Sveiki atvykę į FinBee

PASKOLŲ PORTFELIO EKSPORTAS

Kas yra Paskolų portfelio eksportas ?

Paskolų portfelio eksportas suteikia galimybę investuotojams atsisiųsti detalią informaciją apie visas per „FinBee“ išduotas paskolas be paskolų gavėjų asmens duomenų. Šiuo metu duomenys laikinai nėra atnaujinami. Paskolų portfelio eksporte pateikiami 2019-09-09 dienos duomenys.

Stulpelio pavadinimasPaaiškinimas
listing_idUnikalus numeris, kuris suteikiamas kiekvienai paskolai.
creation_datePaskolos paraiškos pateikimo data.
loan_paid_datePaskolos išmokėjimo data.
first_installement_datePirmos mėnesinės įmokos data.
loan_paid_statusPaskolos išmokėjimo statusas (1 – paskola išmokėta, 0 – paskola dar neišmokėta).
confirm_statusPaskolos statusas (1 – paskolos gavėjas priėmė paskolos pasiūlymą, 3 – paskola pilnai grąžinta).
usernamePaskolos gavėjo vartotojo vardas.
listing_titleUnikalus paskolos pavadinimas.
listing_categoryPaskolos paskirtis.
credit_scorePaskolos gavėjui suteiktas kredito rizikos balas.
job_loss_insurancePaskolos gavėjui netekus darbo ne savo noru ADB „Gjensidige“ mokės paskolos įmokas iki 6 mėn. (1 – galioja draudimas nuo priverstinio nedarbo, 0 – draudimas nuo priverstinio nedarbo negalioja).
loan_amountPaskolos suma.
loan_periodPaskolos terminas mėnesiniais.
effective_ratePaskolos palūkanų norma, kurią paskolos gavėjas moka investuotojams.
preferred_ratePageidaujama paskolos gavėjo palūkanų norma.
amount_outstandingLikusi negrąžinta paskolos dalis šiai dienai.
monthly_installmentMėnesinė paskolos įmoka.
principal_repaidGrąžinta paskolos dalis.
interest_paidPaskolos gavėjo sumokėtų palūkanų suma.
arrearsVisų vėluojančių paskolos įmokų suma.
loan_statusPaskolos būsena (ok – nėra vėluojančių įmokų, late – praleista viena paskolos įmoka, arrears – praleistos dvi paskolos įmokos, default – praleistos trys ir daugiau paskolos įmokos).
typePaskolos tipas (B – paskola sufinansuota aukcione).
genderPaskolos gavėjo lytis.
post_townMiestas, kuriame gyvena paskolos gavėjas.
agePaskolos gavėjo amžius.
educationPaskolos gavėjo išsilavinimas.
employment_statusPaskolos gavėjo darbo sutarties tipas paskolos išdavimo momentu.
occupationPaskolos gavėjo užimamos pareigos paskolos išdavimo momentu.
employ_how_longPaskolos gavėjo darbo trukmė mėnesiais dabartinėje darbovietėje.
years_working_in_totalPaskolos gavėjo darbo stažas metais.
dependantsNepilnamečių vaikų/išlaikytinių skaičius.
marital_statusPaskolos gavėjo vedybininis statusas.
credit_check_datePaskolos gavėjo mokumo vertinimo data.
monthly_incomePaskolos gavėjo namų ūkio pajamos, kurias jis gavo paskolos suteikimo metu. Jeigu paskolos gavėjas nėra susituokęs, tuomet namų ūkio pajamas sudaro tik jo vieno pajamos.
monthly_expensesPaskolos gavėjo namų ūkio mokamos kitų paskolų įmokos. Jeigu paskolos gavėjas nėra susituokęs, tuomet namų ūkio paskolų įmokas sudaro tik jo vieno paskolų įmokos.
available_incomeGrynosios pajamos apskaičiuojamos pagal formulę: namų ūkio mėnesio pajamos – namų ūkio turimų kitų paskolų įmokos.
dtiVisų paskolų įmokų ir pajamų santykis apskaičiuojamas pagal formulę: namų ūkio turimų ir naujų paskolų mėnesinės įmokos / namų ūkio grynosios mėnesio pajamos.
outstanding_debtsEsama nepadengta skola bet kuriam iš kreditorių, komunalinių, telekomunikacinių paslaugų tiekėjų ir pan., apie kurią buvo informuotas kreditų biuras.
last_debt_dateData, kada buvo registruota paskutinė skola bet kuriam iš kreditorių, komunalinių, telekomunikacinių paslaugų tiekėjų ir pan., apie kurią buvo informuotas kreditų biuras.