Kaip išieškome paskolas?

Nemalonu turėti vėluojančių skolininkų. Sunkiai dirbame tam, kad Jūsų investicijos uždirbtų kuo geresnę grąžą ir rūpinamės Jūsų pinigų saugumu. Geriausias skolininkas tas, apie kurį pamiršti. :)

Naujovės: ką pakeitėme per 2021 metus?

Išieškojimo procesų optimizavimas leido pasiekti dar geresnių Finbee verslo paskolų išieškojimo rezultatų.

Efektyvesnis skolos valdymo procesas – automatizuoti pranešimai dėl sutarties nutraukimo verslo skolininkams užtikrina savalaikį ir efektyvų skolos valdymo procesą;

Skyrėme daugiau resursų išieškojimui – bent dieną vėluojančių paskolų kiekis portfelyje per 2021 m. IV ketvirtį sumažėjo nuo 15.53% iki 8.30%;

Pokyčiai ieškinių praktikoje – pakoregavome ieškinius pagal pasikeitusią teismų praktiką – neužsitęsia skolos priteisimo procesas, nereikia teikti apeliacinių skundų.

Operacijos: kaip dirbame su skolininkais?

Aktyviai dirbame prevenciškai – per pirmą šių metų pusmetį išsiuntėme 156.023 el. laiškus ir 44.796 SMS žinutes skolininkams.

Stebime antstolių darbą – nuolat bendraujame su antstoliais tiesiogiai, siekiant užtikrinti maksimaliai greitą išieškojimo procesą.

Stebime teismų praktiką ir priimame savalaikius pakeitimus – pasikeitus teismų praktikai, koregavome ieškinių formuluotes, siekdami, kad visada būtų priteisiamos negautos pajamos.

Išieškojimas Finbee

Kas vyksta nutraukus paskolos sutartį?

Nutraukus sutartį, ruošiame ieškinį teismui. Verslo paskolos su garantija atveju, išieškojimo procesas pradedamas ir iš asmeniškai garantavusio asmens. Ieškinį teismui patenkinus ir išdavus vykdomąjį raštą jį perduosime antstoliams.

Istoriškai paskolos išieškomos per penkis metus. Kiekvieno skolininko atvejis yra unikalus, kai kurios paskolos išieškomos per kelis mėnesius, kai kurios niekada nebus išieškotos.

Išieškojimo istorijos

Per septynis mūsų platformos veiklos metus turėjome ne vieną įdomią istoriją, susijusią su išieškojimu:

1. Išieškojimą kreipiame ir į sutuoktinį. Šią praktiką taikome ir tais atvejais, kai išieškojimas vykdomas iš asmens, garantavusio už įmonės paskolą;

2. Skolininkas grasino, kad skelbs įmonės bankrotą, jeigu perduosime išieškojimą antstoliams. Nesudvejojome, perdavėme išieškojimą antstoliams ir po 3 dienų atgavome 13.500 Eur;

3. Skolininkas pateikė prašymą nuimti areštus nuo sąskaitų, kad galėtų “kvėpuoti”. Arešto nenuėmėme ir kitą dieną išieškojome visą 5.000 Eur skolą;

4. Daug miško žemės prie Vilniaus valdantis fizinis asmuo atsisakė grąžinti paskolą. Areštavome valdomas žemes ir iškart atgavome 13.962 Eur skolą;

5. Didžiausia išieškota suma iš fizinio asmens – 19.380 Eur.

Tobulėjame: ką galime padaryti geriau?

Nesustojame vietoje ir siekiame dar kokybiškesnio išieškojimo proceso. Norėčiau pasidalinti mūsų artimiausiais planais, susijusiais su išieškojimo procesais:

Greitinsime ieškinių teikimo procesą – išieškojimo komandą papildė 2 nauji darbuotojai, viso jau turime 5. Tam, kad išieškojimo komandos darbas būtų efektyvesnis, dalį ieškinio teikimo proceso automatizuojame.

Teiksime specifinę informaciją investuotojams apie išieškojimo veiksmus – šabloniniai pranešimai apie atliktus išieškojimo veiksmus taupo išieškojimo komandos laiką, tačiau ne visada padeda susidaryti aiškų vaizdą apie realią situaciją. Planuojame pridėti galimybę išieškojimo specialistams pateikti platesnį komentarą apie skolininką. Pakeitimus įgyvendinti ketiname iki 2022 metų pabaigos.

Platformoje atskirsime procesines palūkanas nuo įprastinių – Planuojame padaryti atskyrimą atvaizdavime iki 2022 Q3.

Gerų investicijų!

Simas.

Taip pat gali būti įdomu