūlyta 20 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-06-25 08:30:01
Aukcionas baigiasi už
22 min.
Registracijos data
2017-06-22
Amžius
31
Lytis
Vyras
Miestas
Šalčininkų r.
Vedybinis statusas
Nevedęs/netekėjusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
0
Būsto tipas
Nuosavas
Išsilavinimas
Vidurinis
Pareigos
Betonuotojas / Concrete worker
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
12
Darbo stažas (metais)
4
Grynosios pajamos
323 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
452 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
129 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
32% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2016-04-28

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
lincasa
Paskolos tipas:
/ Verslo
Suma:
7340€
Terminas:
6 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
13%
Investuotojų palūkanų norma:
13.00%
Užstatas:
 • Paskola
 • Veikla (trumpai)
 • Finansai
 • Užtikrinimo priemonės
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
7 340€
Paskolos terminas
6 mėn.
Palūkanų norma
13%
Paskolos paskirtis
Apyvartinėms lėšoms
Progresas
44%
Vid. palūkanų norma
13.00% pasiūlyta 72 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-07-08 10:13:22
Aukcionas baigiasi už
13 d.
Įmonės tipas
UAB
Sektorius
Apranga, drabužiai; Didmeninė prekyba; Eksportas; Importas; Siuvimas, medžiagos // Clothing, wholesa
Produktas/paslauga
Apranga, drabužiai; Didmeninė prekyba; Eksportas; Importas; Siuvimas, medžiagos // Clothing, wholesale; Sewing, materials
Verslo regionas
-
Veiklos periodas (metais)
15
Darbuotojų skaičius
46

Įmonės aprašymas

Dėl ilgiau nei planuota užtrukusio finansavimo ir įmonės prašymo, planuotą 25 000 EUR Lincasa paskolą suskaidėme į dvi paskolas: 1) 17660 EUR ir 2) 7340 EUR. Pirmoji paskolos dalis išmokėta paskolos gavėjui - 22.06.2107. Ši paskolos dalis, yra antroji dalis iš reikalingo 25 000 EUR finansavimo.

Apie įmonę.
Lincasa, UAB pagrindinė veikla – tekstilės dirbinių gamyba. Įmonė veiklą pradėjo 2002 metais. Už 2016 metus pardavimai – 1,9 milijono EUR (23% augimas per 2016 metus). Paskola reikalinga apyvartinėms lėšoms papildyti. Už paskolą garantuoja įmonės vadovas. Daugiau apie įmonę http://lincasa.lt 

Papildomas komentaras apie finansinius rezultatus:
- Nusidėvejimas už 2016 metus – 40.781 EUR, už 5 mėn. 2017 metais – 17.000 EUR
- 2016 metų finansinį turtą sudaro: investicijos į dukterines įmones – 56.287 EUR, Lincasa paskolos kitoms įmonėms - 225.364 EUR
- Finansinės skolos 2016 metų galui: lizingas – 5.955 EUR, kredito įstaigos – 77.884 EUR, paskola iš akcininko – 164.211 EUR.

//


Raising of required loan took longer than expected, therefore the client requested to split a required EUR 25.000 loan in to two parts: 1) EUR 17.660 and 2) EUR 7.340. The first part of the loan was paid-out to the borrower on 22.06.2017. This loan is a second part of required financing of EUR 25 000.

About the borrower:
Lincasa, UAB main activity – manufacturing of textile products. Company started its activity in 2002, its sales for 2016 - EUR 1,9 million (23% growth in 2016). Loan funds will be used for working capital financing. Loan is secured by a guaranty of the CEO. More about the company http://lincasa.lt

Additional comments about financial statements:
- Depreciation for 2016 - EUR 40.781, for 5 months in 2017 - EUR 17.000
- Financial assets at the end of 2016 include: investments in subsidiaries - EUR 56.287, Lincasa loans to other companies - EUR 225.364
- Financial debt by the end of 2016: leasing - EUR 5.955, credit institutions - EUR 77.884, loan from the shareholder - EUR 164.211

Pelno (nuostolio) ataskaita

Suma eurais (€)
2017-05-312016-12-312015-12-31
Pardavimo pajamos
61998919546351587630
Pardavimo savikaina
49932516517771289540
Bendrasis pelnas (nuostolis)
120664302858298090
Veiklos sąnaudos
122171315449330164
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
-1507-12591-32074
Kitos pajamos
83971401931202
Finansinė ir investicinė veikla
-21622666273
Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)
47284094-599
Pagautė
Netekimai
3454
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
12744094-599
Pelno mokestis
1106600
Grynasis pelnas (nuostoliai)
12742988-1199

Balansas

Suma eurais (€)
2017-05-312016-12-312015-12-31
Ilgalaikis turtas
414603441997447239
Nematerialus turtas
111
Materialus turtas
142951160345165587
Finansinis turtas
271651281651281651
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
984888875334737854
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
464865408503464736
Per vienerius metus gautinos sumos
295178283640228323
Kitas trumpalaikis turtas
2198401775803042
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
5005561141753
Turtas iš viso
139949113173311185093
Nuosavas kapitalas
525615524342520835
Įstatinis kapitalas
289620289620289620
Perkainavimo rezervas (rezultatai)
Rezervai
289622896228962
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
207033205760202253
Dotacijos subsidijos
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
873876792989664258
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
24859124733711038
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
625285545652653220
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:
139949113173311185093
Direktoriaus/savininko garantija
Taip
Papildomi priedai
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
kaitis
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
555€
Terminas:
12 mėn.
Rizikos balas:
d
Palūkanų norma:
27%
Investuotojų palūkanų norma:
19.47%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
555€
Paskolos terminas
12 mėn.
Palūkanų norma
27%
Paskolos paskirtis
Namų remontui
Progresas
100%
Vid. palūkanų norma
19.47% pasiūlyta 27 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-06-25 10:53:24
Aukcionas baigiasi už
2 val.
Registracijos data
2017-06-23
Amžius
38
Lytis
Vyras
Miestas
Joniškis
Vedybinis statusas
Vedęs/ištekėjusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
2
Būsto tipas
Nuosavas
Išsilavinimas
Vidurinis
Pareigos
Mechanizatorius / Mechanic
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
12
Darbo stažas (metais)
16
Grynosios pajamos
351 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
351 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
0 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
16% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2016-05-05

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
Erikas1990
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
3700€
Terminas:
24 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
24%
Investuotojų palūkanų norma:
26.41%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
3 700€
Paskolos terminas
24 mėn.
Palūkanų norma
24%
Paskolos paskirtis
Paskolų refinansavimui
Progresas
100%
Vid. palūkanų norma
26.41% pasiūlyta 203 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-06-25 12:17:13
Aukcionas baigiasi už
4 val.
Registracijos data
2017-06-23
Amžius
27
Lytis
Vyras
Miestas
Kauno r.
Vedybinis statusas
Nevedęs/netekėjusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
0
Būsto tipas
Gyvenu pas tėvus
Išsilavinimas
Vidurinis
Pareigos
Mechanizatorius / Mechanic
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
12
Darbo stažas (metais)
6
Grynosios pajamos
761 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
761 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
0 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
27% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2017-03-30

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
greb
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
1100€
Terminas:
60 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
20%
Investuotojų palūkanų norma:
18.70%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
1 100€
Paskolos terminas
60 mėn.
Palūkanų norma
20%
Paskolos paskirtis
Automobiliui
Progresas
100%
Vid. palūkanų norma
18.70% pasiūlyta 63 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-06-25 12:30:02
Aukcionas baigiasi už
4 val.
Registracijos data
2017-06-23
Amžius
28
Lytis
Vyras
Miestas
Kaunas
Vedybinis statusas
Vedęs/ištekėjusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
3
Būsto tipas
Nuosavas
Išsilavinimas
Vidurinis
Pareigos
Darbų vadovas / Project manager
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
72 ir daugiau
Darbo stažas (metais)
9
Grynosios pajamos
173 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
173 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
0 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
19% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2014-03-06

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
Dra
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
3650€
Terminas:
60 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
24%
Investuotojų palūkanų norma:
28.17%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
3 650€
Paskolos terminas
60 mėn.
Palūkanų norma
24%
Paskolos paskirtis
Namų remontui
Progresas
100%
Vid. palūkanų norma
28.17% pasiūlyta 157 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-06-25 15:21:35
Aukcionas baigiasi už
7 val.
Registracijos data
2017-06-21
Amžius
38
Lytis
Moteris
Miestas
Vilnius
Vedybinis statusas
Nevedęs/netekėjusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
0
Būsto tipas
Gyvenu pas tėvus
Išsilavinimas
Bakalauras
Pareigos
Vadybininkė / Manager
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
09
Darbo stažas (metais)
13
Grynosios pajamos
443 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
443 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
0 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
27% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2016-09-08

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena

Apie FinBee

FinBee yra viena greičiausiai augančių tarpusavio skolinimo platformų Europoje. Mūsų vertybės ir profesionali komanda sukūrė verslo aplinką kurioje laimi visi. Paskolų gavėjai gauna pigias paskolas, investuotojai aukštą investicijų grąžą, o FinBee – laimingus klientus.

> plačiau

Išbandyk FinBee

> pasiskolinkarba> investuok
Pranešti apie klaidą