Sveiki atvykę į FinBee

PASKOLŲ PORTFELIO EKSPORTAS

Kas yra Paskolų portfelio eksportas ?

Paskolų portfelio eksportas suteikia galimybę investuotojams atsisiųsti detalią informaciją apie visas kada nors per „FinBee“ išduotas paskolas bei šiuo metu finansuojamas paskolas (be paskolų gavėjų asmens duomenų). Duomenys atnaujinami kasdien 6:00 Vilniaus laiku, todėl čia visada rasite naujausius duomenis apie mūsų paskolų portfelį.

Stulpelio pavadinimasPaaiškinimas
listing_idUnikalus numeris, kuris suteikiamas kiekvienai paskolai.
creation_datePaskolos paraiškos pateikimo data.
loan_paid_datePaskolos išmokėjimo data.
first_installement_datePirmos mėnesinės įmokos data.
loan_paid_statusPaskolos išmokėjimo statusas (1 – paskola išmokėta, 0 – paskola dar neišmokėta).
confirm_statusPaskolos statusas (1 – paskolos gavėjas priėmė paskolos pasiūlymą, 3 – paskola pilnai grąžinta).
usernamePaskolos gavėjo vartotojo vardas.
listing_titleUnikalus paskolos pavadinimas.
listing_categoryPaskolos paskirtis.
credit_scorePaskolos gavėjui suteiktas kredito rizikos balas.
job_loss_insurancePaskolos gavėjui netekus darbo ne savo noru ADB „Gjensidige“ mokės paskolos įmokas iki 6 mėn. (1 – galioja draudimas nuo priverstinio nedarbo, 0 – draudimas nuo priverstinio nedarbo negalioja).
loan_amountPaskolos suma.
loan_periodPaskolos terminas mėnesiniais.
effective_ratePaskolos palūkanų norma, kurią paskolos gavėjas moka investuotojams.
preferred_ratePageidaujama paskolos gavėjo palūkanų norma.
amount_outstandingLikusi negrąžinta paskolos dalis šiai dienai.
monthly_installmentMėnesinė paskolos įmoka.
principal_repaidGrąžinta paskolos dalis.
interest_paidPaskolos gavėjo sumokėtų palūkanų suma.
arrearsVisų vėluojančių paskolos įmokų suma.
loan_statusPaskolos būsena (ok – nėra vėluojančių įmokų, late – praleista viena paskolos įmoka, arrears – praleistos dvi paskolos įmokos, default – praleistos trys ir daugiau paskolos įmokos).
typePaskolos tipas (B – paskola sufinansuota aukcione).
genderPaskolos gavėjo lytis.
post_townMiestas, kuriame gyvena paskolos gavėjas.
agePaskolos gavėjo amžius.
educationPaskolos gavėjo išsilavinimas.
employment_statusPaskolos gavėjo darbo sutarties tipas paskolos išdavimo momentu.
occupationPaskolos gavėjo užimamos pareigos paskolos išdavimo momentu.
employ_how_longPaskolos gavėjo darbo trukmė mėnesiais dabartinėje darbovietėje.
years_working_in_totalPaskolos gavėjo darbo stažas metais.
dependantsNepilnamečių vaikų/išlaikytinių skaičius.
marital_statusPaskolos gavėjo vedybininis statusas.
credit_check_datePaskolos gavėjo mokumo vertinimo data.
monthly_incomePaskolos gavėjo namų ūkio pajamos, kurias jis gavo paskolos suteikimo metu. Jeigu paskolos gavėjas nėra susituokęs, tuomet namų ūkio pajamas sudaro tik jo vieno pajamos.
monthly_expensesPaskolos gavėjo namų ūkio mokamos kitų paskolų įmokos. Jeigu paskolos gavėjas nėra susituokęs, tuomet namų ūkio paskolų įmokas sudaro tik jo vieno paskolų įmokos.
available_incomeGrynosios pajamos apskaičiuojamos pagal formulę: namų ūkio mėnesio pajamos – namų ūkio turimų kitų paskolų įmokos.
dtiVisų paskolų įmokų ir pajamų santykis apskaičiuojamas pagal formulę: namų ūkio turimų ir naujų paskolų mėnesinės įmokos / namų ūkio grynosios mėnesio pajamos.
outstanding_debtsEsama nepadengta skola bet kuriam iš kreditorių, komunalinių, telekomunikacinių paslaugų tiekėjų ir pan., apie kurią buvo informuotas kreditų biuras.
last_debt_dateData, kada buvo registruota paskutinė skola bet kuriam iš kreditorių, komunalinių, telekomunikacinių paslaugų tiekėjų ir pan., apie kurią buvo informuotas kreditų biuras.