Sveiki atvykę į FinBee

PASKOLŲ SĄRAŠAS

+
Slapyvardis:
viktorijati
Šalis:
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
8 250 €
Terminas:
58 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
22%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
8 250 €
Paskolos terminas
58 mėn.
Palūkanų norma
22%
Paskolos paskirtis
Paskolų refinansavimui
Progresas
56%
Aukciono pabaiga
2019-07-24 16:26:35
Aukcionas baigiasi už
3 d.
Grynosios pajamos
1 127 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
1 426 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
299 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
40% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti pagal pasiūlymo pateikimo datą (nuo anksčiausio iki vėliausio). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
lastoria
Šalis:
Paskolos tipas:
/ Verslo
Suma:
15 000 €
Terminas:
24 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
15%
Užstatas:
 • Paskola
 • Įmonės veikla (trumpai)
 • Finansai
 • Užtikrinimo priemonės
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
15 000 €
Paskolos terminas
24 mėn.
Palūkanų norma
15%
Paskolos paskirtis
Kita
Progresas
64%
Paskolos grafiko tipas
Grąžinama kas mėn. pagal anuiteto grafiką
Aukciono pabaiga
2019-07-24 16:59:33
Aukcionas baigiasi už
3 d.
Įmonės tipas
Kita
Sektorius
Kavinės, klubai, barai, restoranai; Maisto parduotuvės
Produktas/paslauga
-
Verslo regionas
-
Veiklos periodas (metais)
5
Darbuotojų skaičius
4

Įmonės aprašymas

La Storia, UAB main activity – restaurant. Company was launched in 2013, sales for 2018 - €159.490, for 2017 - €76.106. The company needs a loan for FinBee loan refinancing and additional working capital financing. The loan is personally guaranteed by the shareholder of the company.

Additional comment: it is second time company is borrowing on FinBee Business platform. All payments were made on time.

//

La Storia, UAB pagrindinė veikla – restauranas. Įmonė veiklą pradėjo 2013 metais, pardavimai už 2018 metus – €159.490, už 2017 - €76.106. Įmonei reikalinga paskola apyvartinių FinBee Verslui paskolos refinansavimui ir apyvartinių lėšų papildymui. Už paskolą asmeniškai garantuoja įmonės akcininkas.

Papildomas komentaras: įmonė FinBee Verslui platformoje skolinasi antrą kartą. Visi mokėjimai atlikti laiku.

Pelno (nuostolio) ataskaita

Suma eurais (€)
2018-12-312017-12-31
Pardavimo pajamos
15949076106
Pardavimo savikaina
7724019944
Bendrasis pelnas (nuostolis)
8225056162
Veiklos sąnaudos
8779752746
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
-55473416
Kitos pajamos
9721
Finansinė ir investicinė veikla
Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)
-554713137
Pagautė
Netekimai
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
-554713137
Pelno mokestis
Grynasis pelnas (nuostoliai)
-554713137

Balansas

Suma eurais (€)
2018-12-312017-12-31
Ilgalaikis turtas
83094616
Nematerialus turtas
Materialus turtas
83094616
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
3821661616
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
769630854
Per vienerius metus gautinos sumos
2673630497
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
3784265
Turtas iš viso
4652566232
Nuosavas kapitalas
539036517
Įstatinis kapitalas
2929
Perkainavimo rezervas (rezultatai)
Rezervai
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
536136488
Dotacijos subsidijos
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
4113529715
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
4113529715
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:
4652566232
Direktoriaus/savininko garantija
Taip
Papildomi priedai
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti pagal pasiūlymo pateikimo datą (nuo anksčiausio iki vėliausio). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
Valentina97
Šalis:
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
7 120 €
Terminas:
58 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
22%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
7 120 €
Paskolos terminas
58 mėn.
Palūkanų norma
22%
Paskolos paskirtis
Paskolų refinansavimui
Progresas
74%
Aukciono pabaiga
2019-08-01 14:03:57
Aukcionas baigiasi už
11 d.
Grynosios pajamos
603 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
616 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
13 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
40% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2018-04-17

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti pagal pasiūlymo pateikimo datą (nuo anksčiausio iki vėliausio). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
samork
Šalis:
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
7 000 €
Terminas:
60 mėn.
Rizikos balas:
a
Palūkanų norma:
13%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
7 000 €
Paskolos terminas
60 mėn.
Palūkanų norma
13%
Paskolos paskirtis
Paskolų refinansavimui
Progresas
95%
Aukciono pabaiga
2019-08-01 16:10:55
Aukcionas baigiasi už
11 d.
Grynosios pajamos
1 685 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
1 685 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
0 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
11% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti pagal pasiūlymo pateikimo datą (nuo anksčiausio iki vėliausio). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
vairaratis
Šalis:
Paskolos tipas:
/ Verslo
Suma:
15 000 €
Terminas:
24 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
14%
Užstatas:
 • Paskola
 • Įmonės veikla (trumpai)
 • Finansai
 • Užtikrinimo priemonės
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
15 000 €
Paskolos terminas
24 mėn.
Palūkanų norma
14%
Paskolos paskirtis
Apyvartinėms lėšoms
Progresas
80%
Paskolos grafiko tipas
Grąžinama kas mėn. pagal anuiteto grafiką
Aukciono pabaiga
2019-07-26 10:41:33
Aukcionas baigiasi už
5 d.
Įmonės tipas
UAB
Sektorius
Automobilių prekyba; Logistikos paslaugos; Transporto paslaugos
Produktas/paslauga
-
Verslo regionas
-
Veiklos periodas (metais)
24
Darbuotojų skaičius
13

Įmonės aprašymas

Vairaratis, UAB main activity – freight transportation. Company was launched in 1995, sales for 2018 - €573.617, for 2017 - €676.390. The company needs a loan for working capital financing. The loan is personally guaranteed by the shareholder of the company.

//

Vairaratis, UAB pagrindinė veikla – krovinių transportavimas. Įmonė veiklą pradėjo 1995 metais, pardavimai už 2018 metus – €573.617, už 2017 - €676.390. Įmonei reikalinga paskola apyvartinių lėšų papildymui. Už paskolą asmeniškai garantuoja įmonės akcininkas.

Pelno (nuostolio) ataskaita

Suma eurais (€)
2018-12-312017-12-31
Pardavimo pajamos
573617676390
Pardavimo savikaina
600802599254
Bendrasis pelnas (nuostolis)
-2718577136
Veiklos sąnaudos
6228163326
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
-8946613810
Kitos pajamos
1792910686
Finansinė ir investicinė veikla
850871198
Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)
1355025694
Pagautė
Netekimai
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
1355025694
Pelno mokestis
12311214
Grynasis pelnas (nuostoliai)
1231924480

Balansas

Suma eurais (€)
2018-12-312017-12-31
Ilgalaikis turtas
197138198856
Nematerialus turtas
Materialus turtas
197138198856
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
145911223623
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
1406813420
Per vienerius metus gautinos sumos
91838180427
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
4000529776
Turtas iš viso
343049422479
Nuosavas kapitalas
8530672987
Įstatinis kapitalas
7964579645
Perkainavimo rezervas (rezultatai)
Rezervai
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
5661-6658
Dotacijos subsidijos
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
257743349492
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
247062268186
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
1068181306
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:
343049422479
Direktoriaus/savininko garantija
Taip
Papildomi priedai
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti pagal pasiūlymo pateikimo datą (nuo anksčiausio iki vėliausio). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
rovana
Šalis:
Paskolos tipas:
/ Verslo
Suma:
10 000 €
Terminas:
18 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
11%
Užstatas:
 • Paskola
 • Įmonės veikla (trumpai)
 • Finansai
 • Užtikrinimo priemonės
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
10 000 €
Paskolos terminas
18 mėn.
Palūkanų norma
11%
Paskolos paskirtis
Apyvartinėms lėšoms
Progresas
86%
Paskolos grafiko tipas
Grąžinama vienu mokėjimu termino pabaigoje
Aukciono pabaiga
2019-07-26 10:38:27
Aukcionas baigiasi už
5 d.
Įmonės tipas
UAB
Sektorius
Mažmeninė prekyba; Pramogos ir poilsis; Sporto, turizmo reikmenys; Žūklės ir medžioklės reikmenys, p
Produktas/paslauga
-
Verslo regionas
-
Veiklos periodas (metais)
21
Darbuotojų skaičius
20

Įmonės aprašymas

ROVANA, UAB main activity – retail sales of sports equipment in specialized shops. Company was launched in 1996, sales for 2018 - €908.212, for 2017 - €902.816. The company needs a loan for working capital financing. The loan is personally guaranteed by the CEO.

Additional information: this is a seventh Rovana, UAB loan on FinBee Business platform. All instalments were paid on time.

More information about the company at https://rovana.lt/

//

ROVANA, UAB pagrindinė veikla – sporto įrangos mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse. Įmonė veiklą pradėjo 1996 metais, pardavimai už 2018 - €908.212, už 2017 metus - €902.816. Įmonei reikalinga paskola apyvartinių lėšų papildymui. Už paskolą asmeniškai garantuoja įmonės vadovas.

Papildomas komentaras: tai yra septinta UAB “Rovana” paskola FinBee Verslui. Visų paskolų įmokos įmokėtos laiku.

Daugiau informacijos apie įmonę https://rovana.lt/

Pelno (nuostolio) ataskaita

Suma eurais (€)
2018-12-312017-12-31
Pardavimo pajamos
908212902816
Pardavimo savikaina
416487412422
Bendrasis pelnas (nuostolis)
491725490394
Veiklos sąnaudos
414443418653
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
7728271741
Kitos pajamos
-5109-4143
Finansinė ir investicinė veikla
-12636-11666
Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)
5953755932
Pagautė
Netekimai
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
5953755932
Pelno mokestis
Grynasis pelnas (nuostoliai)
5953755932

Balansas

Suma eurais (€)
2018-12-312017-12-31
Ilgalaikis turtas
361450424291
Nematerialus turtas
17216020
Materialus turtas
359729418271
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
685225635759
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
606030565258
Per vienerius metus gautinos sumos
4945342368
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
2974228133
Turtas iš viso
10466751060050
Nuosavas kapitalas
419965410650
Įstatinis kapitalas
144810144810
Perkainavimo rezervas (rezultatai)
Rezervai
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
275155265840
Dotacijos subsidijos
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
626710649400
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
121418134969
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
505292514431
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:
10466751060050
Direktoriaus/savininko garantija
Taip
Papildomi priedai
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti pagal pasiūlymo pateikimo datą (nuo anksčiausio iki vėliausio). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
ninga
Šalis:
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
4 005 €
Terminas:
60 mėn.
Rizikos balas:
a
Palūkanų norma:
13%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
4 005 €
Paskolos terminas
60 mėn.
Palūkanų norma
13%
Paskolos paskirtis
Vartojimui
Progresas
84%
Aukciono pabaiga
2019-08-02 15:16:34
Aukcionas baigiasi už
12 d.
Grynosios pajamos
559 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
725 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
166 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
37% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2016-09-22

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti pagal pasiūlymo pateikimo datą (nuo anksčiausio iki vėliausio). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
Julius770
Šalis:
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
8 010 €
Terminas:
60 mėn.
Rizikos balas:
a
Palūkanų norma:
13%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
8 010 €
Paskolos terminas
60 mėn.
Palūkanų norma
13%
Paskolos paskirtis
Automobiliui
Progresas
50%
Aukciono pabaiga
2019-08-02 16:44:33
Aukcionas baigiasi už
12 d.
Grynosios pajamos
1 030 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
1 113 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
83 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
26% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti pagal pasiūlymo pateikimo datą (nuo anksčiausio iki vėliausio). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
Stralekna
Šalis:
Paskolos tipas:
/ Verslo
Suma:
5 000 €
Terminas:
18 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
15%
Užstatas:
 • Paskola
 • Įmonės veikla (trumpai)
 • Finansai
 • Užtikrinimo priemonės
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
5 000 €
Paskolos terminas
18 mėn.
Palūkanų norma
15%
Paskolos paskirtis
Apyvartinėms lėšoms
Progresas
91%
Paskolos grafiko tipas
Grąžinama kas mėn. pagal anuiteto grafiką
Aukciono pabaiga
2019-07-27 11:07:16
Aukcionas baigiasi už
6 d.
Įmonės tipas
UAB
Sektorius
Kita veikla
Produktas/paslauga
-
Verslo regionas
-
Veiklos periodas (metais)
-
Darbuotojų skaičius
16

Įmonės aprašymas

Stralekna, UAB main activity – sports club. Company was launched in 2019, sales for 2019 6 months- €44.327. The loan is issued for working capital financing. The loan is personally guaranteed by the CEO.

//

Stralekna, UAB pagrindinė veikla – sporto klubas. Įmonė veiklą pradėjo 2019 metais, pardavimai už 2019 m. 6 mėn.- €44.327. Įmonei suteikiama paskola apyvartinių lėšų papildymui. Už paskolą asmeniškai garantuoja įmonės vadovas.

Pelno (nuostolio) ataskaita

Suma eurais (€)
2019-06-30
Pardavimo pajamos
44327
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostolis)
44327
Veiklos sąnaudos
35605
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
8722
Kitos pajamos
Finansinė ir investicinė veikla
Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)
8722
Pagautė
Netekimai
118
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
8604
Pelno mokestis
Grynasis pelnas (nuostoliai)
8604

Balansas

Suma eurais (€)
2019-06-30
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
11730
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
11730
Turtas iš viso
11730
Nuosavas kapitalas
11222
Įstatinis kapitalas
2500
Perkainavimo rezervas (rezultatai)
Rezervai
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
8722
Dotacijos subsidijos
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
508
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
508
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:
11730
Direktoriaus/savininko garantija
Taip
Papildomi priedai
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti pagal pasiūlymo pateikimo datą (nuo anksčiausio iki vėliausio). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
RimaJu
Šalis:
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
5 250 €
Terminas:
36 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
14%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
5 250 €
Paskolos terminas
36 mėn.
Palūkanų norma
14%
Paskolos paskirtis
Paskolų refinansavimui
Progresas
93%
Aukciono pabaiga
2019-08-02 20:35:08
Aukcionas baigiasi už
12 d.
Grynosios pajamos
1 110 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
1 188 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
78 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
23% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2016-03-23

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti pagal pasiūlymo pateikimo datą (nuo anksčiausio iki vėliausio). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
Eimantas123321
Šalis:
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
5 075 €
Terminas:
60 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
17%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
5 075 €
Paskolos terminas
60 mėn.
Palūkanų norma
17%
Paskolos paskirtis
Paskolų refinansavimui
Progresas
49%
Aukciono pabaiga
2019-08-02 20:40:47
Aukcionas baigiasi už
12 d.
Grynosios pajamos
2 279 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
2 425 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
146 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
12% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2017-06-24

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti pagal pasiūlymo pateikimo datą (nuo anksčiausio iki vėliausio). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
Le
Šalis:
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
3 690 €
Terminas:
36 mėn.
Rizikos balas:
a
Palūkanų norma:
12%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
3 690 €
Paskolos terminas
36 mėn.
Palūkanų norma
12%
Paskolos paskirtis
Vartojimui
Progresas
87%
Aukciono pabaiga
2019-08-04 21:01:47
Aukcionas baigiasi už
14 d.
Grynosios pajamos
601 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
769 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
168 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
39% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2016-03-17

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti pagal pasiūlymo pateikimo datą (nuo anksčiausio iki vėliausio). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
irena6598
Šalis:
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
1 745 €
Terminas:
48 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
15%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
1 745 €
Paskolos terminas
48 mėn.
Palūkanų norma
15%
Paskolos paskirtis
Vartojimui
Progresas
78%
Aukciono pabaiga
2019-08-04 20:57:55
Aukcionas baigiasi už
14 d.
Grynosios pajamos
446 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
634 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
188 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
38% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2016-03-15

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti pagal pasiūlymo pateikimo datą (nuo anksčiausio iki vėliausio). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
viktorijati
Šalis:
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
8 250 €
Terminas:
58 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
22%
Gavėjas sprendžia
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
8 250 €
Paskolos terminas
58 mėn.
Palūkanų norma
22%
Paskolos paskirtis
Paskolų refinansavimui
Progresas
100%
Aukciono pabaiga
2019-07-24 16:26:32
Aukcionas baigiasi už
3 d.
Grynosios pajamos
1 127 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
1 426 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
299 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
40% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti pagal pasiūlymo pateikimo datą (nuo anksčiausio iki vėliausio). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
c
+
Slapyvardis:
novusta
Šalis:
Paskolos tipas:
/ Verslo
Suma:
5 000 €
Terminas:
24 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
16%
Užstatas:
Gavėjas sprendžia
 • Paskola
 • Įmonės veikla (trumpai)
 • Finansai
 • Užtikrinimo priemonės
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
5 000 €
Paskolos terminas
24 mėn.
Palūkanų norma
16%
Paskolos paskirtis
Apyvartinėms lėšoms
Progresas
100%
Paskolos grafiko tipas
Grąžinama kas mėn. pagal anuiteto grafiką
Aukciono pabaiga
2019-07-26 16:16:03
Aukcionas baigiasi už
5 d.
Įmonės tipas
UAB
Sektorius
Automobilių dalys
Produktas/paslauga
453100 ­ Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninė prekyba
Verslo regionas
-
Veiklos periodas (metais)
6
Darbuotojų skaičius
3

Įmonės aprašymas

Novusta, UAB main activity – tire trade. Company was launched in 2012, sales for 2018 - €185.228, for 2017 - €99.417. The company needs a loan for working capital financing. The loan is personally guaranteed by the CEO.

//

Novusta, UAB pagrindinė veikla – padangų prekyba. Įmonė veiklą pradėjo 2012 metais, pardavimai už 2018 metus – €185.228, už 2017 - €99.417. Įmonei reikalinga paskola apyvartinių lėšų papildymui. Už paskolą asmeniškai garantuoja įmonės vadovas.

Pelno (nuostolio) ataskaita

Suma eurais (€)
2018-12-312017-12-31
Pardavimo pajamos
18522899417
Pardavimo savikaina
4753224855
Bendrasis pelnas (nuostolis)
13769674562
Veiklos sąnaudos
13388858153
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
380816409
Kitos pajamos
Finansinė ir investicinė veikla
-2-299
Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)
380616110
Pagautė
Netekimai
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
380616110
Pelno mokestis
161
Grynasis pelnas (nuostoliai)
364516110

Balansas

Suma eurais (€)
2018-12-312017-12-31
Ilgalaikis turtas
50668194
Nematerialus turtas
Materialus turtas
50668194
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
2873234632
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
1167721316
Per vienerius metus gautinos sumos
123451479
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
471011837
Turtas iš viso
7940034826
Nuosavas kapitalas
59512306
Įstatinis kapitalas
28962896
Perkainavimo rezervas (rezultatai)
Rezervai
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
3055-590
Dotacijos subsidijos
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
7344932520
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
318712346
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
4157830174
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:
7940034826
Direktoriaus/savininko garantija
Taip
Papildomi priedai
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti pagal pasiūlymo pateikimo datą (nuo anksčiausio iki vėliausio). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
c
+
Slapyvardis:
74233862
Šalis:
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
3 305 €
Terminas:
36 mėn.
Rizikos balas:
d
Palūkanų norma:
26%
Gavėjas sprendžia
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
3 305 €
Paskolos terminas
36 mėn.
Palūkanų norma
26%
Paskolos paskirtis
Vartojimui
Progresas
100%
Aukciono pabaiga
2019-08-02 11:00:48
Aukcionas baigiasi už
12 d.
Grynosios pajamos
925 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
1 102 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
177 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
30% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2018-03-17

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti pagal pasiūlymo pateikimo datą (nuo anksčiausio iki vėliausio). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
d
+
Slapyvardis:
SledDogsBaltic
Šalis:
Paskolos tipas:
/ Verslo
Suma:
5 000 €
Terminas:
18 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
15%
Užstatas:
Gavėjas sprendžia
 • Paskola
 • Įmonės veikla (trumpai)
 • Finansai
 • Užtikrinimo priemonės
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
5 000 €
Paskolos terminas
18 mėn.
Palūkanų norma
15%
Paskolos paskirtis
Apyvartinėms lėšoms
Progresas
100%
Paskolos grafiko tipas
Grąžinama kas mėn. pagal anuiteto grafiką
Aukciono pabaiga
2019-07-26 18:08:37
Aukcionas baigiasi už
5 d.
Įmonės tipas
UAB
Sektorius
Interneto parduotuvės; Naminiai gyvūnai, maistas, reikmenys
Produktas/paslauga
-
Verslo regionas
-
Veiklos periodas (metais)
8
Darbuotojų skaičius
2

Įmonės aprašymas

Sled Dogs Baltic, UAB main activity - sales of goods for animals. Company was launched in 2011, sales for 2018 - €79.878, for 2017 - €64.629. Loan funds will be used for working capital financing. Loan is secured by the guaranty of a shareholder.

More information about the company: http://edog.lt/lt/ and https://www.facebook.com/sleddogsbaltic///

Sled Dogs Baltic, UAB pagrindinė veikla - prekyba gyvūnų prekėmis. Įmonė veiklą pradėjo 2011, pardavimai už 2018 - €79.878, už 2017 - €64.629. Paskolos lėšos bus naudojamos apyvartinėms lėšoms papildyti. Už paskolą asmeniškai garantuoja įmonės akcininkė.

Daugiau apie įmonę: http://edog.lt/lt/ ir https://www.facebook.com/sleddogsbaltic/

Pelno (nuostolio) ataskaita

Suma eurais (€)
2018-12-312017-12-31
Pardavimo pajamos
7987864629
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostolis)
7987864629
Veiklos sąnaudos
7155459834
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
83244795
Kitos pajamos
-8101-4638
Finansinė ir investicinė veikla
Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)
223157
Pagautė
Netekimai
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
223157
Pelno mokestis
Grynasis pelnas (nuostoliai)
223157

Balansas

Suma eurais (€)
2018-12-312017-12-31
Ilgalaikis turtas
32941585
Nematerialus turtas
Materialus turtas
32931585
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
1
Trumpalaikis turtas
4188139004
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
4074138156
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
1140848
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Turtas iš viso
4517540589
Nuosavas kapitalas
1073110508
Įstatinis kapitalas
Perkainavimo rezervas (rezultatai)
Rezervai
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
Dotacijos subsidijos
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
3444430081
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
3444430081
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:
4517540589
Direktoriaus/savininko garantija
Taip
Papildomi priedai
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti pagal pasiūlymo pateikimo datą (nuo anksčiausio iki vėliausio). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
c
+
Slapyvardis:
nceva
Šalis:
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
1 635 €
Terminas:
60 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
17%
Gavėjas sprendžia
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
1 635 €
Paskolos terminas
60 mėn.
Palūkanų norma
17%
Paskolos paskirtis
Namų remontui
Progresas
100%
Aukciono pabaiga
2019-08-02 17:29:15
Aukcionas baigiasi už
12 d.
Grynosios pajamos
2 143 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
2 143 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
0 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
2% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti pagal pasiūlymo pateikimo datą (nuo anksčiausio iki vėliausio). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
b
+
Slapyvardis:
Vilma86
Šalis:
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
4 450 €
Terminas:
58 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
22%
Gavėjas sprendžia
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
4 450 €
Paskolos terminas
58 mėn.
Palūkanų norma
22%
Paskolos paskirtis
Vartojimui
Progresas
100%
Aukciono pabaiga
2019-08-02 20:33:05
Aukcionas baigiasi už
12 d.
Grynosios pajamos
382 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
382 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
0 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
38% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2013-04-04

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti pagal pasiūlymo pateikimo datą (nuo anksčiausio iki vėliausio). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
c
+
Slapyvardis:
Eimantas123321
Šalis:
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
5 075 €
Terminas:
60 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
17%
Gavėjas sprendžia
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
5 075 €
Paskolos terminas
60 mėn.
Palūkanų norma
17%
Paskolos paskirtis
Paskolų refinansavimui
Progresas
100%
Aukciono pabaiga
2019-08-02 20:38:57
Aukcionas baigiasi už
12 d.
Grynosios pajamos
2 282 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
2 428 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
146 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
12% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2017-06-24

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti pagal pasiūlymo pateikimo datą (nuo anksčiausio iki vėliausio). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
b
+
Slapyvardis:
ievuliukx
Šalis:
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
1 330 €
Terminas:
24 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
20%
Gavėjas sprendžia
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
1 330 €
Paskolos terminas
24 mėn.
Palūkanų norma
20%
Paskolos paskirtis
Paskolų refinansavimui
Progresas
100%
Aukciono pabaiga
2019-08-03 11:22:57
Aukcionas baigiasi už
13 d.
Grynosios pajamos
389 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
389 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
0 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
19% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti pagal pasiūlymo pateikimo datą (nuo anksčiausio iki vėliausio). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
c
+
Slapyvardis:
minde020
Šalis:
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
2 645 €
Terminas:
58 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
22%
Gavėjas sprendžia
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
2 645 €
Paskolos terminas
58 mėn.
Palūkanų norma
22%
Paskolos paskirtis
Automobiliui
Progresas
100%
Aukciono pabaiga
2019-08-03 11:32:46
Aukcionas baigiasi už
13 d.
Grynosios pajamos
673 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
953 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
280 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
38% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2010-06-16

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti pagal pasiūlymo pateikimo datą (nuo anksčiausio iki vėliausio). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
c
+
Slapyvardis:
72492244
Šalis:
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
745 €
Terminas:
12 mėn.
Rizikos balas:
a
Palūkanų norma:
11%
Gavėjas sprendžia
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
745 €
Paskolos terminas
12 mėn.
Palūkanų norma
11%
Paskolos paskirtis
Vartojimui
Progresas
100%
Aukciono pabaiga
2019-08-03 15:35:03
Aukcionas baigiasi už
13 d.
Grynosios pajamos
2 311 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
2 487 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
176 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
10% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Individuali veikla
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti pagal pasiūlymo pateikimo datą (nuo anksčiausio iki vėliausio). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
a
+
Slapyvardis:
ingl
Šalis:
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
1 105 €
Terminas:
12 mėn.
Rizikos balas:
d
Palūkanų norma:
25%
Gavėjas sprendžia
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
1 105 €
Paskolos terminas
12 mėn.
Palūkanų norma
25%
Paskolos paskirtis
Vartojimui
Progresas
100%
Aukciono pabaiga
2019-08-03 15:18:35
Aukcionas baigiasi už
13 d.
Grynosios pajamos
934 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
1 243 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
309 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
34% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2018-10-12

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti pagal pasiūlymo pateikimo datą (nuo anksčiausio iki vėliausio). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
d
+
Slapyvardis:
Lobis1966
Šalis:
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
3 260 €
Terminas:
28 mėn.
Rizikos balas:
a
Palūkanų norma:
12%
Gavėjas sprendžia
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
3 260 €
Paskolos terminas
28 mėn.
Palūkanų norma
12%
Paskolos paskirtis
Paskolų refinansavimui
Progresas
100%
Aukciono pabaiga
2019-08-03 15:06:50
Aukcionas baigiasi už
13 d.
Grynosios pajamos
366 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
366 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
0 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
39% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2011-04-13

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti pagal pasiūlymo pateikimo datą (nuo anksčiausio iki vėliausio). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
a
+
Slapyvardis:
dovydelis
Šalis:
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
930 €
Terminas:
24 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
20%
Gavėjas sprendžia
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
930 €
Paskolos terminas
24 mėn.
Palūkanų norma
20%
Paskolos paskirtis
Paskolų refinansavimui
Progresas
100%
Aukciono pabaiga
2019-08-03 15:26:36
Aukcionas baigiasi už
13 d.
Grynosios pajamos
872 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
1 086 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
214 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
24% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti pagal pasiūlymo pateikimo datą (nuo anksčiausio iki vėliausio). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
c
+
Slapyvardis:
Kristina880
Šalis:
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
2 205 €
Terminas:
47 mėn.
Rizikos balas:
d
Palūkanų norma:
27%
Gavėjas sprendžia
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
2 205 €
Paskolos terminas
47 mėn.
Palūkanų norma
27%
Paskolos paskirtis
Vartojimui
Progresas
100%
Aukciono pabaiga
2019-08-03 15:50:01
Aukcionas baigiasi už
13 d.
Grynosios pajamos
232 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
232 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
0 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
38% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Individuali veikla
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2019-07-11

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti pagal pasiūlymo pateikimo datą (nuo anksčiausio iki vėliausio). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
d
+
Slapyvardis:
Sinkelis
Šalis:
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
2 205 €
Terminas:
24 mėn.
Rizikos balas:
d
Palūkanų norma:
25%
Gavėjas sprendžia
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
2 205 €
Paskolos terminas
24 mėn.
Palūkanų norma
25%
Paskolos paskirtis
Namų remontui
Progresas
100%
Aukciono pabaiga
2019-08-04 20:59:51
Aukcionas baigiasi už
14 d.
Grynosios pajamos
401 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
421 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
20 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
35% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2014-09-09

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti pagal pasiūlymo pateikimo datą (nuo anksčiausio iki vėliausio). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
d
+
Slapyvardis:
undr
Šalis:
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
300 €
Terminas:
12 mėn.
Rizikos balas:
d
Palūkanų norma:
25%
Išmokėta
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
300 €
Paskolos terminas
12 mėn.
Palūkanų norma
25%
Paskolos paskirtis
Paskolų refinansavimui
Progresas
100%
Aukciono pabaiga
2019-08-03 11:21:08
Grynosios pajamos
541 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
541 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
0 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
6% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2019-02-14

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti pagal pasiūlymo pateikimo datą (nuo anksčiausio iki vėliausio). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
d
+
Slapyvardis:
alvja
Šalis:
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
1 075 €
Terminas:
30 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
14%
Išmokėta
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
1 075 €
Paskolos terminas
30 mėn.
Palūkanų norma
14%
Paskolos paskirtis
Vartojimui
Progresas
100%
Aukciono pabaiga
2019-08-03 10:49:25
Grynosios pajamos
653 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
777 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
124 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
22% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2017-02-21

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti pagal pasiūlymo pateikimo datą (nuo anksčiausio iki vėliausio). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
b