Sveiki atvykę į FinBee

Pradėk skolinti su FinBee ir uždirbk šiandien

istorinė vidutinė grąža 28%

Pradėk investuoti

Didelė investicijų grąža

Šiuo metu FinBee investuotojai uždirba
daugiau kaip 27% metinių palūkanų

> plačiau

Mažai vėluojančių klientų

Su kiekvienu klientu susitinkame gyvai.
Tik 7 iš 100 gauna paskolą.

> plačiau

Kompensacinis fondas

Kompensacinio fondo tikslas
yra padengti visas vėluojančias įmokas

> plačiau

Šiuo metu galite investuoti į

+
Slapyvardis:
Magava
Tipas / Paskirtis:
/
Suma:
10000€
Terminas:
12 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
15%
Investuotojų palūkanų norma:
15.00%
 • Paskola
 • Veikla (trumpai)
 • Finansai
 • Užtikrinimo priemonės
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
10 000€
Paskolos terminas
12 mėn.
Palūkanų norma
15%
Paskolos paskirtis
Apyvartinėms lėšoms
Progresas
99%
Vid. palūkanų norma
15.00% pasiūlyta 369 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-03-01 16:21:24
Aukcionas baigiasi už
3 d.
Įmonės tipas
UAB
Sektorius
Prekyba medicinine įranga
Produktas/paslauga
Prekyba medicinine įranga
Verslo regionas
-
Veiklos periodas (metais)
3
Darbuotojų skaičius
4

Įmonės aprašymas

Įmonė užsiima farmacinių produktų prekyba Lietuvoje ir Europoje. Nuolat plečiantis verslui įmonė susiduria su vis didesniu apyvartinių lėšų trūkumu. Norėdamas paspartinti įmonės augimą verslo savininkas kreipiasi pagalbos į FinBee investuotojų bendruomenę.

Company is engaged in sale of pharmacy products in Lithuania and EU. Continuous growth in sales, requires additional working capital, therefore the owner have applied for a working capital loan.

Pelno (nuostolio) ataskaita

Suma eurais (€)
2016-12-312015-12-31
Pardavimo pajamos
493 675115 275
Pardavimo savikaina
439 67074 886
Bendrasis pelnas (nuostolis)
54 00540 389
Veiklos sąnaudos
28 65132 747
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
25 3547 642
Kitos pajamos
-14 005-24 162
Finansinė ir investicinė veikla
00
Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)
11 349-16 520
Pagautė
00
Netekimai
00
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
11 349-16 520
Pelno mokestis
00
Grynasis pelnas (nuostoliai)
11 349-16 520

Balansas

Suma eurais (€)
2016-12-312015-12-31
Ilgalaikis turtas
47 26527 653
Nematerialus turtas
00
Materialus turtas
47 26527 653
Finansinis turtas
00
Kitas ilgalaikis turtas
00
Trumpalaikis turtas
77 39327 452
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
4 6954 488
Per vienerius metus gautinos sumos
62 9161 696
Kitas trumpalaikis turtas
00
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
9 78221 268
Turtas iš viso
124 65855 105
Nuosavas kapitalas
52 56241 213
Įstatinis kapitalas
2 8962 896
Perkainavimo rezervas (rezultatai)
00
Rezervai
290290
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
49 37638 027
Dotacijos subsidijos
00
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
72 09613 892
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
52 23213 892
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
19 8640
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:
124 65855 105
Direktoriaus garantija
Ne
Papildomi priedai
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
zeneta
Tipas / Paskirtis:
/
Suma:
8660€
Terminas:
60 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
20%
Investuotojų palūkanų norma:
26.00%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
8 660€
Paskolos terminas
60 mėn.
Palūkanų norma
20%
Paskolos paskirtis
Vartojimui
Progresas
65%
Vid. palūkanų norma
26.00% pasiūlyta 153 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-03-10 12:09:16
Aukcionas baigiasi už
12 d.
Registracijos data
2017-02-21
Amžius
30
Lytis
Moteris
Miestas
Balbieriškis
Vedybinis statusas
Vedęs/ištekėjusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
1
Būsto tipas
Gyvenu pas tėvus
Išsilavinimas
Profesinis išsilavinimas
Pareigos
Kasininkė / Cashier
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
36
Darbo stažas (metais)
3
Grynosios pajamos
670 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
670 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
0 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
39% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2016-05-09

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
SolisLT
Tipas / Paskirtis:
/
Suma:
10000€
Terminas:
24 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
12%
Investuotojų palūkanų norma:
12.00%
 • Paskola
 • Veikla (trumpai)
 • Finansai
 • Užtikrinimo priemonės
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
10 000€
Paskolos terminas
24 mėn.
Palūkanų norma
12%
Paskolos paskirtis
Turto įsigijimui
Progresas
17%
Vid. palūkanų norma
12.00% pasiūlyta 86 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-03-08 14:54:09
Aukcionas baigiasi už
10 d.
Įmonės tipas
UAB
Sektorius
Maisto pramonė
Produktas/paslauga
Geriamojo vandens gamyba ir pristatymas
Verslo regionas
-
Veiklos periodas (metais)
2
Darbuotojų skaičius
3

Įmonės aprašymas

UAB Solis LT, užsiima geriamo vandens Oaze gamyba ir pristatymu į Klaipėdos regione veikiančius biurus. Įmonė sudaro ilgalaikes vandens tiekimo sutartis su biurais, kuriuose pastato savo vandens pilstymo įrangą, bei nuolat pristatyto reikalingą vandenį 19 litrų talpose. Solis LT veiklą padėjo 2014 metais, o šiandien skaičiuoja, kad vandenį tiekia į daugiau nei 120 biurų. Paskolos lėšos bus panaudotos tolesnei verslo plėtrai, įsigyjant reikalingus vandens talpų stovus. Už paskolą įkeičiama įmonės įranga (vandens filtravimo įrenginys, balansinė vertė apie 4 800 EUR), bei visai paskolos sumai laiduoja (garantuoja) įmonės direktorius.


UAB Solis LT is a producer and distributer of drinking water that is supplied to offices present in Klaipeda region. Company places its water pouring sets in offices that sign long term water supply agreements and constantly supplies water in 19 litre tanks. Solis LT started its activity in 2014 and as of today, it delivers water to more than 120 offices. The loan will be used for further expansion of its business, company will acquire more of water pouring sets, to be placed in customers’ offices. The loan will be secured by first rank pledge of water filtering equipment (balance value ca. EUR 4 800) and by the guaranty of the CEO of the borrower.

Pelno (nuostolio) ataskaita

Suma eurais (€)
2016-12-312015-12-31
Pardavimo pajamos
44 21734 552
Pardavimo savikaina
6 1563 181
Bendrasis pelnas (nuostolis)
38 06131 371
Veiklos sąnaudos
26 81325 773
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
11 2485 598
Kitos pajamos
Finansinė ir investicinė veikla
Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)
11 2485 598
Pagautė
Netekimai
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
Pelno mokestis
Grynasis pelnas (nuostoliai)
11 2485 378

Balansas

Suma eurais (€)
2016-12-312015-12-31
Ilgalaikis turtas
4 8746 509
Nematerialus turtas
Materialus turtas
4 8746 509
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
16 0917 553
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
1 4041 274
Per vienerius metus gautinos sumos
8 1924 278
Kitas trumpalaikis turtas
4 3941 734
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
2 101267
Turtas iš viso
20 96514 062
Nuosavas kapitalas
18 2637 098
Įstatinis kapitalas
2 8962 896
Perkainavimo rezervas (rezultatai)
Rezervai
29084
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
15 0774 118
Dotacijos subsidijos
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
2 7027 048
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
2 7027 048
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:
20 96514 146
Direktoriaus garantija
Taip
Papildomi priedai
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
Bilis
Tipas / Paskirtis:
/
Suma:
4300€
Terminas:
48 mėn.
Rizikos balas:
d
Palūkanų norma:
27%
Investuotojų palūkanų norma:
27.38%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
4 300€
Paskolos terminas
48 mėn.
Palūkanų norma
27%
Paskolos paskirtis
Namų remontui
Progresas
100%
Vid. palūkanų norma
27.38% pasiūlyta 173 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-02-25 20:23:12
Aukcionas baigiasi už
2 val.
Registracijos data
2017-02-24
Amžius
43
Lytis
Moteris
Miestas
Kauno raj.
Vedybinis statusas
Vedęs/ištekėjusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
1
Būsto tipas
Nuosavas
Išsilavinimas
Vidurinis
Pareigos
Direktorė / Director
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
36
Darbo stažas (metais)
3
Grynosios pajamos
594 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
688 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
94 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
38% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2016-04-27

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
SimSim
Tipas / Paskirtis:
/
Suma:
5100€
Terminas:
48 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
24%
Investuotojų palūkanų norma:
26.32%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
5 100€
Paskolos terminas
48 mėn.
Palūkanų norma
24%
Paskolos paskirtis
Vartojimui
Progresas
100%
Vid. palūkanų norma
26.32% pasiūlyta 167 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-02-26 07:20:32
Aukcionas baigiasi už
13 val.
Registracijos data
2017-02-24
Amžius
28
Lytis
Moteris
Miestas
Cirkliškio k., Švenčionių r.
Vedybinis statusas
Nevedęs/netekėjusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
0
Būsto tipas
Nuosavas
Išsilavinimas
Bakalauras
Pareigos
Auklėtoja / Teacher
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
06
Darbo stažas (metais)
6
Grynosios pajamos
475 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
475 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
0 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
39% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
Skaniai
Tipas / Paskirtis:
/
Suma:
5000€
Terminas:
12 mėn.
Rizikos balas:
d
Palūkanų norma:
18%
Investuotojų palūkanų norma:
18.00%
 • Paskola
 • Veikla (trumpai)
 • Finansai
 • Užtikrinimo priemonės
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
5 000€
Paskolos terminas
12 mėn.
Palūkanų norma
18%
Paskolos paskirtis
Turto įsigijimui
Progresas
31%
Vid. palūkanų norma
18.00% pasiūlyta 70 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-03-11 15:31:31
Aukcionas baigiasi už
13 d.
Įmonės tipas
Kita
Sektorius
Viešasis maitinimas
Produktas/paslauga
Viešasis maitinimas
Verslo regionas
-
Veiklos periodas (metais)
3
Darbuotojų skaičius
7

Įmonės aprašymas

Viešojo maitinimo veikla, įmonė MB Skaniai, užsiima nuo 2013 metų. Gardų maistą mėgstantiems Vilniaus gyventojams ji geriau atpažįstama kaip kavinė "Vingio Isorijos", įsikūrusi pačioje Vingio parko estradoje. Daugiau apie kavinę galite sužinoti aktyviai veikiančiose socialinių tinklų paskyrose Facebooke (https://www.facebook.com/vingioistorijos) ir Instagram (https://www.instagram.com/vingioistorijos).
Šiuo metu MB Skaniai plečia savo veiklą ir pradeda tiekti maitinimo paslaugas įvairaus pobūdžio įmonių/asmeninėms šventėms bei verslo konferencijoms. 2017 metais iš to planuojama uždirbti 15000Eur. papildomo pelno. Siekiant ir toliau sėkmingai plėsti anksčiau minėtą veiklą, MB Skaniai įmonei, reikalinga paskola, kurios lėšos bus skirtos specialaus transporto (automobilio su šaldymo įranga) įsigijimui. Už šią paskolą laiduoja/garantuoja pats įmonės vadovas Arvydas.

//

Company provides catering services since 2013 and operates a cafe in Vilnius at Vingis park. Name of the cafe “Vingio istorijos”, Facebook profile https://www.facebook.com/vingioistorijos/?ref=ts&fref=ts, Instagram https://www.instagram.com/vingioistorijos/. Company started new activity, delivery of food to events like weddings, conferences and in 2017 expects to make additional profit of EUR 15 000. The requested loan will be used to acquire small vehicle with a refrigerator for transportation of food. The loan is secured by the guaranty of company’s manager Arvydas. 

Pelno (nuostolio) ataskaita

Suma eurais (€)
2017.01.312016.12.31
Pardavimo pajamos
8 523186 056
Pardavimo savikaina
2 89789 851
Bendrasis pelnas (nuostolis)
5 62696 205
Veiklos sąnaudos
3 44167 095
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
2 18529 110
Kitos pajamos
Finansinė ir investicinė veikla
-155-939
Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Pagautė
Netekimai
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
2 03028 171
Pelno mokestis
4 226
Grynasis pelnas (nuostoliai)
2 03023 945

Balansas

Suma eurais (€)
2017.01.312016.12.31
Ilgalaikis turtas
6 3246 482
Nematerialus turtas
Materialus turtas
6 3246 482
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
34 21032 807
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
16 25815 920
Per vienerius metus gautinos sumos
15 01516 089
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
2 937798
Turtas iš viso
40 53439 289
Nuosavas kapitalas
29 50625 226
Įstatinis kapitalas
6 7794 529
Perkainavimo rezervas (rezultatai)
Rezervai
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
22 72720 697
Dotacijos subsidijos
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
11 02814 063
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
11 02814 063
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:
40 53439 289
Direktoriaus garantija
Taip
Papildomi priedai
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
liutukas
Tipas / Paskirtis:
/
Suma:
3000€
Terminas:
48 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
24%
Investuotojų palūkanų norma:
23.96%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
3 000€
Paskolos terminas
48 mėn.
Palūkanų norma
24%
Paskolos paskirtis
Vartojimui
Progresas
100%
Vid. palūkanų norma
23.96% pasiūlyta 129 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-02-25 23:17:02
Aukcionas baigiasi už
5 val.
Registracijos data
2017-02-24
Amžius
55
Lytis
Moteris
Miestas
Kauno raj.
Vedybinis statusas
Išsiskyręs/išsiskyrusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
0
Būsto tipas
Nuomojamas
Išsilavinimas
Profesinis išsilavinimas
Pareigos
Siuvėja / Seamstress
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
12
Darbo stažas (metais)
20
Grynosios pajamos
341 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
371 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
30 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
38% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2015-08-21

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
kropa
Tipas / Paskirtis:
/
Suma:
1760€
Terminas:
39 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
24%
Investuotojų palūkanų norma:
19.64%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
1 760€
Paskolos terminas
39 mėn.
Palūkanų norma
24%
Paskolos paskirtis
Namų remontui
Progresas
100%
Vid. palūkanų norma
19.64% pasiūlyta 68 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-02-24 16:30:02
Registracijos data
2017-02-23
Amžius
29
Lytis
Vyras
Miestas
Kazlų rudos sen. Pirmasis kaimas
Vedybinis statusas
Vedęs/ištekėjusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
2
Būsto tipas
Nuosavas
Išsilavinimas
Vidurinis
Pareigos
Staklininkas / Machinist
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
09
Darbo stažas (metais)
8
Grynosios pajamos
521 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
748 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
227 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
40% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2013-11-15

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
c
+
Slapyvardis:
Cery
Tipas / Paskirtis:
/
Suma:
5800€
Terminas:
60 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
20%
Investuotojų palūkanų norma:
20.89%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
5 800€
Paskolos terminas
60 mėn.
Palūkanų norma
20%
Paskolos paskirtis
Paskolų refinansavimui
Progresas
100%
Vid. palūkanų norma
20.89% pasiūlyta 204 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-02-25 07:37:25
Registracijos data
2017-02-23
Amžius
43
Lytis
Moteris
Miestas
Vilnius
Vedybinis statusas
Nevedęs/netekėjusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
0
Būsto tipas
Nuosavas
Išsilavinimas
Bakalauras
Pareigos
Pardavėja / Seller
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
36
Darbo stažas (metais)
6
Grynosios pajamos
435 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
435 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
0 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
40% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2012-06-06

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
b
+
Slapyvardis:
tomas12
Tipas / Paskirtis:
/
Suma:
2170€
Terminas:
30 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
20%
Investuotojų palūkanų norma:
18.02%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
2 170€
Paskolos terminas
30 mėn.
Palūkanų norma
20%
Paskolos paskirtis
Automobiliui
Progresas
100%
Vid. palūkanų norma
18.02% pasiūlyta 131 skolintojo
Aukciono pabaiga
2017-02-25 12:00:02
Registracijos data
2017-02-24
Amžius
25
Lytis
Vyras
Miestas
Žiežmariai
Vedybinis statusas
Vedęs/ištekėjusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
2
Būsto tipas
Gyvenu pas tėvus
Išsilavinimas
Vidurinis
Pareigos
Suvirintojas / Locksmith
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
36
Darbo stažas (metais)
4
Grynosios pajamos
328 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
328 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
0 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
30% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2010-01-02

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
b
Iš viso investuota
4.068.225
Iš viso prarasta
0

Kaip pradėti investuoti

 • 1

  Atsidarykite savo paskyrą

  Užtruksite vos kelias minutes. Persiveskite lėšų į savo sąskaitą FinBee ir pradėkite investuoti į paskolas.

 • 2

  Pasirinkite kam norite skolinti

  Investavimo sprendimui priimti, mes pateiksime Jums kiek įmanoma daugiau informacijos apie besiskolinantį asmenį

 • 3

  Investuoti!

  Investuotojai atvirame aukcione varžosi tarpusavyje dėl galimybės paskolinti lėšas, paskolų gavėjai priima tik geriausius paskolų pasiūlymus.

Atkreipkite dėmesį

Nors FinBee imasi visų įmanomų priemonių, kad apsaugotų investuotojų interesus, būtent investuotojai prisiima riziką rinkdamiesi, kam skolinti pinigus. Mes rekomenduojame pradėti skolinimą nuo mažų sumų, įsigilinti į fizinių asmenų tarpusavio (P2P) paskolų sistemą ir tik tuomet investuoti reikšmingas pinigų sumas.

> plačiau

Išbandyk FinBee

> pasiskolinkarba> investuok
Pranešti apie klaidą