Privatumo pranešimas

Šiame privatumo pranešime mes, FinBee, pateikiame informaciją apie tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, Jums lankantis mūsų svetainėje bei naudojantis mūsų paslaugomis.

Pirmą kartą Jums apsilankius mūsų svetainėje, prašysime Jus sutikti su slapukų naudojimu, šiame pranešime numatytomis sąlygomis.

Mūsų svetainėje įdiegti privatumo kontrolės nustatymai, kurie suteikia Jums galimybę nuspręsti, kaip tvarkysime Jūsų asmens duomenis. Naudodamiesi privatumo nustatymais, galite nustatyti, ar pageidaujate gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

Šiame pranešime rasite atsakymus į šiuos klausimus:

(a)     kaip naudojame Jūsų duomenis;

(b)     kam ir kada teikiame Jūsų duomenis;

(c)      kaip ilgai saugome Jūsų duomenis;

(d)     kokia yra mūsų tiesioginės rinkodaros politika;

(e)     kokias teises turite, susijusias su Jūsų duomenimis;

(f)      kaip naudojame slapukus;

(g)     į ką dar turėtumėte atkreipti dėmesį.

Turėdami klausimų ar norėdami pasinaudoti bet kuria iš šiame pranešime nurodytų Jūsų teisių, galite kreiptis svetainėje www.finbee.lt nurodytais būdais.

Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu susiekti galite el. paštu: [email protected].

 1. Kaip naudojame Jūsų duomenis?

1.1.      Šioje dalyje rasite žemiau nurodytą informaciją:

(a)     duomenų kategorijas, kurias tvarkome;

(b)     tuo atveju, jeigu duomenis gauname ne iš Jūsų, informaciją apie tokių duomenų šaltinius;

(c)      tikslus, kurių siekdami tvarkome Jūsų duomenis; bei

(d)     duomenų tvarkymo teisinius pagrindus.

1.2.      Mes tvarkome informaciją apie Jūsų naudojimąsi mūsų svetaine bei mūsų teikiamomis paslaugomis („naudojimosi duomenys“). Naudojimosi duomenys gali apimti Jūsų IP adresą, geografinę vietovę, naršyklės tipą ir versiją, operacinę sistemą, nukreipimo šaltinį, lankymosi svetainėje trukmę, peržiūrėtus puslapius, naršymo svetainėje kelius, o taip pat informaciją apie naudojimosi paslaugomis laikotarpius, dažnumą. Šiuos duomenis gauname slapukų ar panašių technologijų pagalba. Šiuos duomenis tvarkome norėdami geriau suprasti Jūsų naudojimąsi svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis. Šiuos duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami stebėti ir tobulinti svetainę bei joje teikiamas paslaugas.

1.3.      Mes tvarkome Jūsų prieigos duomenis („prieigos duomenys“). Prieigos duomenys gali apimti Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, gimimo datą ir kitus duomenis, Jūsų pateikiamus registracijos metu. Šiuos duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų. Prieigos duomenis tvarkome svetainės administravimo, paslaugų teikimo, svetainės ir teikiamų paslaugų saugumo užtikrinimo tikslais bei komunikacijai su Jumis. Šiuos duomenis tvarkome sutarties tarp Jūsų ir mūsų vykdymo tikslu (arba, Jūsų pageidavimu, imantis veiksmų, tokios sutarties sudarymui), o taip pat teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami tinkamai administruoti svetainę ir su ja susijusią mūsų veiklą.

1.4.      Mes tvarkome informaciją, susijusią su paslaugomis, Jums kreipiantis dėl paskolos gavimo („paskolos gavėjo duomenys“). Paskolos gavėjo duomenys gali apimti Jūsų vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, lytį, kontaktinę informaciją, adresą, šeimyninę padėtį, duomenis apie sutuoktinį, išsilavinimas, duomenis apie darbovietę, duomenis apie turtą (nekilnojamas turtas, transporto priemonės), asmens tapatybės dokumento duomenis, banko sąskaitos duomenis, kreditingumo informaciją/informaciją apie Jūsų finansinius įsipareigojimus (aktyvios ir pasibaigusios paskolos tipas, sutarties pasirašymo data/pabaigos data, suma, mėnesinė įmoka, mokėjimų grafikas, pavėluotų įmokų skaičius, turimų paskolų mėnesinių įmokų dydis, susidariusių skolų kitoms įmonėms suma, paskutinės skolos apmokėjimo data), informaciją apie aktyvias paskolos paraiškas (paskolos tipas, paraiškos data, prašomos paskolos suma), paskutinių 4 (keturių) mėnesių banko sąskaitos išrašus, informaciją, ar asmuo yra nekredituotinų asmenų sąraše, informaciją apie šeimos finansinę padėtį. Didžiąją dalį šių duomenų gauname tiesiogiai iš Jūsų, tačiau pat juos galime gauti iš UAB Creditinfo Lietuva, VĮ Registrų centro (Gyventojų registro departamento), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, Lietuvos banko (Paskolų rizikos duomenų bazė, Nekredituotinų asmenų sąrašo informacinė sistema). Paslaugų gavėjo duomenis tvarkome, kad galėtume Jums suteikti paslaugas, kad galėtume tinkamai vykdyti paslaugų teikimo apskaitą bei, kad tinkamai vykdytume įsipareigojimus, kylančius iš mūsų veiklą reguliuojančių teisės aktų, įskaitant pareigą įvertinti mokumą, o taip pat pareigas, susijusias su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija bei pareigos „pažink klientą“ vykdymą. Šiuos duomenis tvarkome sutarties tarp Jūsų ir mūsų vykdymo tikslu (arba, Jūsų pageidavimu, imantis veiksmų, tokios sutarties sudarymui), o taip pat siekdami vykdyti pareigas, kylančias iš mūsų veiklą reguliuojančių teisės aktų.

1.5.      Mes tvarkome informaciją, susijusią su paskolą gauti pageidaujančių klientų veiksnumu („veiksnumo duomenys“). Veiksnumo duomenys apima iš VĮ Registrų centro tvarkomo Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro gaunamą informaciją apie asmens, pageidaujančio gauti paskolą, (ne)veiksnumą bei (ne)veiksnumo įregistravimo datą. Veiksnumo duomenis tvarkome siekdami išvengti neteisėtų sandorių sudarymo ir apsaugoti Jūsų esminius interesus. Šiuos duomenis tvarkome dėl svarbaus viešojo intereso priežasčių.

1.6.      Mes tvarkome informaciją, susijusią su paslaugomis, Jums kreipiantis dėl paskolos davimo („investuotojo duomenys“). Investuotojo duomenys gali apimti Jūsų kontaktinius duomenis, Jūsų banko sąskaitos duomenis, asmens kodą bei investavimo duomenis. Investuotojo duomenis tvarkome, kad galėtume Jums suteikti paslaugas bei, kad galėtume tinkamai vykdyti paslaugų teikimo apskaitą. Šiuos duomenis tvarkome sutarties tarp Jūsų ir mūsų vykdymo tikslu (arba, Jūsų pageidavimu, imantis veiksmų, tokios sutarties sudarymui), o taip pat teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami tinkamai administruoti svetainę ir su ja susijusią mūsų veiklą.

1.7.      Mes tvarkome informaciją, kurią pateikiate mums, pageidaudami gauti mūsų pranešimus bei naujienlaiškius el. paštu ar telefonu („pranešimų duomenys“). Šiuos duomenis tvarkome aktualių informacinių pranešimų bei naujienlaiškių siuntimui. Šiuos duomenis tvarkome su Jūsų sutikimu. Be to, tuo atveju, jei Jums jau teikėme paslaugas mūsų svetainėje ir tam neprieštaraujate, taip pat pranešimų duomenis tvarkysime teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami išlaikyti bei gerinti santykius su esamais klientais.

1.8.      Mes tvarkome informaciją, susijusią su bet kokia Jūsų siųsta komunikacija mums („komunikacijos duomenys“). Komunikacijos duomenys gali apimti tiek patį susirašinėjimo, skambučio turinį, tiek ir metaduomenis, susijusius su tokia komunikacija. Susirašinėjimo atveju, svetainė automatiškai sukuria metaduomenis, susijusius su Jūsų komunikacija, pateikiama svetainėje esančių formų pagalba. Komunikacijos duomenis tvarkome tam, kad susisiektume su Jumis, o taip pat apskaitos tikslais. Šiuos duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami tinkamai administruoti svetainę ir su ja susijusią mūsų veiklą, užtikrinti vienodos ir geros kokybės konsultavimo praktiką, konfliktinių situacijų tarp Jūsų ir mūsų darbuotojų nagrinėjimą.

1.9.      Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, nurodytus šiame pranešime, kai tai yra būtina pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus, nesvarbu kylančius pagal teisminę, administracinę ar kitą, neteisminę procedūrą. Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami apsaugoti ir užtikrinti mūsų, Jūsų ir kitų asmenų teises.

1.10.    Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, nurodytus šiame pranešime, kai tai yra būtina įsigyti ar turėti draudiminę apsaugą, valdyti rizikas ar profesionalių konsultacijų tikslais. Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami tinkamai apsaugoti savo veiklą nuo rizikų.

1.11.    Šalia konkrečių tikslų, nurodytų šioje pranešimo dalyje, mes taip pat galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai juos tvarkyti yra būtina, kad įvykdytume mums privalomas teisines prievoles, taip pat kai būtina apsaugoti gyvybinius Jūsų ar kitų fizinių asmenų interesus.

 1. Kam ir kada teikiame Jūsų duomenis?

2.1.      Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis UAB Creditinfo Lietuva, kurių pagalba galime įvertinti Jūsų mokumą, įsipareigojimų, sutarties sudarymo, jos vykdymo riziką, o taip pat siekiant valdyti įsiskolinimus. Sutarties su mumis pažeidimo atveju, Jūsų asmens duomenys taip pat bus perduodami UAB Creditinfo Lietuva siekiant, kad būtų saugomos ir ginamos pažeistos mūsų teisės ir teisėti interesai. Tokiu atveju bus pateikiama informacija, susijusi su konkrečios sutarties pažeidimu.

2.2.      Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis bet kuriai iš mūsų grupės bendrovių (įskaitant tiek mūsų dukterines bendroves, tiek ir mus kontroliuojančią bendrovę bei visas jos dukterines bendroves) tiek, kiek tai bus būtina tikslams, numatytiems šiame pranešime pasiekti.

2.3.      Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis mūsų draudikams bei profesionaliems konsultantams tiek, kiek tai bus būtina įsigyti ar turėti draudiminę apsaugą, valdyti rizikas, gauti profesionalias konsultacijas, ar pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus, nesvarbu kylančius pagal teisminę, administracinę ar kitą, neteisminę procedūrą.

2.4.      Finansiniai sandoriai, susiję su paslaugų teikimu svetainėje gali būti tvarkomi mūsų mokėjimo paslaugų teikėjų. Su mokėjimo paslaugų teikėjais dalijamės Jūsų paslaugų teikimo duomenimis tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina įsipareigojimų Jums vykdymo, pinigų pervedimo ir skundų bei užklausų, susijusių su tokiais mokėjimais ir pinigų pervedimų tvarkymo tikslais.

2.5.      Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis kitiems paslaugų teikėjams, konkrečių paslaugų teikimo tikslais, tiek, kiek tai yra būtina suteikti tokias paslaugas (pavyzdžiui, interneto svetainės prieglobos paslaugų teikėjai, platformą ir serverius teikiantys ir jų priežiūrą atliekantys asmenys, skambučių centrai, el. pašto paslaugų teikėjai, o taip pat skolų išieškojimo bendrovės). Pasitelkdami subrangovus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

2.6.      Jums sutikus, Jūsų asmens duomenis galime perduoti ir mūsų partneriams, kurie susisieks su Jumis ir pateiks alternatyvų paskolos ar vartojimo kredito pasiūlymą.

2.7.      Šalia konkrečių Jūsų asmens duomenų galimo atskleidimo atvejų, nurodytų šioje pranešimo dalyje, mes taip pat galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, kai toks atskleidimas yra būtinas, kad įvykdytume mums privalomas teisines prievoles, taip pat kai būtina apsaugoti gyvybinius Jūsų ar kitų fizinių asmenų interesus.

2.8.      Šioje dalyje nurodyti asmenys gali būti įsisteigę ir už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Tuo atveju, jeigu perduosime Jūsų asmens duomenis tokiems asmenims, mes imsimės visų reikiamų, teisės aktuose numatytų priemonių, siekdami užtikrinti, kad Jūsų teisė į privatumą ir toliau būtų tinkamai saugoma.

 1. Kaip ilgai saugome Jūsų duomenis?

3.1.      Jūsų asmens duomenis bet kuriuo tikslu ar tikslais tvarkome ne ilgiau, nei tai yra būtina tam konkrečiam tikslui ar tikslams. Bet kuriuo atveju:

(a)     prieigos duomenys saugomi ne ilgiau kaip 5 (penkerius) metus nuo Jūsų paskutinio aktyvaus veiksmo paskyroje (tuo atveju, jeigu vartotojo sąskaitoje nėra lėšų);

(b)     paskolos gavėjo duomenys ir veiksnumo duomenys saugomi ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų nuo sutarties tarp mūsų, paskolos gavėjo ir paskolos davėjo visiško įvykdymo dienos; arba ne ilgiau kaip 1 (vieneri) metai nuo atsisakymo suteikti paskolą dienos (tiesa, duomenis privalėsime saugoti 8 (aštuonerius) metus, jei atsisakymo priežastis bus susijusi su LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatų vykdymu);

(c)      investuotojo duomenys saugomi ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų nuo sutarties tarp mūsų, paskolos gavėjo ir paskolos davėjo visiško įvykdymo dienos;

(d)     pranešimų duomenys saugomi ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus nuo sutikimo davimo dienos arba, tuo atveju, jei pranešimai siunčiami esamiems klientams, siekiant išlaikyti bei gerinti santykius su esamais klientais, 2 (dvejus) metus nuo atitinkamų paslaugų teikimo pabaigos;

(e)     komunikacijos duomenys saugomi ne ilgiau kaip 2 (du) mėnesius nuo komunikacijos pabaigos.

3.2.      Tam tikrais atvejais neturime galimybių iš anksto nurodyti konkrečius periodus, kiek saugosime Jūsų asmens duomenis. Pavyzdžiui naudojimosi duomenys bus saugomi tiek, kiek jie bus reikalingi konkretiems jų tvarkymo tikslams.

3.3.      Nepaisant aukščiau šioje pranešimo dalyje nurodytų terminų, mes turime teisę saugoti Jūsų asmens duomenis, kai toks jų saugojimas yra būtinas, kad įvykdytume mums privalomus teisinius įsipareigojimus, taip pat kai būtina apsaugoti gyvybinius Jūsų ar kitų fizinių asmenų interesus.

 1. TIESIOGINĖ RINKODARA

4.1.      Jums sutikus, siųsime rinkodaros pranešimus el. paštu ir (arba) SMS, o taip pat susisieksime telefonu tam, kad informuotume Jus apie mūsų naujienas.

4.2.      Taip pat jeigu Jums jau teikėme paslaugas ir tam neprieštaraujate, taip pat informuosime Jus apie kitus mūsų produktus, kurie galėtų būti Jums aktualūs bei informaciją, susijusią su jais.

4.3.      Galite atsisakyti rinkodaros pranešimų gavimo bet kuriuo metu.

4.4.      Tai galite padaryti:

(a)     paspaudžiant atitinkamą nuorodą bet kuriame gautame rinkodaros pranešime;

(b)     susisiekiant su mumis svetainėje www.finbee.lt nurodytais būdais.

4.5.      Atlikus bet kurį iš aukščiau nurodytų veiksmų, Jūsų profilį atnaujinsime, kad užtikrintume, jog ateityje mūsų rinkodaros pranešimų nebegautumėte.

4.6.      Atkreipiame dėmesį, kad kadangi mūsų veiklą sudaro gausybė tarpusavyje susijusių paslaugų, gali prireikti kelių dienų, kol visos sistemos bus atnaujintos, todėl rinkodaros pranešimus galite gauti ir toliau tuo laikotarpiu, kol Jūsų prašymas yra vis dar vykdomas.

4.7.      Rinkodaros pranešimų atsisakymas nesustabdys pranešimų, tiesiogiai susijusių su paslaugų Jums teikimu.

 1. Jūsų teisės

5.1.      Šioje pranešimo dalyje pateikiame Jums apžvalgą teisių, kurias turite remiantis duomenų apsaugos teisės aktais. Kadangi kai kurių teisių įgyvendinimas yra komplikuotas, šiame pranešime pateikiame tik pagrindinius jų aspektus. Kviečiame susipažinti su aktualiais teisės aktais bei priežiūros institucijų gairėmis tam, kad turėtumėte pilną informaciją apie šias teises.

5.2.      Pagrindinės Jūsų teisės, kurias suteikia duomenų apsaugos teisės aktai, yra šios:

(a)     teisė susipažinti su duomenimis;

(b)     teisė reikalauti ištaisyti duomenis (didžiąją dalį su šia teisę susijusių veiksmų galite atlikti prisijungę prie paskyros);

(c)      teisė reikalauti ištrinti duomenis;

(d)     teisė apriboti duomenų tvarkymą;

(e)     teisė nesutikti su duomenų tvarkymu;

(f)      teisė į duomenų perkeliamumą;

(g)     teisė pateikti skundą priežiūros institucijai;

(h)     teisė atšaukti sutikimą.

5.3.      Teisė susipažinti su duomenimis. Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą ar tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis, o, tvarkymo atveju, turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir tam tikra papildoma informacija. Ši papildoma informacija apima duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas, duomenų gavėjus. Išskyrus atvejus, kai tai pažeistų kitų asmenų teises ir laisves, Jūsų prašymu, pateiksime Jums kopiją Jūsų asmens duomenų. Pirmąją kopiją pateiksime nemokamai, tačiau už papildomas kopijas galime prašyti pagrįsto mokesčio, administracinėms išlaidoms padengti.

5.4.      Teisė reikalauti ištaisyti duomenis. Jūs turite teisę reikalauti, kad Jūsų netikslūs asmens duomenys būtų ištaisyti, o, atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus, neišsamūs duomenys – papildyti.

5.5.      Tam tikrais atvejais Jūs turite teisę reikalauti, kad būtų ištrinti Jūsų asmens duomenys. Šios situacijos apima atvejus, kai: (i) asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo tvarkomi; (ii) atšaukiate savo duotą sutikimą ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; (iii) nesutinkate su duomenų tvarkymu remdamiesi aktualių teisės aktų nuostatomis; (iv) duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu; (v) duomenys tvarkomi neteisėtai. Tiesa, atkreipiame dėmesį, kad tam tikrais atvejais šia teise pasinaudoti negalėsite dėl taikomų išimčių. Tokios išimtys apima atvejus, kai duomenys yra būtini siekiant: (i) pasinaudoti saviraiškos ir informacijos laisve; (ii) laikytis mums privalomų teisinių įsipareigojimų; (iii) pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.

5.6.      Tam tikrais atvejais Jūs turite teisę apriboti duomenų tvarkymą. Šios situacijos apima atvejus, kai: (i) ginčijate duomenų tikslumą; (ii) duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau Jūs nenorite, kad jie būtų ištrinti; (iii) mums asmens duomenys nebėra reikalingi, tačiau Jums tokie duomenys yra reikalingi pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus; (iv) Jūs prieštaravote duomenų tvarkymui, viešojo intereso ar teisėto intereso pagrindais, kol bus įvertintas Jūsų prieštaravimo pagrįstumas. Jūsų duomenų tvarkymo apribojimo atveju mes ir toliau saugosime Jūsų duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, išskyrus: (i) su Jūsų sutikimu; (ii) pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus; (iii) kitų asmenų teisių apsaugai; (iv) svarbaus viešojo intereso tikslais.

5.7.      Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, remdamiesi Jūsų konkrečia situacija, tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenis tvarkome viešojo intereso tikslais arba mūsų ar trečiųjų šalių teisėto intereso pagrindu. Jums paprieštaravus dėl tokio Jūsų asmens duomenų tvarkymo, mes nebetvarkysime Jūsų aktualių asmens duomenų nebent galėsime įrodyti, kad tokie Jūsų duomenys yra tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves. Taip pat, galėsime toliau tvarkyti tokius duomenis siekdami pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.

5.8.      Jūs bet kuriuo metu turite teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais). Jums paprieštaravus dėl tokio Jūsų asmens duomenų tvarkymo, mes nebetvarkysime Jūsų aktualių asmens duomenų šiuo tikslu.

5.9.      Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu mokslinių ar istorinių tyrimų ar statistiniais tikslais. Jums paprieštaravus dėl tokio Jūsų asmens duomenų tvarkymo, mes nebetvarkysime Jūsų aktualių asmens duomenų šiuo tikslu nebent galėsime įrodyti, kad tokie Jūsų duomenys yra būtini užduočiai, vykdomai dėl viešojo intereso priežasčių.

5.10.    Teisė į duomenų perkeliamumą. Ta apimtimi, kiek mūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra:

(a)     sutikimas; arba

(b)     sutarties vykdymas ar veiksmai atliekami Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį,

turite teisę gauti Jūsų asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Tiesa, šia teise negalėsite pasinaudoti, jeigu tai turės neigiamą poveikį kitų asmenų teisėms ir laisvėms.

5.11.    Tuo atveju, jeigu manote, kad mes tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame duomenų apsaugos teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt.

5.12.    Tai atvejais, kai duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Jūsų sutikimas, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos Jūsų duomenų tvarkymo iki atšaukimo teisėtumui.

5.13.    Šalia konkrečių priemonių, nurodytų šioje pranešimo dalyje ar svetainėje, Jūs taip pat galite pasinaudoti bet kuria iš šioje pranešimo dalyje minimų teisių kreipdamiesi į mus svetainėje www.finbee.lt nurodyta kontaktine informacija.

 1. Apie slapukus

6.1.      Slapukai tai mažos apimties tekstiniai failai, veikiantys kaip Jūsų identifikatoriai, kuriuos svetainės serveris siunčia į Jūsų naršyklę ir kurie yra saugojami Jūsų naršyklėje. Kiekvieną kartą naršyklei kreipiantis į svetainės serverį, toks identifikatorius yra siunčiamas atgal į svetainės serverį.

6.2.      Įprastai slapukuose nėra jokios informacijos, kuri galėtų identifikuoti vartotoją, tačiau Jūsų asmens duomenys, kuriuos tvarkome, gali būti siejami su informacija, gauta ir saugoma slapukų pagalba.

 1. Slapukai, kuriuos naudojame

Svetainėje naudojame keturių pagrindinių paskirčių slapukus:

(a)     Būtinieji slapukai – naudojami tam, kad užtikrinti tinkamą svetainės veikimą, vartotojų bei jų duomenų saugumą, kokybišką klientų aptarnavimą, lengvą paskyros sukūrimą;

(b)     Funkciniai slapukai – leidžia naršyti mūsų svetainėje ir naudotis jos funkcijomis;

(c)      Analitiniai slapukai – naudojami tam, kad galėtume atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda mums pagerinti svetainės naudotojų patirtį, analizuoti sistemos naudojimą ir pagal tai tobulinti savo teikiamas paslaugas;

(d)     Rinkodaros slapukai – naudojami stebėti vartotojų elgseną bei pagal tai optimizuoti reklamines kompanijas.

 1. Slapukai, kuriuos naudoja mūsų paslaugų teikėjai

8.1.      Mūsų paslaugų teikėjai tai pat naudoja slapukus, kurie taip pat gali būti talpinami Jūsų kompiuteryje, kai Jūs lankotės mūsų svetainėje.

8.2.      Mes naudojame:

(a)     Google Analytics slapukus, tam, kad galėtume stebėti savo svetainės lankomumą. Šiuo tikslu naudojami slapukai mums padeda pastebėti svetainės sutrikimus, taip pat matuoti svetainės pralaidumą. Su Google Analytics privatumo pranešimu galite susipažinti čia;

(b)     Doubleclick slapukus, tam, kad valdytume reklamos parodymus mūsų vartotojams. Šiuo tikslu naudojami slapukai mums padeda atskirti vartotojus, kurie naudojasi mūsų paslaugomis ir sumažinti arba visiškai sustabdyti reklamos rodymą jiems. Su Doubleclick privatumo pranešimu galite susipažinti čia;

(c)      Facebook slapukus, tam, kad valdytume reklamos parodymus mūsų vartotojams. Šiuo tikslu naudojami slapukai mums padeda atskirti vartotojus, kurie naudojasi mūsų paslaugomis ir sumažinti arba visiškai sustabdyti reklamos rodymą jiems. Su Facebook privatumo pranešimu galite susipažinti čia;

(d)     Google Tag Manager slapukus, tam, kad suvaldytume reklaminius slapukus. Šiuo tikslu naudojami slapukai mums padeda tinkamai paskirstyti reklamas vartotojams. Su Google Tag Manager privatumo pranešimu galite susipažinti čia.

(e)     Adform slapkus, tam, kad gautume statistinės informacijos apie svetainės lankymą ir galėtume įvertinti jūsų norą gauti reklamą. Šis slapukas negauna asmens duomenų iš paraiškų ar kitokiu būdu. Su Adform privatumo pranešimu galite susipažinti čia.

(f)      FinBee.lt slapkus, tam, kad užtikrintume sklandų ir saugų svetainės veikimą ir suteiktume Jums galimybę prisijungti prie savo paskyros, pasirinkti norimą svetainės kalbą ir pan. Šis slapukas negauna asmens duomenų iš paraiškų ar kitokiu būdu.

 1. Kaip galite valdyti slapukus?

9.1.      Dauguma internetinių naršyklių suteikia teisę naudotojams atsisakyti slapukų arba juos ištrinti. Priemonės tai padaryti gali skirtis, atsižvelgiant į konkrečią naršyklę bei konkrečią jos versiją. Aktualią informaciją apie tai, kaip blokuoti ar ištrinti slapukus galite pasiekti pačių naršyklių teikėjų svetainėse, pavyzdžiui Chrome; Firefox; Internet Explorer; Safari.

9.2.      Slapukų užblokavimas gali turėti neigiamą įtaką daugelio svetainių naudojimui.

9.3.      Užblokavę slapukus negalėsite naudotis visomis mūsų svetainės funkcijomis.

 1. Trečiųjų šalių svetainės

Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į ir iš partnerių, informacinių šaltinių, susijusių asmenų tinklapių. Prašome atkreipti dėmesį, kad kitų asmenų tinklalapiai, į kuriuos patenkate, rinkdamiesi nuorodas šioje svetainėje, turi savo privatumo politikas ir mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl šių privatumo politikų. Rekomenduojame susipažinti su šių kitų tinklalapių privatumo pranešimais prieš pateikiant jose bet kokius savo asmens duomenis.

 1. Vaikų asmens duomenys

11.1.    Mūsų svetainėje teikiamos paslaugos yra skirtos asmenims vyresniems nei 18 metų.

11.2.    Jaunesnių nei šioje dalyje nurodytas amžius asmenų asmens duomenys yra tvarkomi tik jeigu tai daryti sutikimą duoda vaiko tėvo pareigų turėtojas.

11.3.    Jeigu turėsime pagrįstų abejonių, kad tvarkome duomenis asmens, kuris yra jaunesnis nei šioje dalyje nurodytas amžius, be vaiko tėvo pareigų turėtojo sutikimo, tokio asmens duomenis ištrinsime iš duomenų bazių.

 1. Duomenų atnaujinimas

Prašome informuoti, jei Jūsų asmeninę informaciją, kurią tvarkome, reikia ištaisyti ar atnaujinti.

 1. Pranešimo pakeitimai

Bet kokie šio pranešimo pakeitimai bus skelbiami svetainėje ir, esant esminių pasikeitimų, apie juos Jus informuosime elektroniniu paštu.