Smulkiam verslui skolins vertindami ikikrizinius veiklos rezultatus

Reaguojant į susiklosčiusią situaciją šalyje, „Invega“ smulkiam ir vidutiniam verslui (SVV) suteikia galimybių daugiau ir paprasčiau pasiskolinti per sutelktinio finansavimo platformas. Kol kas vienintelė platforma, per kurią tai galima padaryti – „Finbee Verslui“. Pastarieji prognozuoja, kad finansavimu galės pasinaudoti apie 400 SVV įmonių.

„Invega“ laikinai papildė sutelktinio finansavimo priemonės „Avietė“ sąlygas. Pagal jas, šalia jau esamų sąlygų, iki š. m. gruodžio 31 d. sutelktinio finansavimo platformos galės teikti paskolas, kurios iki 100 % gali būti finansuojamos iš „Avietės“ lėšų, bet  ne daugiau kaip 25 tūkst. Eur.

Per 6 mėnesių laikotarpį įmonė gali sudaryti dvi paskolos sutartis, todėl bendra, pagal atnaujintas programos sąlygas, suteiktų paskolų suma negalės būti didesnė nei 50 tūkst. Eur. Paskolos SVV įmonėms bus teikiamos ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui.

„Tai išties gera žinia visam smulkiam ir vidutiniam verslui Lietuvoje, leidžianti užtikrinti saugų finansavimą įmonėms šiuo mažai prognozuojamu laikotarpiu. Mums, kaip fintech sektoriaus atstovams, labai džiugu, kad valstybė bendradarbiauja ir leidžia prisidėti gelbėjant verslą bei suteikiant jam dar daugiau galimybių plėstis, – sako Audrius Griškevičius, „Finbee Verslui“ vadovas.

– Siekiame būti nuolatiniu verslo partneriu, tiek gerais, tiek sunkesniais laikais. Šiandien dauguma įmonių išgyvena ne lengvus laikus, todėl mes nuo balandžio 1 d. iki karantino laikotarpio pabaigos visoms naujoms paskoloms 30 proc. mažiname paskolos administravimo įkainius.“

A. Griškevičius taip pat pažymi, kad paskolos gavėjo gebėjimas vykdyti turtines prievoles bus vertinamas pagal turimus paskutinius duomenis iki š. m. kovo 1 d. Tai reiškia, kad atnaujintos sąlygos leis pretenduoti į paskolą ir toms SVV įmonėms, kurios dėl karantino patiria finansinių sunkumų – priverstos pradelsti mokėjimus VMI, Sodrai ar kitiems kreditoriams.

Pagal šią priemonę paskolos gali būti skiriamos tiek apyvartiniam kapitalui finansuoti, tiek investicijoms.

 

Ragina įmones paskubėti kreiptis

„Platforma jau yra užregistravusi per 100 įmonių prašymų dėl papildomo finansavimo. Skaičiuojame, kad pagal atnaujintas priemonės „Avietė“ sąlygas per mūsų platformą galima bus suteikti apie 200–400 paskolų smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms, tad siūlome kreiptis kiek įmanoma greičiau“, – pažymi A. Griškevičius.

„Sutelktinio finansavimo platformoje užsiregistravę investuotojai gali finansuoti viešai paskelbtą projektą, padėdami lėšų ieškantiems verslininkams. Tikiuosi, kad patogesnės skolinimosi sąlygos padės verslui įveikti sunkumus ir toliau sėkmingai vystyti veiklą, – teigia „Invegos“ vadovas Kęstutis Motiejūnas.  – Verslininkai ir toliau skatinami naudotis „Invega“ priemonėmis, padėsiančiomis įveikti susiklosčiusią situaciją. O visus investuotojus kviečiame per sutelktinio finansavimo platformą prisidėti prie verslo finansavimo ir taip padėti išgyventi šį sunkų laikotarpį.“

Taip pat verslai gali teikti paraiškas „Invega“ daliniam palūkanų kompensavimui ir kas mėnesį susigrąžinti apie pusę sumokėtų palūkanų. Priemonės „Avietė“ lėšos skolinamos paskolos gavėjui rinkos sąlygomis, t. y. paskola teikiama taikant sutelktinio finansavimo platformos nustatytą palūkanų normą.

Pagal įprastas priemonės „Avietė“ sąlygas (iki šiol galiojusias ir po š. m. gruodžio 31 d. galiosiančias), iš jos lėšų vienai paskolai skiriama ne daugiau kaip 10 tūkst. eurų ir sutelktinio finansavimo platformai finansuojama ne daugiau kaip 40 proc. paskolos sumos. Kita dalis turi būti finansuojama kitų finansuotojų lėšomis.

Pagrindinis Priemonės „Avietė“ tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams gauti finansavimą per sutelktinio finansavimo platformas jų vykdomiems verslo projektams įgyvendinti, sudarant galimybes SVV pasiskolinti rizikingiems verslo projektams. Iš viso programai skirta 5 mln. eurų.

  • Vienos paskolos suma, kurią SVV galės pasiskolinti paprasčiau, finansuojant iš „Avietės“ lėšų, didėja nuo 10 iki 25 tūkst. eurų. Galima sudaryti 2 paskolos sutartis per 6 mėn. laikotarpį.
  • „Finbee Verslui“ teiks paskolas, kurių finansavimas iš „Invega“ lėšų didėja nuo 40 iki 100 proc. Tai sutelktinio finansavimo platformai reiškia didesnį valstybės įsitraukimą, o įmonėms – daugiau galimybių pasiskolinti.
  • Platforma visoms naujoms paskoloms nuo balandžio 1 d. iki karantino laikotarpio pabaigos 30 % mažina verslo paskolų administravimo įkainius.
  • Pretenduoti į paskolą galės ir tos SVV įmonės, kurios dėl karantino patiria finansinių sunkumų.
  • SVV gali susigrąžinti apie pusę sumokėtų palūkanų.

Taip pat gali būti įdomu