Sveiki atvykę į FinBee

Tarpusavio skolinimo platforma

Paprasčiau nei banke

Didelė investicijų grąža

Šiuo metu FinBee investuotojai uždirba
daugiau kaip 27% metinių palūkanų

> plačiau

Mažai vėluojančių klientų

Su kiekvienu klientu susitinkame gyvai.
Tik 7 iš 100 gauna paskolą.

> plačiau

Paskolų įvairovė

Galite investuoti ne tik į
paskolas žmonėms, bet ir verslui

> plačiau

Paskolų sąrašas

+
Slapyvardis:
silumosprojektai
Paskolos tipas:
/ Verslo
Suma:
10000€
Terminas:
24 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
15%
Investuotojų palūkanų norma:
15.00%
Užstatas:
 • Paskola
 • Veikla (trumpai)
 • Finansai
 • Užtikrinimo priemonės
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
10 000€
Paskolos terminas
24 mėn.
Palūkanų norma
15%
Paskolos paskirtis
Apyvartinėms lėšoms
Progresas
42%
Vid. palūkanų norma
15.00% pasiūlyta 157 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-07-06 14:09:17
Aukcionas baigiasi už
8 d.
Įmonės tipas
UAB
Sektorius
Pramonės įrengimai; Santechnika; Statyba; Šildymas, įrenginiai; Vamzdynai, vandentiekis // Plumbing,
Produktas/paslauga
Pramonės įrengimai; Santechnika; Statyba; Šildymas, įrenginiai; Vamzdynai, vandentiekis // Plumbing, construction, heating, equipment, plumbing
Verslo regionas
-
Veiklos periodas (metais)
3
Darbuotojų skaičius
5

Įmonės aprašymas

Šilumos projektai, UAB pagrindinė veikla – metalinių dirbinių, vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų̨̇ prekyba. Įmonė veiklą pradėjo 2013 metais, už 2016 metus pardavimai – 150 tūkst. EUR (40% augimas per 2016 metus). Įmonei reikalinga paskola apyvartinėms lėšoms. Už paskolą asmeniškai garantuoja įmonės vadovas. 

Silumos projektai, UAB main activity – sale of metal products, plumbing and heating equipment and accessories. Company was established in 2013, for 2016 its sales EUR 150 thousand. Company requires a loan for working capital financing. Loan is secured by a guaranty of the CEO.

Pelno (nuostolio) ataskaita

Suma eurais (€)
2016-12-312015-12-31
Pardavimo pajamos
150130107305
Pardavimo savikaina
5147667302
Bendrasis pelnas (nuostolis)
9865440003
Veiklos sąnaudos
4465223092
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
5400216911
Kitos pajamos
-6133
Finansinė ir investicinė veikla
-3761-223
Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)
4410816688
Pagautė
Netekimai
543
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
4410816145
Pelno mokestis
2300246
Grynasis pelnas (nuostoliai)
4180815899

Balansas

Suma eurais (€)
2016-12-312015-12-31
Ilgalaikis turtas
1318921725
Nematerialus turtas
195498
Materialus turtas
1299421227
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
9409227830
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
8601924484
Per vienerius metus gautinos sumos
80483346
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
25
Turtas iš viso
10728149555
Nuosavas kapitalas
5262910820
Įstatinis kapitalas
28962896
Perkainavimo rezervas (rezultatai)
Rezervai
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
497337924
Dotacijos subsidijos
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
5465238735
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
5465238735
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:
10728149555
Direktoriaus/savininko garantija
Taip
Papildomi priedai
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
IBS
Paskolos tipas:
/ Verslo
Suma:
20000€
Terminas:
4 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
13%
Investuotojų palūkanų norma:
13.00%
Užstatas:
 • Paskola
 • Veikla (trumpai)
 • Finansai
 • Užtikrinimo priemonės
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
20 000€
Paskolos terminas
4 mėn.
Palūkanų norma
13%
Paskolos paskirtis
Apyvartinėms lėšoms
Progresas
46%
Vid. palūkanų norma
13.00% pasiūlyta 242 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-07-07 10:43:41
Aukcionas baigiasi už
9 d.
Įmonės tipas
UAB
Sektorius
Projektavimas; Statyba // Designing, construction
Produktas/paslauga
Projektavimas; Statyba // Designing, construction
Verslo regionas
-
Veiklos periodas (metais)
8
Darbuotojų skaičius
34

Įmonės aprašymas

Išskirtinio būsto statyba, UAB (toliau – IBS) pagrindinė veikla – statybos darbai. Įmonė veiklą pradėjo 2009 metas, už 2016 metus pardavimai – 132 tūkst. EUR (2% augimas lyginant su 2015 metais). Pasirašytų statybos darbų sutarčių vykdymui įmonei reikalinga trumpalaikė paskola apyvartinėms lėšoms papildyti. Už paskolą asmeniškai garantuoja įmonės akcininkas (fizinis asmuo). Daugiau apie įmonę http://ibstatyba.lt

Isskirtinio busto statyba, UAB (further – IBS) main activity – construction works. Company was established in 2009, for 2016 its sales EUR 132 thousand (2% increase compared to 2015). For the execution of signed contracts, company requires a short-term loan for working capital financing. Loan is secured by the guaranty of the owner (private person). More about the company at http://ibstatyba.lt

Pelno (nuostolio) ataskaita

Suma eurais (€)
2016-12-312015-12-31
Pardavimo pajamos
132038129526
Pardavimo savikaina
5870218123
Bendrasis pelnas (nuostolis)
73336111403
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
73336111403
Kitos pajamos
-6739-111258
Finansinė ir investicinė veikla
Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)
66597145
Pagautė
Netekimai
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
66597145
Pelno mokestis
336328
Grynasis pelnas (nuostoliai)
63234117

Balansas

Suma eurais (€)
2016-12-312015-12-31
Ilgalaikis turtas
4044952525
Nematerialus turtas
Materialus turtas
4044952525
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
178794100180
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
6216630868
Per vienerius metus gautinos sumos
11662869312
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Turtas iš viso
219243152705
Nuosavas kapitalas
15461191377
Įstatinis kapitalas
Perkainavimo rezervas (rezultatai)
Rezervai
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
Dotacijos subsidijos
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
6463261328
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
1314829017
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
5148432311
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:
219243152705
Direktoriaus/savininko garantija
Taip
Papildomi priedai
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
lincasa
Paskolos tipas:
/ Verslo
Suma:
7340€
Terminas:
6 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
13%
Investuotojų palūkanų norma:
13.00%
Užstatas:
 • Paskola
 • Veikla (trumpai)
 • Finansai
 • Užtikrinimo priemonės
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
7 340€
Paskolos terminas
6 mėn.
Palūkanų norma
13%
Paskolos paskirtis
Apyvartinėms lėšoms
Progresas
71%
Vid. palūkanų norma
13.00% pasiūlyta 140 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-07-08 10:13:22
Aukcionas baigiasi už
10 d.
Įmonės tipas
UAB
Sektorius
Apranga, drabužiai; Didmeninė prekyba; Eksportas; Importas; Siuvimas, medžiagos // Clothing, wholesa
Produktas/paslauga
Apranga, drabužiai; Didmeninė prekyba; Eksportas; Importas; Siuvimas, medžiagos // Clothing, wholesale; Sewing, materials
Verslo regionas
-
Veiklos periodas (metais)
15
Darbuotojų skaičius
46

Įmonės aprašymas

Dėl ilgiau nei planuota užtrukusio finansavimo ir įmonės prašymo, planuotą 25 000 EUR Lincasa paskolą suskaidėme į dvi paskolas: 1) 17660 EUR ir 2) 7340 EUR. Pirmoji paskolos dalis išmokėta paskolos gavėjui - 22.06.2107. Ši paskolos dalis, yra antroji dalis iš reikalingo 25 000 EUR finansavimo.

Apie įmonę.
Lincasa, UAB pagrindinė veikla – tekstilės dirbinių gamyba. Įmonė veiklą pradėjo 2002 metais. Už 2016 metus pardavimai – 1,9 milijono EUR (23% augimas per 2016 metus). Paskola reikalinga apyvartinėms lėšoms papildyti. Už paskolą garantuoja įmonės vadovas. Daugiau apie įmonę http://lincasa.lt 

Papildomas komentaras apie finansinius rezultatus:
- Nusidėvejimas už 2016 metus – 40.781 EUR, už 5 mėn. 2017 metais – 17.000 EUR
- 2016 metų finansinį turtą sudaro: investicijos į dukterines įmones – 56.287 EUR, Lincasa paskolos kitoms įmonėms - 225.364 EUR
- Finansinės skolos 2016 metų galui: lizingas – 5.955 EUR, kredito įstaigos – 77.884 EUR, paskola iš akcininko – 164.211 EUR.

//


Raising of required loan took longer than expected, therefore the client requested to split a required EUR 25.000 loan in to two parts: 1) EUR 17.660 and 2) EUR 7.340. The first part of the loan was paid-out to the borrower on 22.06.2017. This loan is a second part of required financing of EUR 25 000.

About the borrower:
Lincasa, UAB main activity – manufacturing of textile products. Company started its activity in 2002, its sales for 2016 - EUR 1,9 million (23% growth in 2016). Loan funds will be used for working capital financing. Loan is secured by a guaranty of the CEO. More about the company http://lincasa.lt

Additional comments about financial statements:
- Depreciation for 2016 - EUR 40.781, for 5 months in 2017 - EUR 17.000
- Financial assets at the end of 2016 include: investments in subsidiaries - EUR 56.287, Lincasa loans to other companies - EUR 225.364
- Financial debt by the end of 2016: leasing - EUR 5.955, credit institutions - EUR 77.884, loan from the shareholder - EUR 164.211

Pelno (nuostolio) ataskaita

Suma eurais (€)
2017-05-312016-12-312015-12-31
Pardavimo pajamos
61998919546351587630
Pardavimo savikaina
49932516517771289540
Bendrasis pelnas (nuostolis)
120664302858298090
Veiklos sąnaudos
122171315449330164
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
-1507-12591-32074
Kitos pajamos
83971401931202
Finansinė ir investicinė veikla
-21622666273
Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)
47284094-599
Pagautė
Netekimai
3454
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
12744094-599
Pelno mokestis
1106600
Grynasis pelnas (nuostoliai)
12742988-1199

Balansas

Suma eurais (€)
2017-05-312016-12-312015-12-31
Ilgalaikis turtas
414603441997447239
Nematerialus turtas
111
Materialus turtas
142951160345165587
Finansinis turtas
271651281651281651
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
984888875334737854
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
464865408503464736
Per vienerius metus gautinos sumos
295178283640228323
Kitas trumpalaikis turtas
2198401775803042
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
5005561141753
Turtas iš viso
139949113173311185093
Nuosavas kapitalas
525615524342520835
Įstatinis kapitalas
289620289620289620
Perkainavimo rezervas (rezultatai)
Rezervai
289622896228962
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
207033205760202253
Dotacijos subsidijos
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
873876792989664258
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
24859124733711038
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
625285545652653220
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:
139949113173311185093
Direktoriaus/savininko garantija
Taip
Papildomi priedai
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
ekobionika
Paskolos tipas:
/ Verslo
Suma:
18000€
Terminas:
18 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
15%
Investuotojų palūkanų norma:
15.00%
Užstatas:
 • Paskola
 • Veikla (trumpai)
 • Finansai
 • Užtikrinimo priemonės
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
18 000€
Paskolos terminas
18 mėn.
Palūkanų norma
15%
Paskolos paskirtis
Apyvartinėms lėšoms
Progresas
14%
Vid. palūkanų norma
15.00% pasiūlyta 79 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-07-11 10:01:46
Aukcionas baigiasi už
13 d.
Įmonės tipas
UAB
Sektorius
Biologinių tablečių platinimas Lietuvoje,Latvijoje ir Estijoje // Distribution of biological tablets
Produktas/paslauga
Biologinių tablečių platinimas Lietuvoje,Latvijoje ir Estijoje // Distribution of biological tablets in Lithuania, Latvia and Estonia
Verslo regionas
-
Veiklos periodas (metais)
5
Darbuotojų skaičius
3

Įmonės aprašymas

Ekobionika, UAB pagrindinė veikla – prekyba chemijos produktais. Įmonė veiklą pradėjo 2011 metas, už 2016 metus pardavimai – 333 tūkst. EUR. Sparčiai augančiai veiklai trūksta apyvartinių lėšų, paskola bus panaudojama apyvartinėms lėšoms papildyti. Už paskolą asmeniškai garantuoja įmonės savininkas (fizinis asmuo).

Ekobionika, UAB main activity – sale of chemical products. Company was established in 2011, for 2016 its sales EUR 333 thousand. The fast-growing business lacks working capital, the loan will be used for working capital financing. Loan is secured by the guaranty of the owner (private person).

Pelno (nuostolio) ataskaita

Suma eurais (€)
2016-12-312015-12-31
Pardavimo pajamos
33310213292
Pardavimo savikaina
8728111387
Bendrasis pelnas (nuostolis)
2458211905
Veiklos sąnaudos
4243826070
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
203383-24165
Kitos pajamos
-116
Finansinė ir investicinė veikla
-2262-134
Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)
201121-24415
Pagautė
Netekimai
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
201121-24415
Pelno mokestis
Grynasis pelnas (nuostoliai)
201121-24415

Balansas

Suma eurais (€)
2016-12-312015-12-31
Ilgalaikis turtas
12988434
Nematerialus turtas
Materialus turtas
12988434
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
31693284571
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
2319628975
Per vienerius metus gautinos sumos
29342953865
Kitas trumpalaikis turtas
86
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
3071645
Turtas iš viso
32992085005
Nuosavas kapitalas
25285451733
Įstatinis kapitalas
28962896
Perkainavimo rezervas (rezultatai)
Rezervai
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
24995848837
Dotacijos subsidijos
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
7706633272
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
7706633272
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:
32992085005
Direktoriaus/savininko garantija
Taip
Papildomi priedai
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
larturas
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
4700€
Terminas:
48 mėn.
Rizikos balas:
c
Palūkanų norma:
24%
Investuotojų palūkanų norma:
26.38%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
4 700€
Paskolos terminas
48 mėn.
Palūkanų norma
24%
Paskolos paskirtis
Vartojimui
Progresas
100%
Vid. palūkanų norma
26.38% pasiūlyta 203 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-06-28 16:30:21
Aukcionas baigiasi už
21 val.
Registracijos data
2017-06-26
Amžius
46
Lytis
Vyras
Miestas
Prienų r.
Vedybinis statusas
Vedęs/ištekėjusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
1
Būsto tipas
Nuosavas
Išsilavinimas
Vidurinis
Pareigos
Operatorius / Operator
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
72 ir daugiau
Darbo stažas (metais)
20
Grynosios pajamos
623 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
689 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
66 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
35% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
ignara
Paskolos tipas:
/ Verslo
Suma:
4000€
Terminas:
12 mėn.
Rizikos balas:
d
Palūkanų norma:
17%
Investuotojų palūkanų norma:
17.00%
Užstatas:
 • Paskola
 • Veikla (trumpai)
 • Finansai
 • Užtikrinimo priemonės
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
4 000€
Paskolos terminas
12 mėn.
Palūkanų norma
17%
Paskolos paskirtis
Apyvartinėms lėšoms
Progresas
56%
Vid. palūkanų norma
17.00% pasiūlyta 72 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-07-11 13:29:52
Aukcionas baigiasi už
13 d.
Įmonės tipas
UAB
Sektorius
Laboratorijos, įranga; Matavimo prietaisai, didmena // Laboratories, equipment; Measuring instrument
Produktas/paslauga
Laboratorijos, įranga; Matavimo prietaisai, didmena // Laboratories, equipment; Measuring instruments, wholesale
Verslo regionas
-
Veiklos periodas (metais)
6
Darbuotojų skaičius
4

Įmonės aprašymas

Ignara, UAB pagrindinė veikla – prekyba laboratorinėmis priemonėmis. Įmonė veiklą pradėjo 2011 metas, už 2016 metus pardavimai – 68 tūkst. EUR (22% pardavimų augimas per 2016 metus). Įmonei trūksta lėšų pasirašytoms sutartims įvykdyti, paskola bus panaudojama apyvartinėms lėšoms papildyti. Už paskolą asmeniškai garantuoja įmonės savininkas (fizinis asmuo). 

Ignara, UAB main activity – sale of laboratory equipment. Company was established in 2011, for 2016 its sales EUR 66 thousand (22% growth of sales in 2016). For fulfilment of signed contracts company lacks working capital. The loan will be used for working capital financing. Loan is secured by the guaranty of the owner (private person).

Pelno (nuostolio) ataskaita

Suma eurais (€)
2016-12-312015-12-31
Pardavimo pajamos
6819156116
Pardavimo savikaina
6366254274
Bendrasis pelnas (nuostolis)
45291842
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
45291842
Kitos pajamos
2484
Finansinė ir investicinė veikla
Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)
45531926
Pagautė
Netekimai
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
45531926
Pelno mokestis
21729
Grynasis pelnas (nuostoliai)
43361897

Balansas

Suma eurais (€)
2016-12-312015-12-31
Ilgalaikis turtas
55115
Nematerialus turtas
Materialus turtas
55115
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
160568442
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
1698912299
Per vienerius metus gautinos sumos
926874
Kitas trumpalaikis turtas
-1859-4731
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Turtas iš viso
161118557
Nuosavas kapitalas
-22725-27059
Įstatinis kapitalas
Perkainavimo rezervas (rezultatai)
Rezervai
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
Dotacijos subsidijos
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
3883635616
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
2901328060
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
98237556
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:
161118557
Direktoriaus/savininko garantija
Taip
Papildomi priedai
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
kausk
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
1420€
Terminas:
24 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
20%
Investuotojų palūkanų norma:
16.90%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
1 420€
Paskolos terminas
24 mėn.
Palūkanų norma
20%
Paskolos paskirtis
Vartojimui
Progresas
100%
Vid. palūkanų norma
16.90% pasiūlyta 101 skolintojo
Aukciono pabaiga
2017-06-28 15:00:01
Aukcionas baigiasi už
20 val.
Registracijos data
2017-06-26
Amžius
48
Lytis
Vyras
Miestas
Ignalinos r.
Vedybinis statusas
Vedęs/ištekėjusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
0
Būsto tipas
Nuosavas
Išsilavinimas
Vidurinis
Pareigos
Vairuotojas / Driver
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
72 ir daugiau
Darbo stažas (metais)
25
Grynosios pajamos
583 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
707 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
124 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
28% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
2009-08-25

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
kundro
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
1310€
Terminas:
24 mėn.
Rizikos balas:
b
Palūkanų norma:
20%
Investuotojų palūkanų norma:
18.05%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
1 310€
Paskolos terminas
24 mėn.
Palūkanų norma
20%
Paskolos paskirtis
Namų remontui
Progresas
100%
Vid. palūkanų norma
18.05% pasiūlyta 89 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-06-29 08:30:02
Aukcionas baigiasi už
1 d.
Registracijos data
2017-06-26
Amžius
42
Lytis
Moteris
Miestas
Joniškių r.
Vedybinis statusas
Vedęs/ištekėjusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
1
Būsto tipas
Nuosavas
Išsilavinimas
Vidurinis
Pareigos
Žemės darbuotoja / Landworker
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
72 ir daugiau
Darbo stažas (metais)
24
Grynosios pajamos
629 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
810 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
181 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
31% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
tepalubaze
Paskolos tipas:
/ Verslo
Suma:
5000€
Terminas:
24 mėn.
Rizikos balas:
d
Palūkanų norma:
18%
Investuotojų palūkanų norma:
18.00%
Užstatas:
 • Paskola
 • Veikla (trumpai)
 • Finansai
 • Užtikrinimo priemonės
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
5 000€
Paskolos terminas
24 mėn.
Palūkanų norma
18%
Paskolos paskirtis
Apyvartinėms lėšoms
Progresas
9%
Vid. palūkanų norma
18.00% pasiūlyta 23 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-07-12 09:42:22
Aukcionas baigiasi už
14 d.
Įmonės tipas
Kita
Sektorius
Autokosmetika; Tepalai, alyvos // Autocosmetics, oil,
Produktas/paslauga
Autokosmetika; Tepalai, alyvos // Autocosmetics, oil,
Verslo regionas
-
Veiklos periodas (metais)
1
Darbuotojų skaičius
2

Įmonės aprašymas

Tepalų bazė, UAB pagrindinė veikla – prekyba automobilių tepalais, filtrais. Įmonė veiklą pradėjo 2016 metais, už 2016 metus pardavimai – 32 tūkst. EUR, pardavimai 2017 pirmą ketvirtį – 34 tūkst. EUR. Paskola bus panaudota apyvartinėms lėšoms papildyti. Paskolai užtikrinti, įmonės vadovas pasirašys vekselį visai paskolos ir palūkanų sumai. Daugiau apie įmonę: http://www.tepalubaze.lt

Tepalų bazė, UAB main activity – sale of car oil and filters. Company was established in 2016, for 2016 its sales EUR 32 thousand, sales in the first quarter of 2017 - EUR 34 thousand. The loan will be used for working capital financing. Loan is secured by the promissory note signed by the CEO of the company. More about the company at http://www.tepalubaze.lt

Pelno (nuostolio) ataskaita

Suma eurais (€)
2017-03-312016-12-31
Pardavimo pajamos
3467732009
Pardavimo savikaina
2937427427
Bendrasis pelnas (nuostolis)
53034582
Veiklos sąnaudos
579116339
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
-488-11757
Kitos pajamos
-640
Finansinė ir investicinė veikla
-2243
Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)
-712-12394
Pagautė
Netekimai
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
-712-12394
Pelno mokestis
Grynasis pelnas (nuostoliai)
-712-12394

Balansas

Suma eurais (€)
2017-03-312016-12-31
Ilgalaikis turtas
54474628
Nematerialus turtas
5461
Materialus turtas
34392613
Finansinis turtas
19541954
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
4374620543
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
1641313094
Per vienerius metus gautinos sumos
211833647
Kitas trumpalaikis turtas
31853254
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
2965548
Turtas iš viso
4919325171
Nuosavas kapitalas
-12806-12094
Įstatinis kapitalas
300300
Perkainavimo rezervas (rezultatai)
Rezervai
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
-13106-12394
Dotacijos subsidijos
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
6099937265
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
1949418902
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
4150518363
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:
4819325171
Direktoriaus/savininko garantija
Taip
Papildomi priedai
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena
+
Slapyvardis:
Mantas124
Paskolos tipas:
/ Vartojimo
Suma:
2650€
Terminas:
36 mėn.
Rizikos balas:
d
Palūkanų norma:
27%
Investuotojų palūkanų norma:
30.19%
 • Paskola
 • Finansinė informacija
 • Skolintojų pasiūlymai
Suma
2 650€
Paskolos terminas
36 mėn.
Palūkanų norma
27%
Paskolos paskirtis
Vartojimui
Progresas
100%
Vid. palūkanų norma
30.19% pasiūlyta 72 skolintojų
Aukciono pabaiga
2017-06-29 12:00:01
Aukcionas baigiasi už
1 d.
Registracijos data
2017-06-27
Amžius
19
Lytis
Vyras
Miestas
Alytaus r.
Vedybinis statusas
Nevedęs/netekėjusi
Vaikų/nepilnamečių išlaikytinių skaičius
0
Būsto tipas
Gyvenu pas tėvus
Išsilavinimas
Vidurinis
Pareigos
Statybininkas / Construction worker
Darbo trukmė dabartinėje darbovietėje (mėn.)
06
Darbo stažas (metais)
1
Grynosios pajamos
473 €
Namų ūkio mėnesio pajamos
512 €
Turimų paskolų mėnesinės įmokos
39 €
Visų paskolų įmokų ir pajamų santykis
31% Pajamos pakankamos norimai paskolai gauti.
Veiklos tipas
Darbas pilnu etatu
Nepadengtos skolos ir finansiniai įsipareigojimai
-
Paskutinės skolos padengimo data
-

Aukciono pasiūlymai, išrikiuoti siūlomos palūkanų normos didėjimo tvarka (nuo mažiausios iki didžiausios). Būsenos reikšmės:
✓ = siūlymas dalyvauja aukcione
✗ = siūlymas nebedalyvauja aukcione dėl per aukštos palūkanų normos
(✓) = dalis pasiūlymo dalyvauja aukcione
WAB - vidutinė visų kitų pasiūlymų palūkanų norma

IDSkolintojasSumaPalūkanų normaDataBūsena

Apie FinBee

FinBee yra viena greičiausiai augančių tarpusavio skolinimo platformų Europoje. Mūsų vertybės ir profesionali komanda sukūrė verslo aplinką kurioje laimi visi. Paskolų gavėjai gauna pigias paskolas, investuotojai aukštą investicijų grąžą, o FinBee – laimingus klientus.

> plačiau

Išbandyk FinBee

> pasiskolinkarba> investuok
Pranešti apie klaidą