Dažniausiai užduodami klausimai 

Apie lengvatinę valstybės paskolą „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ 

Dabar būtų sunku rasti bent vieną įmonę, kurios nebūtų palietusi COVID-19 krizė, pakeitusi įprastą darbo ritmą. Finansiniai iššūkiai neabejotinai tapo vieni tų, kuriuos spręsti reikia čia ir dabar. Laimei, išeičių tikrai yra, tereikia žinoti, kaip efektyviai jomis pasinaudoti.

Labiausiai COVID-19 paveiktos įmonės gali kreiptis dėl likvidumo paskolų. Tai tikrai gera žinia mūsų šalies verslui, leidžianti užtikrinti finansavimą šiuo sunkiai prognozuojamu laikotarpiu.

Sutelktinio finansavimo platforma „Finbee Verslui“ tapo pirmieji, kurie, pasirašę sutartį su Nacionaline plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA), pradėjo teikti šias lengvatines paskolas.

Tačiau įmonėms vis dar kyla daug klausimų. Aiškiai ir paprastai atsakome į dažniausiai Jūsų užduodamus klausimus dėl valstybės paramos pagal UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) skatinamąją priemonę „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“.

Į klausimus atsako:

· Audrius Griškevičius, „Finbee Verslui“ vadovas;
· Inga Beiliūnienė, Nacionalinės plėtros įstaigos „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) priemonių valdymo skyriaus vadovė, generalinio direktoriaus pavaduotoja.

Kas gali pretenduoti į šią paskolą?

Pasinaudoti šia priemone gali labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės bei verslininkai, kurie atitinka smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjekto statusą pagal Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą ir yra susidūrę su sunkumais dėl COVID-19 protrūkio.
– Šie SVV subjektai, palyginti su šių metų kovo 1 d., turi būti išlaikę bent 50 % darbuotojų, apyvarta turi būti sumažėjusi ne mažiau nei 30 %,
– SVV subjektas turi būti pateikęs savo 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį Registrų centrui, jei tokį turi teikti pagal priemonės aprašą,
– SVV subjektui nėra iškelta nemokumo byla ir jis tiesiogiai neveikia ginklų, šaudmenų, tabako, distiliuotų alkoholinių gėrimų gamybos bei prekybos ar azartinių lošimų organizavimo sektoriuose,
– SVV subjektas turi atitikti minimalius Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnyje nustatytus patikimų mokesčių mokėtojų kriterijus,
– SVV subjektai, kurie 2019 m. gruodžio 31 d. buvo sunkumų patiriančios įmonės, kaip apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, 2 straipsnio 18 punkte, negali gauti finansavimo.

Kaip skaičiuojamas apyvartos kritimas?

Apyvarta – tai apskaitytos įmonės pajamos už parduotas prekes ir paslaugas. Jeigu paraiška pildoma po gegužės 16 d., t. y. praėjus dviems mėnesiams po karantino įvedimo, skaičiuojant vidutinę mėnesio apyvartą, reikia bendrą apyvartos sumą už laikotarpį nuo 2020 m. kovo 16 d. iki gegužės 16 d. padalinti iš dviejų ir įrašyti gautą skaičių. Jeigu paraiška pildoma po birželio 16 d., t. y. praėjus trims mėnesiams po karantino įvedimo dienos, skaičiuojant vidutinę mėnesio apyvartą, reikia bendrą apyvartos sumą nuo kovo 16 d. iki birželio 16 d. padalinti iš trijų ir įrašyti gautą skaičių.
Gauta mėnesio apyvarta karantino laikotarpiu yra lyginama su 2019 metų apyvartos vidurkiu.

Ar galiu prasitęsti lengvatinės paskolos grąžinimo terminą?

Lengvatinės paskolos terminą galite prasitęsti iki iki 72 mėnesių. 

Paskolos pratęsimo mokesčiai:
Fiksuota metinė palūkanų norma Paskoloms priklausomai nuo Paskolos trukmės yra:
Paskolos trukmė iki 12 mėnesių (imtinai) – 0,1%
Paskolos trukmė nuo 13 mėnesių iki 36 mėnesių (imtinai) – 0,19%
Paskolos trukmė nuo 37 mėnesių iki 72 mėnesių (imtinai) – 0,69%

Paskolos sutarties administravimo mokestis:
2% nuo Paskolos, kai pasiskolintos sumos dydis yra iki 130.000 Eur (imtinai). Šis mokestis negali būti mažesnis kaip 130 Eur ir didesnis kaip 1.300 Eur.
1% nuo Paskolos, kai pasiskolintos sumos dydis yra daugiau kaip 130.000 Eur ir paraiška pateikta po birželio 25d.

Kam galima naudoti paskolą?

Paskola gali būti naudojama apyvartinėms lėšoms finansuoti, išskyrus nefinansuotinas išlaidas, t. y.: finansavimas negali būti skirtas:
– Išsimokėti dividendus, mažinti kapitalą išmokant lėšas dalyviams, supirkti savas akcijas ar atlikti kitokius mokėjimus iš kapitalo įmonių dalyviams, taip pat negali būti skirtas grąžinti arba suteikti paskolas įmonės dalyviams.
– Perfinansavimui, t. y. įmonės turimų įsipareigojimų finansų įstaigoms išankstiniam grąžinimui ar refinansavimui, taip pat įsipareigojimams kitiems asmenims pagal paskolos arba kreditavimo sutartis grąžinti anksčiau nei pagal nustatytą grafiką.
– Gyvenamiesiems butams (apartamentams) įsigyti ar investicijoms į gyvenamųjų butų (apartamentų) būklės pagerinimą.

Kokią sumą galima pasiskolinti?

Maksimalus paskolos dydis – 1 mln. eurų. Vienam paskolos gavėjui iš priemonės lėšų gali būti suteikiama viena paskola.

Ar reikalingas užstatas paskolai gauti?

Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams teikiamos be užstato.

Kada reikia pradėti grąžinti lengvatinę paskolą?

Paskola pradedama grąžinti po 6 mėn. nuo išmokėjimo.

Ar tai subsidija?

Ne, tai paskola su labai mažomis palūkanomis.

Kokios šios paskolos palūkanos?

Valstybė šias paskolas teikia lengvatinėmis sąlygomis, minimaliomis, beveik nuliui artimomis palūkanomis, kurios priklauso nuo paskolos trukmės: paskoloms iki 12 mėn. jos sieks 0,1 proc., o nuo 13 iki 36 mėn. – 0,19 proc., nuo 37 mėnesių iki 72 mėnesių – 0,69%

Iki kada galima pasinaudoti lengvatine valstybės paskola?

Paskolų sutartis galima pasirašyti ir paskolas išmokėti tik iki 2020 m. liepos 31 d.

Ar INVEGA garantuoja už paskolą?

Ne.

Ar šios paskolos gali tikėtis įmonė, nuostolingai dirbusi 2019 m.?

Gali, tačiau bet kuriuo atveju būtina įvertinti, ar įmonė nebuvo sunkumų patirianti 2019 m. gruodžio 31 d.

Kaip greitai įvertinate paraišką?

Įmonės per sutelktinio finansavimo platformą „Finbee Verslui“ gali gauti pirminį finansavimo pasiūlymą vienos darbo dienos bėgyje.
Jeigu pirminis pasiūlymas įmonei tinkamas, paskolą galima gauti per 2 darbo dienas (jeigu jos suma neviršija 100 000 eurų). Įmonė turi būti pateikusi visus reikiamus dokumentus ir visa informacija turi būti Registrų centre.
Jeigu prašomos paskolos suma didesnė nei 100 000 eurų arba tuo atveju, kai įmonei netinka pirminis finansavimo pasiūlymas, tikslinamų duomenų paprastai prireikia daugiau, todėl vertinimas gali užtrukti iki savaitės. Priklauso nuo to, per kiek laiko įmonės atsiunčia reikiamus dokumentus.

Ar galima sužinoti, dėl kokių priežasčių paraiška buvo nepatvirtinta?

Įmonės, kurios per „Finbee Verslui“ platformą kreipėsi dėl šios paskolos ir neatitiko vertinimo kriterijų, gauna atsakymą – ne tik, kad negaus finansavimo pagal šią priemonę, bet ir kokių kriterijų neatitiko: išsamiai nurodoma atmetimo priežastis ir detalizuojama, kodėl neatitiko kriterijų. Atsižvelgiant į atsakymą, pataisant ar patikslinant paraišką, galima ją teikti iš naujo.

Ką daryti, jei yra neatitikimų su RC (Registrų centro) ataskaitomis?

Kreiptis į Registrų centrą dėl finansinių ataskaitų rinkinio tikslinimo galimybės.

Už kurį periodą reikia pateikti finansų ataskaitas?

Už 2019 metus (2019.12.31). Ataskaitos teikiamos tik Registrų centrui. „Finbee Verslui“ duomenis pasiima automatiškai, kai įmonė užpildo paraišką.

Kodėl yra reikalavimas teikti Registrų centrui papildomą informaciją, kuri vidutinėms įmonėms neprivaloma pagal įstatymus?

Jeigu norima pretenduoti į šią pagalbos priemonę, informacija Registrų centrui turi būti pateikta.
Šie duomenys yra reikalingi, kad galima būtų įvertinti, ar įmonė nėra patirianti sunkumų. Plačiau apie šį kriterijų

Kaip gauti paskolą?

Jei jūsų verslas atitinka programos kriterijus, pateikite paraišką Finbee Verslui platformoje:
1. Užsiregistruokite Finbee platformoje – pateikite pagrindinę informaciją apie įmonę
2. Pateikite paskolos paraišką
3. Finbee Verslui specialistai Jūsų paraišką įvertins pagal programos kriterijus ir pateiks atsakymą. Įmonės finansavimo galimybes įvertinsime per 1 darbo dieną.

Detalią instrukciją kaip pateikti paraišką rasite šiame video.

Dėmesio! Pagal programos sąlygas, paraiška gali būti vertinama, tik kai įmonė yra pateikusi finansines ataskaitas į Registrų centrą.

Registruotis ir pateikti paraišką

Dažniausiai užduodami klausimai ir atsakymai, atsižvelgiant į Jūsų užklausas, nuolat papildomi.

Daugiau informacijos:

„Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“

„Avietė Covid“ finansavimo programa