Finbee veiklos ataskaitas ir vartojimo bei verslo paskolų portfelių apžvalgas rasite naujoje skiltyje Ataskaitos.

Sutelkinio finansavimo platformos UAB “Finansų bitė verslui” statistiką galite parsiųsti čia.

Įsipareigojimų neįvykdymo rodikliai

Faktinis paskolų įsipareigojimų neįvykdymo rodiklis pagal rizikos grupes

36 mėn. vidurkis (2021-2023) 2021 2022 2023
Neįvykdyta Iš viso Neįvykdyta Iš viso Neįvykdyta Iš viso
A* 0.00% 0 2 0 4 0 4
A 0.77% 2 516 7 510 3 545
B 3.77% 75 2467 124 2160 60 2362
C 7.82% 66 1762 240 1906 186 2609
D 15.76% 122 1330 308 1297 221 1538
36 mėn. vidurkis (2021-2023) 2021 2022 2023
Neįvykdyta Iš viso Neįvykdyta Iš viso Neįvykdyta Iš viso
A* 0.00% 0 2 0 4 0 4
A 0.71% 2 516 6 508 3 545
B 3.74% 75 2376 114 2080 57 2214
C 7.25% 66 1219 130 1298 100 1579
D 15.56% 122 1324 306 1295 202 1460
36 mėn. vidurkis (2021-2023) 2021 2022 2023
Neįvykdyta Iš viso Neįvykdyta Iš viso Neįvykdyta Iš viso
A* 0.00% 0 0 0 0 0 0
A 16.67% 0 0 1 2 0 0
B 4.84% 0 91 10 80 3 148
C 8.81% 0 543 110 608 86 1030
D 41.45% 0 6 2 2 19 78

Rodikliai apskaičiuojami naudojant nesutampančius 12 mėnesių stebėjimo intervalus, išvedant aritmetinį visą ankstesnį stebėjimo laikotarpį stebėtą vienų metų įsipareigojimų neįvykdymo rodiklių vidurkį:
vardiklį sudaro 12 mėnesių stebėjimo intervalo pradžioje stebėtų paskolų, kurių įpareigojimai vykdomi, skaičius;
skaitiklis apima visas į vardiklį įtrauktas paskolas, su kuriomis 12 mėnesių stebėjimo intervale buvo susijęs bent vienas įsipareigojimų neįvykdymo atvejis.

Paskolos, kurių mokėjimas 12 mėnesių stebėjimo laikotarpiu pagal mokėjimo grafiką nenumatytas, į skaičiavimą, naudojamą to laikotarpio įsipareigojimų neįvykdymo rodikliui apskaičiuoti, nėra įtraukiamos.

Naudojamo ankstesnių laikotarpių duomenų stebėjimo trukmė - 36 mėnesiai.

Paskolos įsipareigojimų neįvykdymu laikomas atvejis, kai įvyko vienas arba abu šie įvykiai:
sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas mano, kad projekto savininkas greičiausiai nesumokės visos sumos arba kitaip neįvykdys savo kreditinių įsipareigojimų, susijusių su atitinkama paskola, nesiimant tam tikrų veiksmų, kaip antai užtikrinimo priemonių realizavimo;
projekto savininkas daugiau kaip 90 dienų vėluoja įvykdyti bet kokį su atitinkama paskola susijusį reikšmingą kreditinį įsipareigojimą.

UAB Finansų bitė verslui tikėtinų įsipareigojimų neįvykdymo rodiklių pagal rizikos kategorijas įverčius grindžia faktiniais paskolų įsipareigojimų neįvykdymo rodikliais pagal rizikos kategorijas.

A* A B C D
0.00% 16.67% 4.84% 8.81% 41.45%

Apie mus rašo