Sveiki atvykę į FinBee

Pradėk skolinti su FinBee ir uždirbk šiandien

istorinė vidutinė grąža 28%

Pradėk investuoti

Didelė investicijų grąža

Šiuo metu FinBee investuotojai uždirba
daugiau kaip 27% metinių palūkanų

> plačiau

Mažai vėluojančių klientų

Su kiekvienu klientu susitinkame gyvai.
Tik 7 iš 100 gauna paskolą.

> plačiau

Paskolų įvairovė

Galite investuoti ne tik į
paskolas žmonėms, bet ir verslui

> plačiau

Šiuo metu galite investuoti į

+
Slapyvardis:
kandelas
Paskolos tipas:
/ Verslo
Suma:
9000€
Terminas:
11 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
15%
Užstatas:
 • Paskola
 • Veikla (trumpai)
 • Finansai
 • Užtikrinimo priemonės
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
9 000€
Paskolos terminas
11 mėn.
Palūkanų norma
15%
Paskolos paskirtis
Apyvartinėms lėšoms
Progresas
77%
Aukciono pabaiga
2017-08-01 15:50:17
Aukcionas baigiasi už
7 d.
Įmonės tipas
UAB
Sektorius
Elektros dalys ir įranga; Elektros montavimo medžiagos; Šviesos sistemos, šviestuvai //Electrical pa
Produktas/paslauga
Elektros dalys ir įranga; Elektros montavimo medžiagos; Šviesos sistemos, šviestuvai //Electrical parts and equipment; Electrical installation materials; Lighting systems
Verslo regionas
-
Veiklos periodas (metais)
6
Darbuotojų skaičius
6

Įmonės aprašymas

Kandelas, UAB pagrindinė veikla – prekyba ir konsultavimas apšvietimo sprendimais Klaipėdoje ir Vilniuje. Įmonė veiklą pradėjo 2011 metais, už 2016 metus pardavimai – 377 tūkstančių EUR. Paskolos lėšos bus panaudotos apyvartinėms lėšoms papildyti. Už paskolą asmeniškai garantuoja įmonės vadovas. Daugiau apie įmonę http://kandelas.lt/

Papildomas komentaras dėl finansinių ataskaitų:
- Pirmą 2017 metų ketvirtį įmonė atidarė naują prekybos saloną Vilniuje, į kurio atidarymą investuota apie 50 tūkstančių EUR. Dėl su parduotuvės atidarymu išaugusių sąnaudų įmonės veikla nebuvo pelninga;
- Įmonė planuoja kad nebeaugant sąnaudų struktūrai (reikalingi darbuotojai ir kitos investicijos atliktos), nauja parduotuvė leis išauginti pardavimus beveik du kartus;
- Finansiniai įsipareigojimai – 87 855 EUR.

Kandelas, UAB main activity – trade and consulting of lighting solutions in Klaipeda and Vilnius. Company was launched in 2011 and for 2016 its sales reached EUR 377 thousand. Loan funds will be used for working capital financing. Loan is secured by the guaranty of the CEO. More about the company http://kandelas.lt/

Additional comment on financial statements:
- In the first quarter of 2017, the company opened a new retail store in Vilnius, where it invested around 50 thousand euros. Due to opening of new store, company incurred additional fixed expenses that resulted in drop of profitability;
- Company estimates that going forward the structure of costs should remain the same, while new store shall allow to increase its sales volumes almost twice;
- Financial liabilities - 87 855 EUR.

Pelno (nuostolio) ataskaita

Suma eurais (€)
2017-03-312016-12-312015-12-31
Pardavimo pajamos
109034377250392468
Pardavimo savikaina
70527234119242747
Bendrasis pelnas (nuostolis)
38507143131149721
Veiklos sąnaudos
43611158825124279
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
-5104-1569425442
Kitos pajamos
725601
Finansinė ir investicinė veikla
-1668-12634082
Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)
-6772-1623221961
Pagautė
Netekimai
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
-6772-1623221961
Pelno mokestis
3710
Grynasis pelnas (nuostoliai)
-6772-1623218251

Balansas

Suma eurais (€)
2017-03-312016-12-312015-12-31
Ilgalaikis turtas
224062324229304
Nematerialus turtas
Materialus turtas
224062324229304
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
351419338758267598
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
258970250173197331
Per vienerius metus gautinos sumos
49354424243
Kitas trumpalaikis turtas
599996
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
869158316570024
Turtas iš viso
373825362000296902
Nuosavas kapitalas
511755794775379
Įstatinis kapitalas
289628962896
Perkainavimo rezervas (rezultatai)
Rezervai
300300
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
479795475172483
Dotacijos subsidijos
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
322650304053221523
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
922546638366380
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
230396237670155143
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:
373825362000296902
Direktoriaus/savininko garantija
Taip
Papildomi priedai
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
lenerus
Paskolos tipas:
/ Verslo
Suma:
30000€
Terminas:
12 mėn.
Rizikos balas:
a
Palūkanų norma:
10%
Užstatas:
 • Paskola
 • Veikla (trumpai)
 • Finansai
 • Užtikrinimo priemonės
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
30 000€
Paskolos terminas
12 mėn.
Palūkanų norma
10%
Paskolos paskirtis
Kita
Progresas
27%
Aukciono pabaiga
2017-08-03 15:46:38
Aukcionas baigiasi už
9 d.
Įmonės tipas
UAB
Sektorius
Kita veikla
Produktas/paslauga
Kita veikla
Verslo regionas
-
Veiklos periodas (metais)
-
Darbuotojų skaičius
1

Įmonės aprašymas

Lenerus, UAB pagrindinė veikla – turto valdymas. Įmonė veiklą pradėjo 2017-06-20. Įmonė įsteigta su tikslu įsigyti ir nuomoti 220 kv.m. patalpas Žvėryne, Vytauto g. 32. Patalpos įsigytos už nuosavas akcininkų lėšas, patalpų vertė 161 000 EUR. Paskola reikalinga įsigytų patalpų remontui.

Paskolos užtikrinimui įkeičiamos įsigytos 220 kv.m. patalpos Vytauto g. 32, Vilniuje (vertė – 161 000 EUR).
Už paskolą taip pat garantuoja 3 asmenys:
1) UAB Legal line, pardavimai 2016 metais - 40 tūkstančių EUR (finansai pridedami);
2) UAB Interway LT, pardavimai 2016 metais - 43 tūkstnačiai EUR (finansai pridedami);
3) Paskolos gavėjo, pagrindinis akcininkas (fizinis asmuo);

Reikalinga paskola suteikiama etapais. Pirmame etape suteikiama 30 000 EUR. Vėliau, naudojant tokias pat užtikrinimo priemones galimos papildomos paskolos, tačiau bendra visų suteiktų paskolų suma, kurios užtikrintos patalpų Vytauto g. 32, Vilniuje įkeitimu ir aukščiau nurodytų asmenų garantijomis, negali būti didesnė nei 80 000 EUR. Maksimalus paskolos (-ų) ir turto santykis (LTV) – 50%


Lenerus UAB main activity - asset management. The company started its operations on 20th of June 2017. It was established with the aim of acquiring and renting 220 sq.m. premises at Vytauto st. 32, Vilnius. These premises were purchased by own funds of shareholders. The required loan will be used for renovation of the acquired premises.

Loan is secured by the pledge of 220 sq.m. premises at Vytauto st. 32, Vilnius (marker value 161 000 EUR).
Loan will be also secured by guarantees of 3 persons:
1) UAB Legal Line, sales in 2016 - 40 thousand EUR (financials enclosed);
2) UAB "Interway LT", sales in 2016 - EUR 43 thousand (financials enclosed);
3) The borrower’s, main shareholder (private person).

The required loan (-s) will be granted in stages. In the first stage, EUR 30 000 will be issued. Subsequently, an additional loan (-s) can be provided using the same collateral, however the total amount of all loans issued to the borrower will not be higher than 80 000 EUR. Maximum loan (-s) / asset ratio (LTV) – 50%.

Pelno (nuostolio) ataskaita

Suma eurais (€)
----
Pardavimo pajamos
----
Pardavimo savikaina
----
Bendrasis pelnas (nuostolis)
----
Veiklos sąnaudos
----
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
----
Kitos pajamos
----
Finansinė ir investicinė veikla
----
Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)
----
Pagautė
----
Netekimai
----
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
----
Pelno mokestis
----
Grynasis pelnas (nuostoliai)
----

Balansas

Suma eurais (€)
----
Ilgalaikis turtas
----
Nematerialus turtas
----
Materialus turtas
----
Finansinis turtas
----
Kitas ilgalaikis turtas
----
Trumpalaikis turtas
----
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
----
Per vienerius metus gautinos sumos
----
Kitas trumpalaikis turtas
----
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
----
Turtas iš viso
----
Nuosavas kapitalas
----
Įstatinis kapitalas
----
Perkainavimo rezervas (rezultatai)
----
Rezervai
----
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
----
Dotacijos subsidijos
----
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
----
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
----
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
----
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:
----
Direktoriaus/savininko garantija
Taip
Papildomi priedai
-
Užstato vieta
Vilnius, Vytauto g. 32-5
Unikalus kodas
1094-0451-4014:0014
Rinkos vertė
161000EUR€
Vertintojo pavadinimas
VĮ Registrų centras
Vertinimo data
2017-06-14
Trumpas turto aprašymas
-
Turto savininkas
UAB ,,Lenerus"
Kiti priedai

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
brigitar
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
3300€
Terminas:
57 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
23%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
3 300€
Paskolos terminas
57 mėn.
Palūkanų norma
23%
Paskolos paskirtis
Vartojimui
Progresas
97%
Aukciono pabaiga
2017-08-08 16:53:38
Aukcionas baigiasi už
14 d.
Registracijos data
2017-07-24
Amžius
20
Lytis
Moteris
Miestas
Šilalės r.
Vedybinis statusas
Vedęs/ištekėjusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
0
Būsto tipas
Kita
Išsilavinimas
Profesinis išsilavinimas
Pareigos
Siuvėja / Seamstress
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
12
Darbo stažas (metais)
1
Grynosios pajamos
677 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
677 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
0 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
16% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
Ligitaaaaa
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
2760€
Terminas:
36 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
22%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
2 760€
Paskolos terminas
36 mėn.
Palūkanų norma
22%
Paskolos paskirtis
Paskolų refinansavimui
Progresas
51%
Aukciono pabaiga
2017-08-09 09:14:24
Aukcionas baigiasi už
14 d.
Registracijos data
2017-07-19
Amžius
31
Lytis
Moteris
Miestas
Plungė
Vedybinis statusas
Išsiskyręs/išsiskyrusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
2
Būsto tipas
Kita
Išsilavinimas
Vidurinis
Pareigos
Plataus profilio darbuotoja / Wide range worker
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
06
Darbo stažas (metais)
10
Grynosios pajamos
406 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
406 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
0 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
28% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
germinta
Paskolos tipas:
/ Verslo
Suma:
14000€
Terminas:
18 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
15%
Užstatas:
 • Paskola
 • Veikla (trumpai)
 • Finansai
 • Užtikrinimo priemonės
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
14 000€
Paskolos terminas
18 mėn.
Palūkanų norma
15%
Paskolos paskirtis
Apyvartinėms lėšoms
Progresas
100%
Aukciono pabaiga
2017-07-25 13:23:00
Aukcionas baigiasi už
3 val.
Įmonės tipas
UAB
Sektorius
Apskaita; Nekilnojamasis turtas //Accounting; real estate
Produktas/paslauga
Apskaita; Nekilnojamasis turtas //Accounting; real estate
Verslo regionas
-
Veiklos periodas (metais)
7
Darbuotojų skaičius
13

Įmonės aprašymas

Germinta, UAB pagrindinė veikla – stalinių dirbinių gamyba. Įmonė veiklą pradėjo 2010 metais, už 2016 metus pardavimai – 378 tūkst. EUR (29% augimas per 2016 metus). Sparčiai augančiai veiklai trūksta apyvartinių lėšų, paskola bus panaudota apyvartinėms lėšoms papildyti. Už paskolą asmeniškai garantuoja įmonės vadovas. 

Germinta, UAB main activity – manufacturing of carpentry goods. Company was established in 2010, for 2016 its sales EUR 378 thousand (29% growth in 2016). The fast-growing business lacks working capital, the loan will be used for working capital financing. Loan is secured by the guaranty of the CEO.

Pelno (nuostolio) ataskaita

Suma eurais (€)
2017-03-312016-12-312015-12-31
Pardavimo pajamos
91686378861292725
Pardavimo savikaina
28916207305131750
Bendrasis pelnas (nuostolis)
62770171556160975
Veiklos sąnaudos
36744139797-150617
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
260263175910358
Kitos pajamos
-90
Finansinė ir investicinė veikla
-1350-4237-3116
Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)
24676274327242
Pagautė
Netekimai
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
24676274327242
Pelno mokestis
41511076
Grynasis pelnas (nuostoliai)
24676232816166

Balansas

Suma eurais (€)
2017-03-312016-12-312015-12-31
Ilgalaikis turtas
761515891767017
Nematerialus turtas
Materialus turtas
761515891767017
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
239668229730148050
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
12190986114191
Per vienerius metus gautinos sumos
13663141529114
Kitas trumpalaikis turtas
1199109
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
212616205608124745
Turtas iš viso
315819288647215067
Nuosavas kapitalas
169447144771121490
Įstatinis kapitalas
289628962896
Perkainavimo rezervas (rezultatai)
Rezervai
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
166551141875118594
Dotacijos subsidijos
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
14637214387693577
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
5295258125
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
934208575193577
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:
315819288647215067
Direktoriaus/savininko garantija
Taip
Papildomi priedai
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
c
+
Slapyvardis:
Tomasd
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
2760€
Terminas:
45 mėn.
Rizikos balas:
d
Palūkanų norma:
27%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
2 760€
Paskolos terminas
45 mėn.
Palūkanų norma
27%
Paskolos paskirtis
Vartojimui
Progresas
100%
Aukciono pabaiga
2017-07-23 10:31:16
Registracijos data
2017-07-19
Amžius
19
Lytis
Vyras
Miestas
Rokiškis
Vedybinis statusas
Nevedęs/netekėjusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
0
Būsto tipas
Gyvenu pas tėvus
Išsilavinimas
Vidurinis
Pareigos
Išpjaustytojas / Cutter
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
06
Darbo stažas (metais)
1
Grynosios pajamos
502 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
502 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
0 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
22% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
d
+
Slapyvardis:
Mirticiux
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
3250€
Terminas:
48 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
20%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
3 250€
Paskolos terminas
48 mėn.
Palūkanų norma
20%
Paskolos paskirtis
Vartojimui
Progresas
100%
Aukciono pabaiga
2017-07-22 15:00:01
Registracijos data
2017-07-20
Amžius
28
Lytis
Moteris
Miestas
Kaunas
Vedybinis statusas
Nevedęs/netekėjusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
0
Būsto tipas
Kita
Išsilavinimas
Profesinis išsilavinimas
Pareigos
Virėja / Cook
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
09
Darbo stažas (metais)
2
Grynosios pajamos
360 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
400 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
40 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
37% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2011-07-28

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
b
+
Slapyvardis:
fedo
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
2560€
Terminas:
39 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
20%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
2 560€
Paskolos terminas
39 mėn.
Palūkanų norma
20%
Paskolos paskirtis
Namų remontui
Progresas
100%
Aukciono pabaiga
2017-07-23 09:30:01
Registracijos data
2017-07-20
Amžius
34
Lytis
Vyras
Miestas
Zarasai
Vedybinis statusas
Nevedęs/netekėjusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
1
Būsto tipas
Nuosavas
Išsilavinimas
Vidurinis
Pareigos
Pjūklininkas / Sawyer
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
72 ir daugiau
Darbo stažas (metais)
12
Grynosios pajamos
419 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
455 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
36 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
29% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2014-08-15

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
b
+
Slapyvardis:
caras
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
1350€
Terminas:
24 mėn.
Rizikos balas:
a
Palūkanų norma:
15%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
1 350€
Paskolos terminas
24 mėn.
Palūkanų norma
15%
Paskolos paskirtis
Vartojimui
Progresas
100%
Aukciono pabaiga
2017-07-23 17:00:01
Registracijos data
2017-07-21
Amžius
49
Lytis
Vyras
Miestas
Vilnius
Vedybinis statusas
Išsiskyręs/išsiskyrusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
0
Būsto tipas
Nuomojamas
Išsilavinimas
Vidurinis
Pareigos
Taksi vairuotojas / Taxi driver
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
60
Darbo stažas (metais)
28
Grynosios pajamos
237 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
237 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
0 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
29% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Individuali veikla
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2014-10-10

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
a
+
Slapyvardis:
vidmantasgo
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
1630€
Terminas:
22 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
14%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
1 630€
Paskolos terminas
22 mėn.
Palūkanų norma
14%
Paskolos paskirtis
Vartojimui
Progresas
100%
Aukciono pabaiga
2017-08-08 10:00:43
Aukcionas baigiasi už
14 d.
Registracijos data
2017-07-24
Amžius
52
Lytis
Vyras
Miestas
Piepalių k., Kauno r.
Vedybinis statusas
Išsiskyręs/išsiskyrusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
0
Būsto tipas
Gyvenu pas tėvus
Išsilavinimas
Vidurinis
Pareigos
Apsaugos darbuotojas / Security guard
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
12
Darbo stažas (metais)
10
Grynosios pajamos
296 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
339 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
43 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
39% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
b
Iš viso investuota
6.045.160
Iš viso prarasta
0

Kaip pradėti investuoti

 • 1

  Atsidarykite savo paskyrą

  Užtruksite vos kelias minutes. Persiveskite lėšų į savo sąskaitą FinBee ir pradėkite investuoti į paskolas.

 • 2

  Pasirinkite kam norite skolinti

  Investavimo sprendimui priimti, mes pateiksime Jums kiek įmanoma daugiau informacijos apie besiskolinantį asmenį

 • 3

  Investuoti!

  Investuotojai atvirame aukcione varžosi tarpusavyje dėl galimybės paskolinti lėšas, paskolų gavėjai priima tik geriausius paskolų pasiūlymus.

Atkreipkite dėmesį

Nors FinBee imasi visų įmanomų priemonių, kad apsaugotų investuotojų interesus, būtent investuotojai prisiima riziką rinkdamiesi, kam skolinti pinigus. Mes rekomenduojame pradėti skolinimą nuo mažų sumų, įsigilinti į fizinių asmenų tarpusavio (P2P) paskolų sistemą ir tik tuomet investuoti reikšmingas pinigų sumas.

> plačiau

Išbandyk FinBee

> pasiskolinkarba> investuok
Pranešti apie klaidą