Sveiki atvykę į FinBee

PASKOLŲ SĄRAŠAS

+
Slapyvardis:
Dikova
Paskolos tipas:
/ Verslo
Suma:
9000€
Terminas:
24 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
15%
Investuotojų palūkanų norma:
15.00%
Užstatas:
 • Paskola
 • Veikla (trumpai)
 • Finansai
 • Užtikrinimo priemonės
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
9 000€
Paskolos terminas
24 mėn.
Palūkanų norma
15%
Paskolos paskirtis
Kita
Progresas
71%
Vid. palūkanų norma
15.00% pasiūlyta 285 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-05-25 18:19:57
Aukcionas baigiasi už
1 val.
Įmonės tipas
UAB
Sektorius
Gręžimo darbai, pjovimo darbai. Kava // Drilling, cutting works. Coffee
Produktas/paslauga
Gręžimo darbai, pjovimo darbai. Kava // Drilling, cutting works. Coffee
Verslo regionas
-
Veiklos periodas (metais)
7
Darbuotojų skaičius
3

Įmonės aprašymas

Dikova, UAB pagrindinė veikla – gręžimo darbai specialiomis staklėmis. Deimantiniais grąžtais gręžiama per gelžbetonį, mūrą akmenį, http://www.grezimai.lt. Įmonė veiklą pradėjo 2009 metais, už 2016 metus pardavimai – 34 tūkstančių EUR (285% augimas lyginant su 2015 metais). Paskolos lėšos bus panaudotos atsinaujinti įrangą (5 000 EUR). 2016 metais įmonė taip pat pradėjo prekybą kavos kapsulėmis www.kapsuleskavai.lt, dalis paskolos (4 000 EUR) bus nukreipta šios veiklos apyvartinėms lėšoms papildyti. Už paskolą asmeniškai garantuoja įmonės vadovas.
//
Dikova, UAB main activity - drilling with special machines. With diamond drills they drill through reinforced concrete, masonry stone ( www.grezimai.lt.) The company was launched in 2009, for 2016 its sales - EUR 34 thousand (285% growth compared to 2015). Loan will be used for equipment renewal (EUR 5000). During 2016, the company also started selling coffee capsules (www.kapsuleskavai.lt), part of the loan (EUR 4000) will be used for this activity's working capital. Loan is secured by the guaranty of the CEO.

Pelno (nuostolio) ataskaita

Suma eurais (€)
2017-03-312016-12-312015-12-31
Pardavimo pajamos
11895341578873
Pardavimo savikaina
21281758
Bendrasis pelnas (nuostolis)
9767323998873
Veiklos sąnaudos
4037233009062
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
57309099-189
Kitos pajamos
-401
Finansinė ir investicinė veikla
Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)
57308698
Pagautė
Netekimai
2
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
57288698-189
Pelno mokestis
286435
Grynasis pelnas (nuostoliai)
54428263-189

Balansas

Suma eurais (€)
2017-03-312016-12-312015-12-31
Ilgalaikis turtas
617765324486
Nematerialus turtas
Materialus turtas
617765324486
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
529594646334026
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
49834306
Per vienerius metus gautinos sumos
387083148822323
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
92681066911703
Turtas iš viso
591365299538512
Nuosavas kapitalas
422293650127527
Įstatinis kapitalas
289628962896
Perkainavimo rezervas (rezultatai)
Rezervai
33605290290
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
57283331524341
Dotacijos subsidijos
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
169071649410985
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
169071649410985
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:
591365299538512
Direktoriaus/savininko garantija
Taip
Papildomi priedai
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
deisima
Paskolos tipas:
/ Verslo
Suma:
7000€
Terminas:
18 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
15%
Investuotojų palūkanų norma:
15.00%
Užstatas:
 • Paskola
 • Veikla (trumpai)
 • Finansai
 • Užtikrinimo priemonės
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
7 000€
Paskolos terminas
18 mėn.
Palūkanų norma
15%
Paskolos paskirtis
Turto įsigijimui
Progresas
76%
Vid. palūkanų norma
15.00% pasiūlyta 194 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-06-02 10:56:57
Aukcionas baigiasi už
7 d.
Įmonės tipas
UAB
Sektorius
Apsaugos sistemos patalpoms; Elektros dalys ir įranga; Elektros instaliacijos darbai // Security fac
Produktas/paslauga
Apsaugos sistemos patalpoms; Elektros dalys ir įranga; Elektros instaliacijos darbai // Security facility; Electrical installments and equipment; Electrical installation work
Verslo regionas
-
Veiklos periodas (metais)
2
Darbuotojų skaičius
4

Įmonės aprašymas

Deisima, UAB pagrindinė veikla - antenų, ryšio sistemų įrengimas, apsaugos sistemos patalpoms, elektros instaliacijos darbai. Įmonė veiklą pradėjo 2015 metais, už 2016 metus pardavimai – 37 tūkst. EUR. Verslo plėtrai įmonei reikalinga paskola įrangos įsigijimui. Už paskolą asmeniškai garantuoja įmonės vadovas. 
//
Deisima, UAB main activity – installation of antennas, communications systems, indoor security and wiring works. Company was launched in 2015, for 2016 its sales EUR 37 thousand. Company requires a loan for further business expansion and will purchase new equipment. Loan is secured by the guaranty of the CEO.

Pelno (nuostolio) ataskaita

Suma eurais (€)
2016-12-312015-12-31
Pardavimo pajamos
372721136
Pardavimo savikaina
1039089
Bendrasis pelnas (nuostolis)
268821047
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
268821047
Kitos pajamos
-13795-1287
Finansinė ir investicinė veikla
Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)
13087-240
Pagautė
Netekimai
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
13087-240
Pelno mokestis
644
Grynasis pelnas (nuostoliai)
12443-240

Balansas

Suma eurais (€)
2016-12-312015-12-31
Ilgalaikis turtas
1761
Nematerialus turtas
Materialus turtas
1761
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
141022440
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
141022440
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Turtas iš viso
158632440
Nuosavas kapitalas
147032260
Įstatinis kapitalas
Perkainavimo rezervas (rezultatai)
Rezervai
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
Dotacijos subsidijos
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
1160180
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
1160180
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:
158632440
Direktoriaus/savininko garantija
Taip
Papildomi priedai
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
lietmeda
Paskolos tipas:
/ Verslo
Suma:
17000€
Terminas:
3 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
15%
Investuotojų palūkanų norma:
15.00%
Užstatas:
 • Paskola
 • Veikla (trumpai)
 • Finansai
 • Užtikrinimo priemonės
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
17 000€
Paskolos terminas
3 mėn.
Palūkanų norma
15%
Paskolos paskirtis
Apyvartinėms lėšoms
Progresas
87%
Vid. palūkanų norma
15.00% pasiūlyta 373 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-06-02 17:32:22
Aukcionas baigiasi už
8 d.
Įmonės tipas
UAB
Sektorius
Tara, pakuotės // Containers and packaging
Produktas/paslauga
Tara, pakuotės // Containers and packaging
Verslo regionas
-
Veiklos periodas (metais)
3
Darbuotojų skaičius
19

Įmonės aprašymas

Lietmeda, UAB pagrindinė veikla – medinės taros gamyba. Įmonė veiklą pradėjo 2013 metais, už 2016 metus pardavimai – 832 tūkst. EUR. Įmonė turi užsakymą, kurio įvykdymui reikalinga trumpalaikė paskola. Paskolos užtikrinimui įmonės vadovas pasirašys vekselį visai paskolos ir palūkanų sumai.
// 
Lietmeda, UAB main activity – manufacturing of wooden containers. Company was launched in 2013, for 2016 its sales EUR 832 thousand. Company has an order, for the fullfilment of which it requires a short-term loan. Loan is secured by promissory note signed by the CEO.

Pelno (nuostolio) ataskaita

Suma eurais (€)
2017-03-312016-12-312015-12-31
Pardavimo pajamos
181240832919905782
Pardavimo savikaina
152669667758690611
Bendrasis pelnas (nuostolis)
28571165161215171
Veiklos sąnaudos
23266202771209602
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
5305-376105569
Kitos pajamos
Finansinė ir investicinė veikla
-106-610-461
Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)
5199-382205108
Pagautė
Netekimai
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
5199-382205108
Pelno mokestis
892
Grynasis pelnas (nuostoliai)
5199-382204216

Balansas

Suma eurais (€)
2017-03-312016-12-312015-12-31
Ilgalaikis turtas
260752778932202
Nematerialus turtas
255
Materialus turtas
260752778931947
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
10359582542124367
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
534643916658258
Per vienerius metus gautinos sumos
423793964059428
Kitas trumpalaikis turtas
396396396
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
735633406285
Turtas iš viso
129670110331156569
Nuosavas kapitalas
-22485-2768410536
Įstatinis kapitalas
289628962896
Perkainavimo rezervas (rezultatai)
Rezervai
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
-25381-305807640
Dotacijos subsidijos
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
152155138015146033
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
89781071717496
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
143177127298128536
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:
129670110331156569
Direktoriaus/savininko garantija
Taip
Papildomi priedai
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
woodland
Paskolos tipas:
/ Verslo
Suma:
10000€
Terminas:
12 mėn.
Rizikos balas:
d
Palūkanų norma:
17%
Investuotojų palūkanų norma:
17.00%
Užstatas:
 • Paskola
 • Veikla (trumpai)
 • Finansai
 • Užtikrinimo priemonės
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
10 000€
Paskolos terminas
12 mėn.
Palūkanų norma
17%
Paskolos paskirtis
Apyvartinėms lėšoms
Progresas
80%
Vid. palūkanų norma
17.00% pasiūlyta 240 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-06-03 15:37:59
Aukcionas baigiasi už
8 d.
Įmonės tipas
UAB
Sektorius
Baldų gamyba; Interjero apdailos medžiagos; Mediena, jos gaminiai// Furniture production; Interior d
Produktas/paslauga
Baldų gamyba; Interjero apdailos medžiagos; Mediena, jos gaminiai// Furniture production; Interior decoration materials; Wood and its products
Verslo regionas
-
Veiklos periodas (metais)
7
Darbuotojų skaičius
10

Įmonės aprašymas

Woodland, UAB pagrindinė veikla – medienos produktų gamyba “woodland.lt”. Įmonė veiklą pradėjo 2010 metais, už 2016 metus pardavimai – 257 tūkst. EUR (57% augimas lyginant su 2015 metais). Paskola reikalinga apyvartinėms lėšoms papildyti. Paskolos užtikrinimui įmonės vadovas pasirašys vekselį visai paskolos ir palūkanų sumai. Daugiau apie įmonės gaminius https://www.flickr.com/photos/109462127@N03/sets
//
Woodland, UAB main activity – manufacturing of wooden products “woodland.lt”. Company was launched in 2010, for 2016 its sales EUR 257 thousand. Loan will be used for working capital financing. Loan is secured by promissory note signed by the CEO. More about company’s products https://www.flickr.com/photos/109462127@N03/sets

Pelno (nuostolio) ataskaita

Suma eurais (€)
2016-12-312015-12-31
Pardavimo pajamos
257755164526
Pardavimo savikaina
18432279354
Bendrasis pelnas (nuostolis)
7343385172
Veiklos sąnaudos
6184459642
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
1158925530
Kitos pajamos
63661541
Finansinė ir investicinė veikla
-4870-2221
Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)
1308524850
Pagautė
Netekimai
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
1308524850
Pelno mokestis
1228
Grynasis pelnas (nuostoliai)
1308523622

Balansas

Suma eurais (€)
2016-12-312015-12-31
Ilgalaikis turtas
69781105735
Nematerialus turtas
Materialus turtas
6177298123
Finansinis turtas
80097612
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
208213163185
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
181465157285
Per vienerius metus gautinos sumos
77425755
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
19006145
Turtas iš viso
277994268920
Nuosavas kapitalas
5246439379
Įstatinis kapitalas
28962896
Perkainavimo rezervas (rezultatai)
Rezervai
290290
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
4927836193
Dotacijos subsidijos
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
225530229541
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
140009136997
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
8552192544
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:
277994268920
Direktoriaus/savininko garantija
Taip
Papildomi priedai
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
rikatis
Paskolos tipas:
/ Verslo
Suma:
7900€
Terminas:
18 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
15%
Investuotojų palūkanų norma:
15.00%
Užstatas:
 • Paskola
 • Veikla (trumpai)
 • Finansai
 • Užtikrinimo priemonės
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
7 900€
Paskolos terminas
18 mėn.
Palūkanų norma
15%
Paskolos paskirtis
Turto įsigijimui
Progresas
41%
Vid. palūkanų norma
15.00% pasiūlyta 106 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-06-07 11:46:34
Aukcionas baigiasi už
12 d.
Įmonės tipas
UAB
Sektorius
Ilgalaikė automobilių nuoma // car rental
Produktas/paslauga
Ilgalaikė automobilių nuoma // car rental
Verslo regionas
-
Veiklos periodas (metais)
1
Darbuotojų skaičius
2

Įmonės aprašymas

Rikatis, UAB pagrindinė veikla – automobilių nuomos paslaugos. Įmonė veiklą pradėjo 2016 metų vasarį, už 2016 metus pardavimai – 23 tūkst. EUR. Įmonei reikalinga paskola tolimesnei verslo plėtrai. Už paskolą asmeniškai garantuoja įmonės vadovas. 

Rikatis, UAB main activity - car rental services. The company was established in February 2016, for 2016 its sales EUR 23 thousand. Company requires a loan for further business development. Loan is secured by the guaranty of the CEO.

Pelno (nuostolio) ataskaita

Suma eurais (€)
2017-03-312016-12-31
Pardavimo pajamos
1082323489
Pardavimo savikaina
26805182
Bendrasis pelnas (nuostolis)
814318307
Veiklos sąnaudos
6931378
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
745016929
Kitos pajamos
Finansinė ir investicinė veikla
-88-225
Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)
736216704
Pagautė
Netekimai
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
736216704
Pelno mokestis
368843
Grynasis pelnas (nuostoliai)
699415861

Balansas

Suma eurais (€)
2017-03-312016-12-31
Ilgalaikis turtas
1813218293
Nematerialus turtas
Materialus turtas
1813218293
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
186088380
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
978205
Per vienerius metus gautinos sumos
110367301
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
6594874
Turtas iš viso
3674026673
Nuosavas kapitalas
2535518361
Įstatinis kapitalas
25002500
Perkainavimo rezervas (rezultatai)
Rezervai
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
2285515861
Dotacijos subsidijos
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
113858312
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
35944711
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
77913601
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:
3674026673
Direktoriaus/savininko garantija
Taip
Papildomi priedai
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
joles
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
2800€
Terminas:
42 mėn.
Rizikos balas:
d
Palūkanų norma:
27%
Investuotojų palūkanų norma:
23.25%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
2 800€
Paskolos terminas
42 mėn.
Palūkanų norma
27%
Paskolos paskirtis
Paskolų refinansavimui
Progresas
100%
Vid. palūkanų norma
23.25% pasiūlyta 126 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-05-25 17:30:01
Aukcionas baigiasi už
14 min.
Registracijos data
2017-05-24
Amžius
41
Lytis
Moteris
Miestas
Vilnius
Vedybinis statusas
Nevedęs/netekėjusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
0
Būsto tipas
Nuosavas
Išsilavinimas
Magistras
Pareigos
Skyriaus vedėja / Head of the department
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
72 ir daugiau
Darbo stažas (metais)
22
Grynosios pajamos
711 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
831 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
120 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
29% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
Putiokinas
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
1500€
Terminas:
30 mėn.
Rizikos balas:
d
Palūkanų norma:
27%
Investuotojų palūkanų norma:
25.96%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
1 500€
Paskolos terminas
30 mėn.
Palūkanų norma
27%
Paskolos paskirtis
Automobiliui
Progresas
100%
Vid. palūkanų norma
25.96% pasiūlyta 96 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-05-26 09:00:02
Aukcionas baigiasi už
15 val.
Registracijos data
2017-05-24
Amžius
19
Lytis
Vyras
Miestas
Žibavičiai
Vedybinis statusas
Nevedęs/netekėjusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
0
Būsto tipas
Gyvenu pas tėvus
Išsilavinimas
Vidurinis
Pareigos
Betonuotojas / Concrete worker
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
03
Darbo stažas (metais)
1
Grynosios pajamos
610 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
610 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
0 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
12% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2016-07-16

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
Piene
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
750€
Terminas:
24 mėn.
Rizikos balas:
d
Palūkanų norma:
27%
Investuotojų palūkanų norma:
21.85%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
750€
Paskolos terminas
24 mėn.
Palūkanų norma
27%
Paskolos paskirtis
Namų remontui
Progresas
100%
Vid. palūkanų norma
21.85% pasiūlyta 43 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-05-26 11:30:01
Aukcionas baigiasi už
18 val.
Registracijos data
2017-05-25
Amžius
35
Lytis
Moteris
Miestas
Utenos r.
Vedybinis statusas
Kita
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
3
Būsto tipas
Gyvenu pas tėvus
Išsilavinimas
Vidurinis
Pareigos
Virėja / Cook
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
18
Darbo stažas (metais)
10
Grynosios pajamos
336 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
350 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
14 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
17% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2016-07-08

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
alkra
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
1600€
Terminas:
51 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
24%
Investuotojų palūkanų norma:
21.41%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
1 600€
Paskolos terminas
51 mėn.
Palūkanų norma
24%
Paskolos paskirtis
Paskolų refinansavimui
Progresas
100%
Vid. palūkanų norma
21.41% pasiūlyta 68 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-05-26 11:00:01
Aukcionas baigiasi už
17 val.
Registracijos data
2017-05-25
Amžius
36
Lytis
Vyras
Miestas
Vaišviliškių km. Anykščių r.
Vedybinis statusas
Vedęs/ištekėjusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
2
Būsto tipas
Nuosavas
Išsilavinimas
Profesinis išsilavinimas
Pareigos
Ūkio darbuotojas / Farm worker
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
72 ir daugiau
Darbo stažas (metais)
14
Grynosios pajamos
300 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
400 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
100 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
39% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2016-12-15

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
Mindaugasbla123
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
560€
Terminas:
48 mėn.
Rizikos balas:
d
Palūkanų norma:
27%
Investuotojų palūkanų norma:
24.58%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
560€
Paskolos terminas
48 mėn.
Palūkanų norma
27%
Paskolos paskirtis
Vartojimui
Progresas
100%
Vid. palūkanų norma
24.58% pasiūlyta 45 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-05-26 10:54:47
Aukcionas baigiasi už
17 val.
Registracijos data
2017-05-25
Amžius
22
Lytis
Vyras
Miestas
Vilnius
Vedybinis statusas
Nevedęs/netekėjusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
0
Būsto tipas
Gyvenu pas tėvus
Išsilavinimas
Profesinis išsilavinimas
Pareigos
Krovėjas / Stevedore
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
09
Darbo stažas (metais)
0,6
Grynosios pajamos
382 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
600 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
218 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
40% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
Davle
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
4720€
Terminas:
48 mėn.
Rizikos balas:
d
Palūkanų norma:
27%
Investuotojų palūkanų norma:
32.79%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
4 720€
Paskolos terminas
48 mėn.
Palūkanų norma
27%
Paskolos paskirtis
Namų remontui
Progresas
100%
Vid. palūkanų norma
32.79% pasiūlyta 133 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-05-26 16:46:16
Aukcionas baigiasi už
23 val.
Registracijos data
2017-05-25
Amžius
26
Lytis
Moteris
Miestas
Šalčininkų r.
Vedybinis statusas
Vedęs/ištekėjusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
1
Būsto tipas
Nuosavas
Išsilavinimas
Vidurinis
Pareigos
Operatorė / Operator
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
03
Darbo stažas (metais)
3
Grynosios pajamos
578 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
642 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
64 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
39% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
virginija11
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
330€
Terminas:
12 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
20%
Investuotojų palūkanų norma:
10.85%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
330€
Paskolos terminas
12 mėn.
Palūkanų norma
20%
Paskolos paskirtis
Vartojimui
Progresas
100%
Vid. palūkanų norma
10.85% pasiūlyta 21 skolintojo
Aukciono pabaiga
2017-05-26 14:00:01
Aukcionas baigiasi už
20 val.
Registracijos data
2017-05-25
Amžius
52
Lytis
Moteris
Miestas
Kaunas
Vedybinis statusas
Vedęs/ištekėjusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
0
Būsto tipas
Nuosavas
Išsilavinimas
Magistras
Pareigos
Vyr.buhalterė / Senior accountant
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
72 ir daugiau
Darbo stažas (metais)
35
Grynosios pajamos
732 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
1 095 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
363 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
36% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
Jovita123
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
4330€
Terminas:
60 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
20%
Investuotojų palūkanų norma:
23.94%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
4 330€
Paskolos terminas
60 mėn.
Palūkanų norma
20%
Paskolos paskirtis
Automobiliui
Progresas
100%
Vid. palūkanų norma
23.94% pasiūlyta 144 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-05-26 16:43:42
Aukcionas baigiasi už
23 val.
Registracijos data
2017-05-25
Amžius
31
Lytis
Moteris
Miestas
Panevėžys
Vedybinis statusas
Išsiskyręs/išsiskyrusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
1
Būsto tipas
Gyvenu pas tėvus
Išsilavinimas
Magistras
Pareigos
Vadybininkė / Manager
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
60
Darbo stažas (metais)
5
Grynosios pajamos
531 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
653 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
122 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
38% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
Audre
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
2550€
Terminas:
36 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
20%
Investuotojų palūkanų norma:
18.49%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
2 550€
Paskolos terminas
36 mėn.
Palūkanų norma
20%
Paskolos paskirtis
Verslui
Progresas
100%
Vid. palūkanų norma
18.49% pasiūlyta 133 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-05-25 10:30:02
Registracijos data
2017-05-24
Amžius
26
Lytis
Moteris
Miestas
Vilnius
Vedybinis statusas
Nevedęs/netekėjusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
0
Būsto tipas
Gyvenu pas tėvus
Išsilavinimas
Vidurinis
Pareigos
Padavėja - barmenė / Waitress - bartender
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
03
Darbo stažas (metais)
6
Grynosios pajamos
281 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
281 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
0 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
36% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2016-01-30

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
b
+
Slapyvardis:
jukra
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
1300€
Terminas:
36 mėn.
Rizikos balas:
a
Palūkanų norma:
15%
Investuotojų palūkanų norma:
12.46%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
1 300€
Paskolos terminas
36 mėn.
Palūkanų norma
15%
Paskolos paskirtis
Namų remontui
Progresas
100%
Vid. palūkanų norma
12.46% pasiūlyta 64 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-05-25 11:30:01
Registracijos data
2017-05-24
Amžius
45
Lytis
Moteris
Miestas
Klaipėda
Vedybinis statusas
Išsiskyręs/išsiskyrusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
1
Būsto tipas
Nuosavas
Išsilavinimas
Magistras
Pareigos
Socialinė darbuotoja / Social worker
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
72 ir daugiau
Darbo stažas (metais)
20
Grynosios pajamos
372 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
530 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
158 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
39% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
a
+
Slapyvardis:
didic
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
340€
Terminas:
12 mėn.
Rizikos balas:
d
Palūkanų norma:
27%
Investuotojų palūkanų norma:
16.21%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
340€
Paskolos terminas
12 mėn.
Palūkanų norma
27%
Paskolos paskirtis
Automobiliui
Progresas
100%
Vid. palūkanų norma
16.21% pasiūlyta 33 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-05-25 14:30:02
Registracijos data
2017-05-11
Amžius
44
Lytis
Vyras
Miestas
Vilnius
Vedybinis statusas
Išsiskyręs/išsiskyrusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
1
Būsto tipas
Gyvenu pas tėvus
Išsilavinimas
Vidurinis
Pareigos
Vairuotojas / Driver
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
06
Darbo stažas (metais)
20
Grynosios pajamos
223 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
290 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
67 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
35% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2015-03-08

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
d
+
Slapyvardis:
Simaela
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
1110€
Terminas:
48 mėn.
Rizikos balas:
d
Palūkanų norma:
27%
Investuotojų palūkanų norma:
24.70%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
1 110€
Paskolos terminas
48 mėn.
Palūkanų norma
27%
Paskolos paskirtis
Namų remontui
Progresas
100%
Vid. palūkanų norma
24.70% pasiūlyta 58 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-05-25 13:30:01
Registracijos data
2017-05-24
Amžius
26
Lytis
Vyras
Miestas
Raseinių r.
Vedybinis statusas
Vedęs/ištekėjusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
1
Būsto tipas
Nuomojamas
Išsilavinimas
Vidurinis
Pareigos
Žemės ūkio darbuotojas / Agricultural worker
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
03
Darbo stažas (metais)
2
Grynosios pajamos
271 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
271 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
0 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
16% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2016-03-15

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
d
+
Slapyvardis:
Cepau
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
2120€
Terminas:
30 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
20%
Investuotojų palūkanų norma:
17.38%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
2 120€
Paskolos terminas
30 mėn.
Palūkanų norma
20%
Paskolos paskirtis
Namų remontui
Progresas
100%
Vid. palūkanų norma
17.38% pasiūlyta 123 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-05-25 09:00:02
Registracijos data
2017-05-23
Amžius
41
Lytis
Moteris
Miestas
Šiauliai
Vedybinis statusas
Vedęs/ištekėjusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
2
Būsto tipas
Nuosavas
Išsilavinimas
Profesinis išsilavinimas
Pareigos
Konsultantė / Consultant
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
72 ir daugiau
Darbo stažas (metais)
15
Grynosios pajamos
636 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
888 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
252 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
39% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Individuali veikla
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
b
+
Slapyvardis:
zick
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
3360€
Terminas:
60 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
20%
Investuotojų palūkanų norma:
18.49%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
3 360€
Paskolos terminas
60 mėn.
Palūkanų norma
20%
Paskolos paskirtis
Namų remontui
Progresas
100%
Vid. palūkanų norma
18.49% pasiūlyta 152 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-05-25 09:00:02
Registracijos data
2017-05-23
Amžius
32
Lytis
Moteris
Miestas
Kauno r.
Vedybinis statusas
Vedęs/ištekėjusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
1
Būsto tipas
Nuosavas
Išsilavinimas
Bakalauras
Pareigos
Savininkė / Owner
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
12
Darbo stažas (metais)
10
Grynosios pajamos
499 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
499 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
0 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
20% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Individuali veikla
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2013-05-23

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
b
+
Slapyvardis:
paslau
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
550€
Terminas:
12 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
20%
Investuotojų palūkanų norma:
10.72%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
550€
Paskolos terminas
12 mėn.
Palūkanų norma
20%
Paskolos paskirtis
Vartojimui
Progresas
100%
Vid. palūkanų norma
10.72% pasiūlyta 48 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-05-25 09:30:01
Registracijos data
2017-05-23
Amžius
28
Lytis
Vyras
Miestas
Kaunas
Vedybinis statusas
Vedęs/ištekėjusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
1
Būsto tipas
Kita
Išsilavinimas
Bakalauras
Pareigos
Darbų vadovas / Work manager
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
36
Darbo stažas (metais)
9
Grynosios pajamos
405 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
501 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
96 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
30% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2014-01-28

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
b
+
Slapyvardis:
ineta2
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
1100€
Terminas:
24 mėn.
Rizikos balas:
d
Palūkanų norma:
27%
Investuotojų palūkanų norma:
20.15%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
1 100€
Paskolos terminas
24 mėn.
Palūkanų norma
27%
Paskolos paskirtis
Paskolų refinansavimui
Progresas
100%
Vid. palūkanų norma
20.15% pasiūlyta 77 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-05-25 11:00:01
Registracijos data
2017-05-23
Amžius
41
Lytis
Moteris
Miestas
Vilnius
Vedybinis statusas
Vedęs/ištekėjusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
1
Būsto tipas
Kita
Išsilavinimas
Profesinis išsilavinimas
Pareigos
Sukirpėja / Cutter
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
15
Darbo stažas (metais)
22
Grynosios pajamos
839 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
1 108 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
269 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
30% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2016-07-22

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
d
+
Slapyvardis:
jalma
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
1000€
Terminas:
24 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
20%
Investuotojų palūkanų norma:
16.14%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
1 000€
Paskolos terminas
24 mėn.
Palūkanų norma
20%
Paskolos paskirtis
Paskolų refinansavimui
Progresas
100%
Vid. palūkanų norma
16.14% pasiūlyta 81 skolintojo
Aukciono pabaiga
2017-05-24 20:30:01
Registracijos data
2016-09-07
Amžius
48
Lytis
Moteris
Miestas
Aukštelkės k., Šiaulių r.
Vedybinis statusas
Vedęs/ištekėjusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
1
Būsto tipas
Gyvenu pas tėvus
Išsilavinimas
Vidurinis
Pareigos
Socialinė darbuotojo aistentė / Social worker assistant
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
36
Darbo stažas (metais)
30
Grynosios pajamos
272 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
361 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
89 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
40% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
b
+
Slapyvardis:
DTBC
Paskolos tipas:
/ Verslo
Suma:
3350€
Terminas:
12 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
15%
Investuotojų palūkanų norma:
15.00%
Užstatas:
 • Paskola
 • Veikla (trumpai)
 • Finansai
 • Užtikrinimo priemonės
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
3 350€
Paskolos terminas
12 mėn.
Palūkanų norma
15%
Paskolos paskirtis
Apyvartinėms lėšoms
Progresas
100%
Vid. palūkanų norma
15.00% pasiūlyta 130 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-06-07 13:25:19
Įmonės tipas
UAB
Sektorius
Statyba // Construction
Produktas/paslauga
Statyba // Construction
Verslo regionas
-
Veiklos periodas (metais)
5
Darbuotojų skaičius
3

Įmonės aprašymas

DTBC, UAB pagrindinė veikla –pastatų šiltinimas, mūro darbai, bei kiti pastatų statybos darbai. Įmonė veiklą pradėjo 2011 metas, už 2016 metus pardavimai – 98 tūkst. EUR. Įmonei reikalinga paskola apyvartinėms lėšoms papildyti. Už paskolą asmeniškai garantuoja įmonės vadovas. 

DTBC, UAB main activity – buildings insulation, masonry works and other construction works. Company was established in 2011, for 2016 its sales EUR 98 thousand. Company requires a loan for working capital financing. Loan is secured by the guaranty of the CEO.

Pelno (nuostolio) ataskaita

Suma eurais (€)
2016-12-312015-12-31
Pardavimo pajamos
98727149375
Pardavimo savikaina
2504413180
Bendrasis pelnas (nuostolis)
73683136195
Veiklos sąnaudos
64175115678
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
950820517
Kitos pajamos
3038182
Finansinė ir investicinė veikla
-3704-539
Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)
884220160
Pagautė
Netekimai
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
884220160
Pelno mokestis
6243095
Grynasis pelnas (nuostoliai)
821817065

Balansas

Suma eurais (€)
2016-12-312015-12-31
Ilgalaikis turtas
29173150
Nematerialus turtas
Materialus turtas
29173150
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
6314057514
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
52336641
Per vienerius metus gautinos sumos
4065428824
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
1725322049
Turtas iš viso
6605760664
Nuosavas kapitalas
6562957411
Įstatinis kapitalas
28962896
Perkainavimo rezervas (rezultatai)
Rezervai
14481448
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
6128553067
Dotacijos subsidijos
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
4283253
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
4283253
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:
6605760664
Direktoriaus/savininko garantija
Taip
Papildomi priedai
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
c
+
Slapyvardis:
Ryle
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
5950€
Terminas:
45 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
20%
Investuotojų palūkanų norma:
19.65%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
5 950€
Paskolos terminas
45 mėn.
Palūkanų norma
20%
Paskolos paskirtis
Paskolų refinansavimui
Progresas
100%
Vid. palūkanų norma
19.65% pasiūlyta 212 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-05-24 11:33:53
Registracijos data
2017-05-22
Amžius
45
Lytis
Moteris
Miestas
Vilnius
Vedybinis statusas
Nevedęs/netekėjusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
1
Būsto tipas
Nuosavas
Išsilavinimas
Vidurinis
Pareigos
Pardavimų vadovė / Sales manager
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
15
Darbo stažas (metais)
6
Grynosios pajamos
642 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
715 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
73 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
39% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2015-12-07

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
b
+
Slapyvardis:
Kamas
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
5510€
Terminas:
48 mėn.
Rizikos balas:
d
Palūkanų norma:
27%
Investuotojų palūkanų norma:
26.97%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
5 510€
Paskolos terminas
48 mėn.
Palūkanų norma
27%
Paskolos paskirtis
Namų remontui
Progresas
100%
Vid. palūkanų norma
26.97% pasiūlyta 230 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-05-24 17:03:53
Registracijos data
2017-05-22
Amžius
49
Lytis
Moteris
Miestas
Kaunas
Vedybinis statusas
Vedęs/ištekėjusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
1
Būsto tipas
Nuosavas
Išsilavinimas
Profesinis išsilavinimas
Pareigos
Manikiūrininkė / Manicurists
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
72 ir daugiau
Darbo stažas (metais)
15
Grynosios pajamos
1 547 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
2 125 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
578 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
37% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Individuali veikla
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2015-12-07

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
d
+
Slapyvardis:
dar1us
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
300€
Terminas:
12 mėn.
Rizikos balas:
d
Palūkanų norma:
27%
Investuotojų palūkanų norma:
15.61%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
300€
Paskolos terminas
12 mėn.
Palūkanų norma
27%
Paskolos paskirtis
Vartojimui
Progresas
100%
Vid. palūkanų norma
15.61% pasiūlyta 29 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-05-23 18:00:01
Registracijos data
2016-11-16
Amžius
33
Lytis
Vyras
Miestas
Klaipėdos r.
Vedybinis statusas
Vedęs/ištekėjusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
2
Būsto tipas
Nuosavas
Išsilavinimas
Profesinis išsilavinimas
Pareigos
Mechanizatorius / Mechanic
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
36
Darbo stažas (metais)
11
Grynosios pajamos
2 426 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
3 587 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
1 161 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
33% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
d
+
Slapyvardis:
gitaze
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
2200€
Terminas:
60 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
24%
Investuotojų palūkanų norma:
19.87%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
2 200€
Paskolos terminas
60 mėn.
Palūkanų norma
24%
Paskolos paskirtis
Vartojimui
Progresas
100%
Vid. palūkanų norma
19.87% pasiūlyta 104 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-05-23 18:00:01
Registracijos data
2017-05-22
Amžius
35
Lytis
Moteris
Miestas
Trakų r.
Vedybinis statusas
Vedęs/ištekėjusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
1
Būsto tipas
Nuosavas
Išsilavinimas
Bakalauras
Pareigos
Mokytoja / Teacher
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
72 ir daugiau
Darbo stažas (metais)
13
Grynosios pajamos
645 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
953 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
308 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
40% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
c
+
Slapyvardis:
lenov
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
1870€
Terminas:
36 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
24%
Investuotojų palūkanų norma:
20.44%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
1 870€
Paskolos terminas
36 mėn.
Palūkanų norma
24%
Paskolos paskirtis
Namų remontui
Progresas
100%
Vid. palūkanų norma
20.44% pasiūlyta 125 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-05-23 14:30:01
Registracijos data
2017-05-22
Amžius
20
Lytis
Vyras
Miestas
Šalčininkai
Vedybinis statusas
Nevedęs/netekėjusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
0
Būsto tipas
Gyvenu pas tėvus
Išsilavinimas
Vidurinis
Pareigos
Salės darbuotojas / Hall worker
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
09
Darbo stažas (metais)
0.9
Grynosios pajamos
410 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
410 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
0 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
20% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
c
+
Slapyvardis:
simnijole
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
1090€
Terminas:
60 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
20%
Investuotojų palūkanų norma:
16.38%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
1 090€
Paskolos terminas
60 mėn.
Palūkanų norma
20%
Paskolos paskirtis
Vartojimui
Progresas
100%
Vid. palūkanų norma
16.38% pasiūlyta 74 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-05-23 13:30:01
Registracijos data
2017-05-22
Amžius
54
Lytis
Moteris
Miestas
Radviliškio r.
Vedybinis statusas
Vedęs/ištekėjusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
1
Būsto tipas
Nuosavas
Išsilavinimas
Bakalauras
Pareigos
Specialistė / Specialist
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
60
Darbo stažas (metais)
32
Grynosios pajamos
404 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
538 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
134 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
31% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
b
+
Slapyvardis:
andriusO
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
2970€
Terminas:
48 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
24%
Investuotojų palūkanų norma:
20.96%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
2 970€
Paskolos terminas
48 mėn.
Palūkanų norma
24%
Paskolos paskirtis
Vartojimui
Progresas
100%
Vid. palūkanų norma
20.96% pasiūlyta 149 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-05-23 13:00:02
Registracijos data
2017-05-22
Amžius
27
Lytis
Vyras
Miestas
Šalčininkų r.
Vedybinis statusas
Nevedęs/netekėjusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
1
Būsto tipas
Gyvenu pas tėvus
Išsilavinimas
Vidurinis
Pareigos
Kasininkas / Cashier
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
06
Darbo stažas (metais)
2
Grynosios pajamos
371 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
404 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
33 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
35% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2015-06-26

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
c

Išbandyk FinBee

> pasiskolinkarba> investuok
Pranešti apie klaidą