Sveiki atvykę į FinBee
PaskolosPaskolos versluiInvestuoti

Pradėk investuoti su FinBee ir uždirbk šiandien!

istorinė vidutinė grąža 18%

Pradėk investuoti

KODĖL VERTA RINKTIS FINBEE PASKOLĄ?

didele_investiciju_graza
Didelė investicijų grąža

Vidutinė istorinė palūkanų norma - 21%

Plačiau >>
mazai_veluojanciu_klientu
Mažai vėluojančių klientų

Su kiekvienu klientu susitinkame gyvai.
Tik 7 iš 100 gauna paskolą.

Plačiau >>
paskolu_ivairove
Paskolų įvairovė

Galite investuoti į paskolas žmonėms ir verslui

Plačiau >>

ŠIUO METU GALITE INVESTUOTI Į

+
Slapyvardis:
Tomaspet
Šalis:
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
5 035 €
Terminas:
60 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
17%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
5 035 €
Paskolos terminas
60 mėn.
Palūkanų norma
17%
Paskolos paskirtis
Paskolų refinansavimui
Progresas
86%
Aukciono pabaiga
2019-02-24 23:35:28
Aukcionas baigiasi už
3 d.
Grynosios pajamos
361 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
361 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
0 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
40% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2016-02-06

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti pagal pasiūlymo pateikimo datą (nuo anksčiausio iki vėliausio). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
Mindaugas91
Šalis:
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
4 780 €
Terminas:
60 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
17%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
4 780 €
Paskolos terminas
60 mėn.
Palūkanų norma
17%
Paskolos paskirtis
Paskolų refinansavimui
Progresas
98%
Aukciono pabaiga
2019-02-26 16:40:23
Aukcionas baigiasi už
5 d.
Grynosios pajamos
352 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
358 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
6 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
40% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2016-08-23

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti pagal pasiūlymo pateikimo datą (nuo anksčiausio iki vėliausio). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
87992152
Šalis:
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
9 950 €
Terminas:
60 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
17%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
9 950 €
Paskolos terminas
60 mėn.
Palūkanų norma
17%
Paskolos paskirtis
Vartojimui
Progresas
76%
Aukciono pabaiga
2019-02-27 14:08:22
Aukcionas baigiasi už
6 d.
Grynosios pajamos
2 232 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
2 232 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
0 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
13% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti pagal pasiūlymo pateikimo datą (nuo anksčiausio iki vėliausio). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
Mantas21
Šalis:
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
7 680 €
Terminas:
47 mėn.
Rizikos balas:
d
Palūkanų norma:
27%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
7 680 €
Paskolos terminas
47 mėn.
Palūkanų norma
27%
Paskolos paskirtis
Paskolų refinansavimui
Progresas
61%
Aukciono pabaiga
2019-02-28 18:41:02
Aukcionas baigiasi už
7 d.
Grynosios pajamos
1 095 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
1 149 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
54 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
32% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2018-03-20

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti pagal pasiūlymo pateikimo datą (nuo anksčiausio iki vėliausio). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
dzika
Šalis:
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
7 180 €
Terminas:
48 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
15%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
7 180 €
Paskolos terminas
48 mėn.
Palūkanų norma
15%
Paskolos paskirtis
Paskolų refinansavimui
Progresas
77%
Aukciono pabaiga
2019-02-28 20:54:06
Aukcionas baigiasi už
7 d.
Grynosios pajamos
1 032 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
1 032 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
0 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
22% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2017-03-17

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti pagal pasiūlymo pateikimo datą (nuo anksčiausio iki vėliausio). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
virginta
Šalis:
Paskolos tipas:
/ Verslo
Suma:
17 000 €
Terminas:
15 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
15%
Užstatas:
 • Paskola
 • Įmonės veikla (trumpai)
 • Finansai
 • Užtikrinimo priemonės
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
17 000 €
Paskolos terminas
15 mėn.
Palūkanų norma
15%
Paskolos paskirtis
Apyvartinėms lėšoms
Progresas
98%
Paskolos grafiko tipas
Grąžinama kas mėn. pagal anuiteto grafiką
Aukciono pabaiga
2019-02-23 14:32:36
Aukcionas baigiasi už
2 d.
Įmonės tipas
UAB
Sektorius
Logistikos paslaugos; Transporto paslaugos
Produktas/paslauga
-
Verslo regionas
-
Veiklos periodas (metais)
7
Darbuotojų skaičius
8

Įmonės aprašymas

Virginta, UAB main activity – freight transportation. Company was launched in 2011, sales for 2018 - €299.675, 2017 - €264.607. The company needs a loan for working capital financing. The loan is personally guaranteed by the CEO.

//

Virginta, UAB pagrindinė veikla – krovinių pervežimas. Įmonė veiklą pradėjo 2011 metais, pardavimai už 2018 m. - €299.675, už 2017 - €264.607. Įmonei reikalinga paskola apyvartinių lėšų papildymui. Už paskolą asmeniškai garantuoja įmonės vadovas.

Pelno (nuostolio) ataskaita

Suma eurais (€)
2018-12-312017-12-31
Pardavimo pajamos
299675264607
Pardavimo savikaina
13367978752
Bendrasis pelnas (nuostolis)
165996185855
Veiklos sąnaudos
133689186840
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
32307-985
Kitos pajamos
1069
Finansinė ir investicinė veikla
-4652-5237
Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)
27655-5153
Pagautė
Netekimai
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
27655-5153
Pelno mokestis
Grynasis pelnas (nuostoliai)
27655-5153

Balansas

Suma eurais (€)
2018-12-312017-12-31
Ilgalaikis turtas
132005127372
Nematerialus turtas
Materialus turtas
132005127372
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
5194924865
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
985313581
Per vienerius metus gautinos sumos
411569964
Kitas trumpalaikis turtas
507507
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
433813
Turtas iš viso
183954152237
Nuosavas kapitalas
6846429225
Įstatinis kapitalas
2639114481
Perkainavimo rezervas (rezultatai)
Rezervai
29752975
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
3909811769
Dotacijos subsidijos
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
115491123012
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
8681271671
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
2867951341
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:
183955152237
Direktoriaus/savininko garantija
Taip
Papildomi priedai
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti pagal pasiūlymo pateikimo datą (nuo anksčiausio iki vėliausio). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
tepalubaze
Šalis:
Paskolos tipas:
/ Verslo
Suma:
13 000 €
Terminas:
22 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
15%
Užstatas:
 • Paskola
 • Įmonės veikla (trumpai)
 • Finansai
 • Užtikrinimo priemonės
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
13 000 €
Paskolos terminas
22 mėn.
Palūkanų norma
15%
Paskolos paskirtis
Apyvartinėms lėšoms
Progresas
97%
Paskolos grafiko tipas
Grąžinama kas mėn. pagal anuiteto grafiką
Aukciono pabaiga
2019-02-26 12:36:27
Aukcionas baigiasi už
5 d.
Įmonės tipas
Kita
Sektorius
Autokosmetika; Tepalai, alyvos // Autocosmetics, oil,
Produktas/paslauga
Autokosmetika; Tepalai, alyvos // Autocosmetics, oil,
Verslo regionas
-
Veiklos periodas (metais)
3
Darbuotojų skaičius
2

Įmonės aprašymas

Tepalų bazė, UAB main activity – sales of oil products. Company was launched in 2016, sales for 2018 - €277.293, 2017 - €171.193. The company needs a loan for working capital financing. The loan is personally guaranteed by the CEO.

Additional note: On a FinBee Business platform, company is borrowing for a third time. All instalments were paid on time.

//

Tepalų bazė, UAB pagrindinė veikla – tepalų pardavimas. Įmonė veiklą pradėjo 2016 metais, pardavimai už 2018 m. - €277.293, už 2017 - €171.193. Įmonei reikalinga paskola apyvartinių lėšų papildymui. Už paskolą asmeniškai garantuoja įmonės vadovas.

Papildomas komentaras: FinBee Verslui platformoje, įmonė skolinasi trečią kartą. Visos įmokos įmokėtos laiku.

Pelno (nuostolio) ataskaita

Suma eurais (€)
2018-12-312017-12-31
Pardavimo pajamos
277293171193
Pardavimo savikaina
227762138873
Bendrasis pelnas (nuostolis)
4953132320
Veiklos sąnaudos
5346040981
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
-3929-8661
Kitos pajamos
1650
Finansinė ir investicinė veikla
-1989-1435
Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)
-4268-10096
Pagautė
Netekimai
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
-4268-10096
Pelno mokestis
Grynasis pelnas (nuostoliai)
-4268-10096

Balansas

Suma eurais (€)
2018-12-312017-12-31
Ilgalaikis turtas
61785195
Nematerialus turtas
834
Materialus turtas
42455161
Finansinis turtas
1925
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
6115351453
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
3628225008
Per vienerius metus gautinos sumos
2376118291
Kitas trumpalaikis turtas
2471815
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
8636339
Turtas iš viso
6733156648
Nuosavas kapitalas
-26458-22190
Įstatinis kapitalas
300300
Perkainavimo rezervas (rezultatai)
Rezervai
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
-26758-22490
Dotacijos subsidijos
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
9378978838
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
1714633162
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
7664345676
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:
6733156648
Direktoriaus/savininko garantija
Taip
Papildomi priedai
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti pagal pasiūlymo pateikimo datą (nuo anksčiausio iki vėliausio). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
klemas
Šalis:
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
4 000 €
Terminas:
48 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
15%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
4 000 €
Paskolos terminas
48 mėn.
Palūkanų norma
15%
Paskolos paskirtis
Vartojimui
Progresas
49%
Aukciono pabaiga
2019-03-05 19:59:35
Aukcionas baigiasi už
12 d.
Grynosios pajamos
384 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
404 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
20 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
36% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2014-12-29

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti pagal pasiūlymo pateikimo datą (nuo anksčiausio iki vėliausio). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
zivile78
Šalis:
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
7 000 €
Terminas:
60 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
17%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
7 000 €
Paskolos terminas
60 mėn.
Palūkanų norma
17%
Paskolos paskirtis
Automobiliui
Progresas
37%
Aukciono pabaiga
2019-03-05 19:55:38
Aukcionas baigiasi už
12 d.
Grynosios pajamos
505 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
505 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
0 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
40% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2018-03-22

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti pagal pasiūlymo pateikimo datą (nuo anksčiausio iki vėliausio). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
mindaugasas
Šalis:
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
6 600 €
Terminas:
58 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
22%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
6 600 €
Paskolos terminas
58 mėn.
Palūkanų norma
22%
Paskolos paskirtis
Vartojimui
Progresas
74%
Aukciono pabaiga
2019-03-05 20:06:56
Aukcionas baigiasi už
12 d.
Grynosios pajamos
4 010 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
4 165 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
155 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
9% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti pagal pasiūlymo pateikimo datą (nuo anksčiausio iki vėliausio). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena

KAIP PRADĖTI INVESTUOTI

 • 1

  Sukurkite savo paskyrą

  Užtruksite vos kelias minutes. Perveskite lėšų į savo sąskaitą FinBee ir pradėkite investuoti į paskolas.

 • 2

  Pasirinkite, kam norite skolinti

  Investavimo sprendimui priimti, mes pateiksime Jums kiek įmanoma daugiau informacijos apie besiskolinantį asmenį.

 • 3

  Investuokite

  Pradėkite investuoti nuo mažų sumų. Stenkitės tolygiai paskirstyti savo portfelį ir riziką, o uždirbtas palūkanas susigrąžinkite į savo sąskaitą ir investuokite iš naujo.

  Jeigu projektas nesurenka projekto savininkui reikalingų lėšų, rezervuotos lėšos grąžinamos investuotojams.

ATKREIPKITE DĖMESĮ

Nors FinBee imasi visų įmanomų priemonių, kad apsaugotų investuotojų interesus, būtent investuotojai prisiima riziką rinkdamiesi, kam skolinti pinigus.
Mes rekomenduojame pradėti skolinimą nuo mažų sumų, įsigilinti į fizinių asmenų tarpusavio (P2P) paskolų sistemą ir tik tuomet investuoti reikšmingas pinigų sumas.

KAIP MAŽINTI SKOLINIMO RIZIKĄ INVESTUOJANT Į VERSLO PASKOLAS?

Patyrusi FinBeeVerslui kredito rizikos vertinimo specialistų komanda įvertina visus gaunamus paskolų prašymus ir atrenka tik patikimus paskolų gavėjus. Tačiau nepaisant visko, dalis įmonių gali susidurti su sunkumais mokėti įmokas ir/ar grąžinti pasiskolintas lėšas, ko pasekoje investuotojai gali prarasti visas ar dalį investuotų lėšų. Taip pat norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai kad Jūsų į paskolas investuotoms lėšoms nėra taikoma Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nustatyta draudimo apsauga. Galimų netekimų įtaką investicijos grąžai galite sumažinti pasiskirstydami lėšas per daugelį paskolų, t.y vienam paskolos gavėjui skolindami tik labai mažą savo investicijų sumą. Prieš investuojant į konkrečią paskolą verslui, taip pat rekomenduojame įsivertinti įmonės finansinius rezultatus, veiklos sektorių, veiklos regioną, vadovus, vartotojų atsiliepimus, siūlomas užtikrinimo priemones, užduoti klausimus paskolos gavėjui.

 • A*Mažos rizikos
 • AMažesnės rizikos
 • BVidutinės rizikos
 • CAukštesnės rizikos
 • DAukštos rizikos
Pranešti apie klaidą