Sveiki atvykę į FinBee

PASKOLŲ SĄRAŠAS

+
Slapyvardis:
motoloftas
Paskolos tipas:
/ Verslo
Suma:
16360€
Terminas:
16 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
15%
Užstatas:
 • Paskola
 • Įmonės veikla (trumpai)
 • Finansai
 • Užtikrinimo priemonės
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
16 360€
Paskolos terminas
16 mėn.
Palūkanų norma
15%
Paskolos paskirtis
Apyvartinėms lėšoms
Progresas
48%
Paskolos grafiko tipas
Grąžinama kas mėn. pagal anuiteto grafiką
Aukciono pabaiga
2017-11-21 11:40:26
Aukcionas baigiasi už
2 d.
Įmonės tipas
UAB
Sektorius
Ekspedijavimas
Produktas/paslauga
-
Verslo regionas
-
Veiklos periodas (metais)
4
Darbuotojų skaičius
5

Įmonės aprašymas

UAB “Motoloftas” užsiima krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla. Įmonė veiklą pradėjo 2013 metais, už 2016 metus pardavimai – 1,83 mln. EUR, 2017 I pusmečio - 1,05 mln. EUR. Įmonei reikalinga paskola apyvartinėms lėšoms. Pagrindinis įmonės klientas turi 60 d. užsakymo apmokėjimo terminą, tad augant pardavimams atsiranda poreikis papildomoms apyvartinėms lėšoms. Paskolos lėšos padės laiku vykdyti užsakymus ir išlaikyti klientų pasitikėjimą. Už paskolą asmeniškai garantuoja įmonės vadovas.

Papildomas komentaras
Dėl ilgiau nei planuota trukusio finansavimo įmonei reikalingą 25 000 EUR padalinome į dvi paskolas 8 640 EUR (jau išmokėta) ir 16 360 EUR, kuri teikiama investuotojams šiuo siūlymu.

//

“Motoloftas”, UAB main activity – international freight deliveries. Company was launched in 2013, for 2016 its sales EUR 1,83 mln., 1H of 2017 - EUR 1,05 million. The company requires a loan for working capital. Main client of the company pays with a 60 days delay after delivery. Therefore, company is in shortage of working capital. The loan is secured by the guarantee of the CEO.

Additional comment
Due to the longer than expected loan financing process, we have divided the required loan of EUR 25 000 into two loans: (i) EUR 8 640, that are already disbursed to client, (ii) EUR 16 360, which is provided to investors with this offer.

Pelno (nuostolio) ataskaita

Suma eurais (€)
2017-06-302016-12-312015-12-31
Pardavimo pajamos
10543771825286608274
Pardavimo savikaina
9113431691547554658
Bendrasis pelnas (nuostolis)
14303413373953616
Veiklos sąnaudos
803589490048466
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
62676388395150
Kitos pajamos
72
Finansinė ir investicinė veikla
-8690-2209-223
Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)
54058366304927
Pagautė
Netekimai
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
54058366304927
Pelno mokestis
5377253
Grynasis pelnas (nuostoliai)
54058312534674

Balansas

Suma eurais (€)
2017-06-302016-12-312015-12-31
Ilgalaikis turtas
19462830436455
Nematerialus turtas
Materialus turtas
17962829729
Finansinis turtas
15000
Kitas ilgalaikis turtas
707455
Trumpalaikis turtas
440323373033167427
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
425033369436152102
Kitas trumpalaikis turtas
6848
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
1529035978477
Turtas iš viso
634951403469167882
Nuosavas kapitalas
90732370345781
Įstatinis kapitalas
289628962896
Perkainavimo rezervas (rezultatai)
Rezervai
289289
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
87547338492885
Dotacijos subsidijos
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
544219366435162101
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
18781123316
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
356408343119162101
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:
634951403469167882
Direktoriaus/savininko garantija
Taip
Papildomi priedai
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
lingrid
Paskolos tipas:
/ Verslo
Suma:
11040€
Terminas:
16 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
15%
Užstatas:
 • Paskola
 • Įmonės veikla (trumpai)
 • Finansai
 • Užtikrinimo priemonės
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
11 040€
Paskolos terminas
16 mėn.
Palūkanų norma
15%
Paskolos paskirtis
Apyvartinėms lėšoms
Progresas
44%
Paskolos grafiko tipas
Grąžinama kas mėn. pagal anuiteto grafiką
Aukciono pabaiga
2017-11-22 13:18:40
Aukcionas baigiasi už
3 d.
Įmonės tipas
UAB
Sektorius
Grožio salonai ir kirpyklos, pardavimai
Produktas/paslauga
-
Verslo regionas
-
Veiklos periodas (metais)
4
Darbuotojų skaičius
7

Įmonės aprašymas

Bendrovė “Lingrid” užsiima profesionalių grožio prekių prekyba. Įmonė veiklą pradėjo 2012 metais, už 2016 metus pardavimai – 153 tūkst. EUR, 2017 I pusmečio - 120 tūkst. EUR. Įmonei reikalinga paskola papildyti apyvartines lėšas - asortimento plėtimui ir atnaujinimui. Už paskolą asmeniškai garantuoja įmonės vadovas.

Daugiau informacijos apie įmonę: http://lingrid.lt

Turime išskirtinį pasiūlymą savo investuotojams: kiekvienas investuotojas (-a), investavęs (-usi) daugiau negu 50 EUR į šią paskolą gaus 5% nuolaidą visai įmonės produkcijai ir 10% nuolaidą visiems elektriniams prietaisams siūlomiems lingrid.lt interneto parduotuvėje.

Papildomas komentaras
Dėl ilgiau nei planuota trukusio finansavimo įmonei reikalingą 20 000 EUR padalinome į dvi paskolas 9 060 EUR ir 11 040 EUR, kuri teikiama investuotojams šiuo siūlymu.

//

“Lingrid”, UAB main activity – sales of professional beauty care products. Company was launched in 2012, for 2016 its sales EUR 153 thousand, 1H of 2017 - EUR 120 thousand. The company requires a loan for working capital financing – to increase the variety of beauty care products and replenishment of stock. The loan is secured by the guarantee of the CEO.

More information about the company: http://lingrid.lt

Additional comment
Due to the longer than expected loan financing process, we have divided the required loan of EUR 20 000 into two loans: (i) EUR 9 060, that are already disbursed to client, (ii) EUR 11 040, which is provided to investors with this offer.

Pelno (nuostolio) ataskaita

Suma eurais (€)
2017-06-302016-12-312015-12-31
Pardavimo pajamos
120767153904106929
Pardavimo savikaina
426096776859249
Bendrasis pelnas (nuostolis)
781588613647680
Veiklos sąnaudos
295688901845468
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
48590-28822212
Kitos pajamos
48246392
Finansinė ir investicinė veikla
-13-176-666
Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)
5340133341546
Pagautė
Netekimai
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
5340133341546
Pelno mokestis
533263
Grynasis pelnas (nuostoliai)
5340128011283

Balansas

Suma eurais (€)
2017-06-302016-12-312015-12-31
Ilgalaikis turtas
208725631180
Nematerialus turtas
4027341180
Materialus turtas
16851829
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
1122326925555321
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
788796385951639
Per vienerius metus gautinos sumos
97282947399
Kitas trumpalaikis turtas
770770
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
2285516793283
Turtas iš viso
1143197181856501
Nuosavas kapitalas
6019067883987
Įstatinis kapitalas
289628962896
Perkainavimo rezervas (rezultatai)
Rezervai
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
5729438921091
Dotacijos subsidijos
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
541296503052514
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
541296503052514
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:
1143197181856501
Direktoriaus/savininko garantija
Taip
Papildomi priedai
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
mikavi
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
6900€
Terminas:
60 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
18%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
6 900€
Paskolos terminas
60 mėn.
Palūkanų norma
18%
Paskolos paskirtis
Namų remontui
Progresas
60%
Aukciono pabaiga
2017-11-23 14:49:40
Aukcionas baigiasi už
4 d.
Grynosios pajamos
538 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
538 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
0 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
37% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2014-04-18

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
klingerireligijus
Paskolos tipas:
/ Verslo
Suma:
8120€
Terminas:
36 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
16%
Užstatas:
 • Paskola
 • Įmonės veikla (trumpai)
 • Finansai
 • Užtikrinimo priemonės
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
8 120€
Paskolos terminas
36 mėn.
Palūkanų norma
16%
Paskolos paskirtis
Apyvartinėms lėšoms
Progresas
29%
Paskolos grafiko tipas
Grąžinama kas mėn. pagal anuiteto grafiką
Aukciono pabaiga
2017-11-25 11:36:36
Aukcionas baigiasi už
6 d.
Įmonės tipas
UAB
Sektorius
Reklamos paslaugos
Produktas/paslauga
-
Verslo regionas
-
Veiklos periodas (metais)
23
Darbuotojų skaičius
7

Įmonės aprašymas

UAB “Klinger ir Eligijus” užsiima reklamos ir reklamos produktų prekyba. Įmonė veiklą pradėjo 1993 metais, už 2016 metus pardavimai – 234 tūkst. EUR, 2017 I pusmečio - 115 tūkst. EUR. Įmonei reikalinga paskola apyvartinėms lėšoms: 40% paskolos lėšų bus panaudota naujo produkkto įvedimui ir marketingui; 30% - sandėlio papildymui; likę 30% - bus panaudota skolos refinansavimui. Tai padės optimizuoti pinigų srautus ir užtikrinti pakankamą turimų atsargų kiekį. Už paskolą asmeniškai garantuoja įmonės vadovas.

Daugiau informacijos apie kompaniją: http://www.klinger.lt

Turime specialų pasiūlymą Jums: investavus daugiau nei 50 EUR į šią paskolą Jums priklausys 10% nuolaida visoms UAB “Klinger ir Eligijus” paslaugoms ir produkcijai.

Papildomas komentaras
Dėl ilgiau nei planuota trukusio finansavimo įmonei reikalingą 15 000 EUR padalinome į dvi paskolas 6 880 EUR (jau sufinansuota) ir 8 120 EUR, kuri teikiama investuotojams šiuo siūlymu.

//

“Klinger ir Eligijus”, UAB main activity – sales advertisement products. Company was launched in 1993, for 2016 its sales EUR 234 thousand, 1H of 2017 - EUR 115 thousand. The company requires a loan for working capital: 40% of the loan funds will be used for a new product and its marketing, 30% - for purchase of stock, 30% - refinancing current loans. The funds will help the company to optimise cash flow and ensure stable amount of stock available. The loan is secured with a guarantee by the CEO.

More information about the company: http://www.klinger.lt

Additional comment
Due to the longer than expected loan financing process, we have divided the required loan of EUR 15 000 into two loans: (i) EUR 6 880, that are already disbursed to client, (ii) EUR 8 120, which is provided to investors with this offer.

Pelno (nuostolio) ataskaita

Suma eurais (€)
2017-06-302016-12-312015-12-31
Pardavimo pajamos
115957234092223315
Pardavimo savikaina
57429142376122202
Bendrasis pelnas (nuostolis)
5852891716101113
Veiklos sąnaudos
579299064299339
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
59910741774
Kitos pajamos
398801109
Finansinė ir investicinė veikla
-153-188-135
Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)
8449662748
Pagautė
Netekimai
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
8449662748
Pelno mokestis
206399
Grynasis pelnas (nuostoliai)
8447602349

Balansas

Suma eurais (€)
2017-06-302016-12-312015-12-31
Ilgalaikis turtas
121131306214076
Nematerialus turtas
107
Materialus turtas
8492944210349
Finansinis turtas
362136203620
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
98694106655115057
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
478165287541544
Per vienerius metus gautinos sumos
474084241163132
Kitas trumpalaikis turtas
285758520
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
31851061110381
Turtas iš viso
110807119718129653
Nuosavas kapitalas
481894734446583
Įstatinis kapitalas
123659123659123659
Perkainavimo rezervas (rezultatai)
Rezervai
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
-75470-76315-77076
Dotacijos subsidijos
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
626187237583070
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
145314533574
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
611657092279496
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:
110807119718129653
Direktoriaus/savininko garantija
Taip
Papildomi priedai
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
laimonas1
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
8240€
Terminas:
58 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
18%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
8 240€
Paskolos terminas
58 mėn.
Palūkanų norma
18%
Paskolos paskirtis
Paskolų refinansavimui
Progresas
73%
Aukciono pabaiga
2017-11-24 14:14:03
Aukcionas baigiasi už
5 d.
Grynosios pajamos
1 077 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
1 288 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
211 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
35% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
dainius1987
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
5490€
Terminas:
58 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
23%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
5 490€
Paskolos terminas
58 mėn.
Palūkanų norma
23%
Paskolos paskirtis
Namų remontui
Progresas
71%
Aukciono pabaiga
2017-11-28 15:08:14
Aukcionas baigiasi už
9 d.
Grynosios pajamos
1 131 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
1 357 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
226 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
30% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2016-04-30

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
Almar
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
10000€
Terminas:
60 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
18%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
10 000€
Paskolos terminas
60 mėn.
Palūkanų norma
18%
Paskolos paskirtis
Namų remontui
Progresas
12%
Aukciono pabaiga
2017-12-02 15:11:30
Aukcionas baigiasi už
13 d.
Grynosios pajamos
4 431 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
6 596 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
2 165 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
37% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Individuali veikla
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
Almar
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
5690€
Terminas:
60 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
18%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
5 690€
Paskolos terminas
60 mėn.
Palūkanų norma
18%
Paskolos paskirtis
Namų remontui
Progresas
64%
Aukciono pabaiga
2017-11-29 12:05:14
Aukcionas baigiasi už
10 d.
Grynosios pajamos
4 308 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
6 596 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
2 288 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
37% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Individuali veikla
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
Pavle
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
7180€
Terminas:
58 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
23%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
7 180€
Paskolos terminas
58 mėn.
Palūkanų norma
23%
Paskolos paskirtis
Paskolų refinansavimui
Progresas
37%
Aukciono pabaiga
2017-11-29 15:01:18
Aukcionas baigiasi už
10 d.
Grynosios pajamos
1 001 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
1 072 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
71 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
29% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2014-10-01

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
Repus
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
6260€
Terminas:
50 mėn.
Rizikos balas:
d
Palūkanų norma:
26%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
6 260€
Paskolos terminas
50 mėn.
Palūkanų norma
26%
Paskolos paskirtis
Paskolų refinansavimui
Progresas
27%
Aukciono pabaiga
2017-11-29 15:42:02
Aukcionas baigiasi už
10 d.
Grynosios pajamos
621 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
639 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
18 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
40% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2017-11-11

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
marinlita
Paskolos tipas:
/ Verslo
Suma:
7540€
Terminas:
34 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
15%
Užstatas:
 • Paskola
 • Įmonės veikla (trumpai)
 • Finansai
 • Užtikrinimo priemonės
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
7 540€
Paskolos terminas
34 mėn.
Palūkanų norma
15%
Paskolos paskirtis
Apyvartinėms lėšoms
Progresas
20%
Paskolos grafiko tipas
Grąžinama kas mėn. pagal anuiteto grafiką
Aukciono pabaiga
2017-11-29 18:25:15
Aukcionas baigiasi už
10 d.
Įmonės tipas
UAB
Sektorius
Logistikos paslaugos
Produktas/paslauga
-
Verslo regionas
-
Veiklos periodas (metais)
7
Darbuotojų skaičius
1

Įmonės aprašymas

UAB “Marinlita” užsiima krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla. Įmonė veiklą pradėjo 2009 metais, už 2016 metus pardavimai – 415 tūkst. EUR, 2017 I pusmečio - 150 tūkst. EUR. Įmonei reikalinga paskola apyvartinėms lėšoms. Už paskolą asmeniškai garantuoja įmonės vadovas.

Papildomas komentaras
Dėl ilgiau nei planuota trukusio finansavimo įmonei reikalingą 10 000 EUR padalinome į dvi paskolas 2 460 EUR (jau sufinansuota) ir 7 540 EUR, kuri teikiama investuotojams šiuo siūlymu.

//

“Marinlita”, UAB main activity – freight delivery. Company was launched in 2009, for 2016 its sales € 415 thousand, 1H of 2017 - € 150 thousand. Loan will be used for working capital financing. The loan is secured with a guarantee of the director of the company.

Additional comment
Due to the longer than expected loan financing process, we have divided the required loan of EUR 10 000 into two loans: (i) EUR 2 460, that are already disbursed to client, (ii) EUR 7 540, which is provided to investors with this offer.

Pelno (nuostolio) ataskaita

Suma eurais (€)
2017-06-302016-12-312015-12-31
Pardavimo pajamos
150552415058356584
Pardavimo savikaina
132640382809335835
Bendrasis pelnas (nuostolis)
179123224920749
Veiklos sąnaudos
152142769722098
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
26984552-1349
Kitos pajamos
Finansinė ir investicinė veikla
-950-2002-355
Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)
17482550-1704
Pagautė
Netekimai
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
17482550-1704
Pelno mokestis
383
Grynasis pelnas (nuostoliai)
17482167-1704

Balansas

Suma eurais (€)
2017-06-302016-12-312015-12-31
Ilgalaikis turtas
718864372232853
Nematerialus turtas
Materialus turtas
718864372232853
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
560796059677602
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
539735628076479
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
210643161123
Turtas iš viso
127965104318110455
Nuosavas kapitalas
318763012827961
Įstatinis kapitalas
289628962896
Perkainavimo rezervas (rezultatai)
Rezervai
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
289802723225065
Dotacijos subsidijos
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
960897419082492
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
537892543813443
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
423004875269051
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:
127965104318110455
Direktoriaus/savininko garantija
Taip
Papildomi priedai
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
kra
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
2100€
Terminas:
24 mėn.
Rizikos balas:
d
Palūkanų norma:
24%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
2 100€
Paskolos terminas
24 mėn.
Palūkanų norma
24%
Paskolos paskirtis
Paskolų refinansavimui
Progresas
78%
Aukciono pabaiga
2017-11-30 13:29:33
Aukcionas baigiasi už
11 d.
Grynosios pajamos
459 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
498 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
39 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
32% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
Migluze
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
2650€
Terminas:
36 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
15%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
2 650€
Paskolos terminas
36 mėn.
Palūkanų norma
15%
Paskolos paskirtis
Paskolų refinansavimui
Progresas
75%
Aukciono pabaiga
2017-12-01 15:37:40
Aukcionas baigiasi už
12 d.
Grynosios pajamos
398 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
440 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
42 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
32% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2013-12-10

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
Mindzius
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
3310€
Terminas:
30 mėn.
Rizikos balas:
d
Palūkanų norma:
25%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
3 310€
Paskolos terminas
30 mėn.
Palūkanų norma
25%
Paskolos paskirtis
Automobiliui
Progresas
36%
Aukciono pabaiga
2017-12-01 16:22:50
Aukcionas baigiasi už
12 d.
Grynosios pajamos
472 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
472 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
0 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
35% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
1donata
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
3330€
Terminas:
36 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
22%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
3 330€
Paskolos terminas
36 mėn.
Palūkanų norma
22%
Paskolos paskirtis
Paskolų refinansavimui
Progresas
73%
Aukciono pabaiga
2017-12-02 13:56:26
Aukcionas baigiasi už
13 d.
Grynosios pajamos
533 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
567 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
34 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
31% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2016-03-03

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
stiopa
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
3310€
Terminas:
50 mėn.
Rizikos balas:
d
Palūkanų norma:
26%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
3 310€
Paskolos terminas
50 mėn.
Palūkanų norma
26%
Paskolos paskirtis
Vartojimui
Progresas
17%
Aukciono pabaiga
2017-12-02 14:00:35
Aukcionas baigiasi už
13 d.
Grynosios pajamos
503 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
613 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
110 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
38% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2017-07-18

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
kestas007
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
2115€
Terminas:
58 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
23%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
2 115€
Paskolos terminas
58 mėn.
Palūkanų norma
23%
Paskolos paskirtis
Namų remontui
Progresas
38%
Aukciono pabaiga
2017-12-02 16:14:45
Aukcionas baigiasi už
13 d.
Grynosios pajamos
174 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
174 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
0 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
40% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2016-09-10

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
daldal
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
3290€
Terminas:
60 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
23%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
3 290€
Paskolos terminas
60 mėn.
Palūkanų norma
23%
Paskolos paskirtis
Paskolų refinansavimui
Progresas
60%
Aukciono pabaiga
2017-12-02 16:19:31
Aukcionas baigiasi už
13 d.
Grynosios pajamos
506 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
662 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
156 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
40% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2017-05-12

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
reda13
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
1050€
Terminas:
30 mėn.
Rizikos balas:
d
Palūkanų norma:
25%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
1 050€
Paskolos terminas
30 mėn.
Palūkanų norma
25%
Paskolos paskirtis
Paskolų refinansavimui
Progresas
42%
Aukciono pabaiga
2017-12-02 16:23:07
Aukcionas baigiasi už
13 d.
Grynosios pajamos
150 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
150 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
0 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
35% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas nepilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2016-06-11

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
peanut2184
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
3350€
Terminas:
36 mėn.
Rizikos balas:
d
Palūkanų norma:
25%
Gavėjas sprendžia
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
3 350€
Paskolos terminas
36 mėn.
Palūkanų norma
25%
Paskolos paskirtis
Paskolų refinansavimui
Progresas
100%
Aukciono pabaiga
2017-11-24 18:59:29
Aukcionas baigiasi už
5 d.
Grynosios pajamos
395 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
402 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
7 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
39% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2016-11-08

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
d
+
Slapyvardis:
kosva
Paskolos tipas:
/ Verslo
Suma:
5000€
Terminas:
14 mėn.
Rizikos balas:
d
Palūkanų norma:
17%
Užstatas:
Gavėjas sprendžia
 • Paskola
 • Įmonės veikla (trumpai)
 • Finansai
 • Užtikrinimo priemonės
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
5 000€
Paskolos terminas
14 mėn.
Palūkanų norma
17%
Paskolos paskirtis
Apyvartinėms lėšoms
Progresas
100%
Paskolos grafiko tipas
Grąžinama kas mėn. pagal anuiteto grafiką
Aukciono pabaiga
2017-11-22 14:36:00
Aukcionas baigiasi už
3 d.
Įmonės tipas
UAB
Sektorius
Automobilių prekyba; Logistikos paslaugos; Transporto paslaugos
Produktas/paslauga
-
Verslo regionas
-
Veiklos periodas (metais)
10
Darbuotojų skaičius
8

Įmonės aprašymas

UAB “Kosva” pagrindinė veikla - variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas. Įmonė veiklą pradėjo 2006 metais, už 2016 metus pardavimai – 72 tūkst. EUR, 2017 III ketvirčių - 89 tūkst. EUR. Įmonei reikalinga paskola apyvartinėms lėšoms. Užsakovai turi 45 dienų apmokėjimo terminą, tad susidaro laisvų pinigų poreikis. Paskola leis įmonei patenkinti augančią paslaugą ir sumažins prastovų tikimybę. Už paskolą asmeniškai garantuoja įmonės vadovas.

//

“Kosva”, UAB main activity – repair of vehicles. Company was launched in 2006, for 2016 its sales € 72 thousand, 3Q of 2017 - € 89 thousand. The company requires a loan for a replenishment of working capital. The clients of “Kosva” have 45 due to pay the invoice therefore is a need for additional funds. The money will be used to meet growing demand and lower the chance of idle time. The loan is secured with a guarantee by the director of the company.

Pelno (nuostolio) ataskaita

Suma eurais (€)
2017-09-302016-12-312015-12-31
Pardavimo pajamos
893297223648920
Pardavimo savikaina
682914105735991
Bendrasis pelnas (nuostolis)
210383117912929
Veiklos sąnaudos
13652142808320
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
7386168994609
Kitos pajamos
-2834723
Finansinė ir investicinė veikla
-1987-755
Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)
5399133105332
Pagautė
Netekimai
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
5399133105332
Pelno mokestis
807267
Grynasis pelnas (nuostoliai)
5399125035065

Balansas

Suma eurais (€)
2017-09-302016-12-312015-12-31
Ilgalaikis turtas
4030839532360
Nematerialus turtas
Materialus turtas
4030839532360
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
891137332852020
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
976456655893
Per vienerius metus gautinos sumos
790216715945774
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
328504353
Turtas iš viso
1294217728154380
Nuosavas kapitalas
557865038737884
Įstatinis kapitalas
1400028962896
Perkainavimo rezervas (rezultatai)
Rezervai
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
417864749134988
Dotacijos subsidijos
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
736352689416496
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
736352689416496
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:
1294217728154380
Direktoriaus/savininko garantija
Taip
Papildomi priedai
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
d
+
Slapyvardis:
bozenak
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
5420€
Terminas:
60 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
18%
Gavėjas sprendžia
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
5 420€
Paskolos terminas
60 mėn.
Palūkanų norma
18%
Paskolos paskirtis
Namų remontui
Progresas
100%
Aukciono pabaiga
2017-11-29 15:54:11
Aukcionas baigiasi už
10 d.
Grynosios pajamos
1 415 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
2 039 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
624 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
38% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2015-11-18

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
b
+
Slapyvardis:
Afan
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
1850€
Terminas:
36 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
15%
Gavėjas sprendžia
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
1 850€
Paskolos terminas
36 mėn.
Palūkanų norma
15%
Paskolos paskirtis
Automobiliui
Progresas
100%
Aukciono pabaiga
2017-11-29 19:45:40
Aukcionas baigiasi už
10 d.
Grynosios pajamos
291 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
360 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
69 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
38% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
b
+
Slapyvardis:
elGoro
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
550€
Terminas:
12 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
14%
Gavėjas sprendžia
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
550€
Paskolos terminas
12 mėn.
Palūkanų norma
14%
Paskolos paskirtis
Vartojimui
Progresas
100%
Aukciono pabaiga
2017-11-30 20:50:05
Aukcionas baigiasi už
11 d.
Grynosios pajamos
252 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
334 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
82 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
40% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
b
+
Slapyvardis:
v86ika
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
550€
Terminas:
12 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
14%
Gavėjas sprendžia
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
550€
Paskolos terminas
12 mėn.
Palūkanų norma
14%
Paskolos paskirtis
Vartojimui
Progresas
100%
Aukciono pabaiga
2017-12-01 14:34:31
Aukcionas baigiasi už
12 d.
Grynosios pajamos
381 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
482 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
101 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
32% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
b
+
Slapyvardis:
palin
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
560€
Terminas:
12 mėn.
Rizikos balas:
d
Palūkanų norma:
24%
Gavėjas sprendžia
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
560€
Paskolos terminas
12 mėn.
Palūkanų norma
24%
Paskolos paskirtis
Namų remontui
Progresas
100%
Aukciono pabaiga
2017-12-01 15:51:01
Aukcionas baigiasi už
12 d.
Grynosios pajamos
826 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
934 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
108 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
17% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
d
+
Slapyvardis:
viovio
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
645€
Terminas:
24 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
14%
Gavėjas sprendžia
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
645€
Paskolos terminas
24 mėn.
Palūkanų norma
14%
Paskolos paskirtis
Vartojimui
Progresas
100%
Aukciono pabaiga
2017-12-01 16:36:34
Aukcionas baigiasi už
12 d.
Grynosios pajamos
346 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
400 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
54 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
22% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2016-12-28

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
b
+
Slapyvardis:
pvalerijus
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
1630€
Terminas:
18 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
14%
Gavėjas sprendžia
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
1 630€
Paskolos terminas
18 mėn.
Palūkanų norma
14%
Paskolos paskirtis
Vartojimui
Progresas
100%
Aukciono pabaiga
2017-12-01 16:58:49
Aukcionas baigiasi už
12 d.
Grynosios pajamos
362 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
404 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
42 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
36% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
b
+
Slapyvardis:
budapestas
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
700€
Terminas:
24 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
14%
Gavėjas sprendžia
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
700€
Paskolos terminas
24 mėn.
Palūkanų norma
14%
Paskolos paskirtis
Paskolų refinansavimui
Progresas
100%
Aukciono pabaiga
2017-12-02 09:50:40
Aukcionas baigiasi už
13 d.
Grynosios pajamos
619 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
619 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
0 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
6% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
b
+
Slapyvardis:
minti
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
660€
Terminas:
36 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
15%
Gavėjas sprendžia
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
660€
Paskolos terminas
36 mėn.
Palūkanų norma
15%
Paskolos paskirtis
Vartojimui
Progresas
100%
Aukciono pabaiga
2017-12-02 09:56:50
Aukcionas baigiasi už
13 d.
Grynosios pajamos
248 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
363 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
115 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
39% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
b
Pranešti apie klaidą