Sveiki atvykę į FinBee

PASKOLŲ PORTFELIO EKSPORTAS

Kas yra Paskolų portfelio eksportas ?

Paskolų portfelio eksportas suteikia galimybę investuotojams atsisiųsti detalią informaciją apie visas kada nors per „FinBee“ išduotas paskolas bei šiuo metu finansuojamas paskolas (be paskolų gavėjų asmens duomenų). Duomenys atnaujinami kasdien 6:00 Vilniaus laiku, todėl čia visada rasite naujausius duomenis apie mūsų paskolų portfelį.

Stulpelio pavadinimas Paaiškinimas
listing_id Unikalus numeris, kuris suteikiamas kiekvienai paskolai.
creation_date Paskolos paraiškos pateikimo data.
loan_paid_date Paskolos išmokėjimo data.
first_installement_date Pirmos mėnesinės įmokos data.
loan_paid_status Paskolos išmokėjimo statusas (1 – paskola išmokėta, 0 – paskola dar neišmokėta).
confirm_status Paskolos statusas (1 – paskolos gavėjas priėmė paskolos pasiūlymą, 3 – paskola pilnai grąžinta).
username Paskolos gavėjo vartotojo vardas.
listing_title Unikalus paskolos pavadinimas.
listing_category Paskolos paskirtis.
credit_score Paskolos gavėjui suteiktas kredito rizikos balas.
job_loss_insurance Paskolos gavėjui netekus darbo ne savo noru ADB „Gjensidige“ mokės paskolos įmokas iki 6 mėn. (1 – galioja draudimas nuo priverstinio nedarbo, 0 – draudimas nuo priverstinio nedarbo negalioja).
loan_amount Paskolos suma.
loan_period Paskolos terminas mėnesiniais.
effective_rate Paskolos palūkanų norma, kurią paskolos gavėjas moka investuotojams.
preferred_rate Pageidaujama paskolos gavėjo palūkanų norma.
amount_outstanding Likusi negrąžinta paskolos dalis šiai dienai.
monthly_installment Mėnesinė paskolos įmoka.
principal_repaid Grąžinta paskolos dalis.
interest_paid Paskolos gavėjo sumokėtų palūkanų suma.
arrears Visų vėluojančių paskolos įmokų suma.
loan_status Paskolos būsena (ok – nėra vėluojančių įmokų, late – praleista viena paskolos įmoka, arrears – praleistos dvi paskolos įmokos, default – praleistos trys ir daugiau paskolos įmokos).
type Paskolos tipas (B – paskola sufinansuota aukcione).
gender Paskolos gavėjo lytis.
post_town Miestas, kuriame gyvena paskolos gavėjas.
age Paskolos gavėjo amžius.
education Paskolos gavėjo išsilavinimas.
employment_status Paskolos gavėjo darbo sutarties tipas paskolos išdavimo momentu.
occupation Paskolos gavėjo užimamos pareigos paskolos išdavimo momentu.
employ_how_long Paskolos gavėjo darbo trukmė mėnesiais dabartinėje darbovietėje.
years_working_in_total Paskolos gavėjo darbo stažas metais.
dependants Nepilnamečių vaikų/išlaikytinių skaičius.
marital_status Paskolos gavėjo vedybininis statusas.
credit_check_date Paskolos gavėjo mokumo vertinimo data.
monthly_income Paskolos gavėjo namų ūkio pajamos, kurias jis gavo paskolos suteikimo metu. Jeigu paskolos gavėjas nėra susituokęs, tuomet namų ūkio pajamas sudaro tik jo vieno pajamos.
monthly_expenses Paskolos gavėjo namų ūkio mokamos kitų paskolų įmokos. Jeigu paskolos gavėjas nėra susituokęs, tuomet namų ūkio paskolų įmokas sudaro tik jo vieno paskolų įmokos.
available_income Grynosios pajamos apskaičiuojamos pagal formulę: namų ūkio mėnesio pajamos – namų ūkio turimų kitų paskolų įmokos.
dti Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis apskaičiuojamas pagal formulę: namų ūkio turimų ir naujų paskolų mėnesinės įmokos / namų ūkio grynosios mėnesio pajamos.
outstanding_debts Esama nepadengta skola bet kuriam iš kreditorių, komunalinių, telekomunikacinių paslaugų tiekėjų ir pan., apie kurią buvo informuotas kreditų biuras.
last_debt_date Data, kada buvo registruota paskutinė skola bet kuriam iš kreditorių, komunalinių, telekomunikacinių paslaugų tiekėjų ir pan., apie kurią buvo informuotas kreditų biuras.
Pranešti apie klaidą